Bulvár

Vadí mi církev

Jsem nanejvýš tolerantní, co se víry týče. Ať si každý věří v co chce a v jakého boha chce.

Myslím, že kdo opravdu víře škodí, jsou náboženští fanatici. Nebudu se o nich rozepisovat, všichni víme, o co jde.

Vadí mi církev jako taková. Zastávám názor, že by u nás měla být odluka církve od státu, jako je tomu v mnoha jiných zemích v Evropě a Americe. Nevidím ani jeden důvod, proč by měla být církev placena z mých daní a daní mých spoluobčanů.

Církev by měla být obecně prospěšná a dobročinná. Věřící by si měli platit své „panáčky" sami. Naše daně se dají využít určitě lépe. Zkrátka, jedna věc je víra a druhá církev.

Hysteria


Děkujeme za zajímavý názor.

Také jsem zastáncem plné odluky církve od státu. Ale za dvou podmínek:
1. Stát vrátí církvím majetek, který jim v komunistické éře znárodnil".
2. Věřící mohou přesně stanovenou část svých daní (nikoliv základu daně, ale přímo daní) odvést nikoliv státu, ale církvi. Církev se pak bude platit pouze z daní těch, kteří chtějí - ostatně tito lidé také v případě problémů nevyhledávají pomoc státních institucí, ale církevních chatrit a podobně... Tak to funguje, pokud vím, třeba v Německu.

Jinak řečeno, proč by se z mých daní měly platit státní orgány, kterým nevěřím? Třeba senát? Zastánci senátu ať si své panáčky" platí sami :))).

Co si o odluce státu a církve myslíte Vy, ženy-in? A jaké máte zkušenosti s církví? Narazily jste někdy na náboženského fanatika? Jaké to bylo?

O svých zážitcích a názorech mi pište na redakce@zena-in.cz

   
24.11.2006 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [133] a.... [*]

  Dášule: ale že se to ten Zdeněk Nejedlý na českém národě podepsal!! Měl by z tebe radost Neměla bych ty jeho teorie brát tak doslova ale pokusit se vidět trochu dál než na špičku nosu.Ty věci, co jsi slyšela na partajních schůzích nebo na různých komunistických školeních bys měla krapet zrevidovat a pokusit se na problém podívat i z druhé strany

  superkarma: 0 27.11.2006, 09:10:49
 2. avatar
  [132] ivana.kuglerova [*]

  ivana.kuglerova: Uf, množí se mi překlepy, měla bych jít spát . "Nádstavba" a "nechala"...
  Add placení církevních aktivit státem - formou grantů, jako jakékoliv jiné neziskovky (církví zřizované hospicy, sociální služby a pod.), formou dotací na údržbu kulturních památek a pod. - to ano, ale aby stát platil faráře? Proč? Církev by měla být finančně nezávislá na státě stejně jako je stát politicky nezávislý na církvi.

  Věřící si musí zvyknout, že být členem církve není jen o tom, že si občas zajdu do kostela, ale že to vyžaduje i aktivní spolupodílení se na životě církve - když nemám peníze, tak formou osobní účasti, pomoci, a pod., nebo nemám-li čas, tak formou finančních darů - nejlépe obojí v rozumném poměru.
  Společenství, to není jenom kostel a pak možná ještě na pivko do hospody, nebo někam na kafíčko... To znaméná investovat, dávat... Z mála, ze sebe, ze svého času... Příliš jsme si zvykli jenom brát. Církev je tu pro nás, ale i my bychom tu měli být pro církev. Protože církev, konec konců, jsme my.

  superkarma: 0 26.11.2006, 22:45:38
 3. avatar
  [131] ivana.kuglerova [*]

  Dášule: Tohle je na dloho . Zkusím stručně zareagovat:
  1. Jsem stopro pro, aby si kdokoliv mohl volněji vybírat, do čeho vrazí jisté procento svých daní - nejen věřící. Takže klidně i na kulturu, sportovní spolky... Atd.
  2. Osobně jsem pro tlustou čárou za komunistickou minulostí a proti všem restitucím, ale když už se s tím začalo... Ale je nesmysl to tahat dál a vytahovat, co komu sebrala či nesebrala ŘKC - to by zas ŘKC mohla "vytáhnout" Josefa a husity . A vracet by se, když už, mělo samozřejmě všem - nejen ŘKC - ostatně církve o to usilují vcelku společnými silami...
  3. Žádný, ani světský ani církevní feudál nemakal vlastníma rukama. A na čích panstvích se s poddanými zacházelo hůř? Pro tohle tvé zobecnění bych ráda podklady, mé informace (třeba z ČČH) jsou trochu jiné...
  4. Církevní sňatek - souhlas - ať je povinný úřední zápis a církevní sňatek je nádstavby pro ty, co chtějí.
  5. Náboženství na školách - povinné určitě ne, volitelné bych nechyla - proč ne, kdo chce, ať chodí. Kulturní přehled - stopro ano.

  superkarma: 0 26.11.2006, 22:35:25
 4. [130] gentiana [*]

  K článku: u nás máme odluku od církve. není zde státní néboženství, nemáme z Boží milosti krále (předsedu Ústředního výboru strany, satrapu, jiného potentáta), nemáme povinné náboženství ve školách atp. To, že církevní činovníci jsou placení státem je vesměs následek toho, že stát odmítá restituci církevního majetku jako celku, takže když má církev kostel, který padá na hlavu, povinnost starat se o kulturní památku podle regulí... ale není k tomu ten les, pole, pivovar, který by na opravu vydělal, tak chápu, že stát platí faráře, protože církevnímu okrsku dluží trochu víc. Na druhé straně už zaprvní republiky stát za určitých podmínek vydržoval faráře tam, kde by je neuživil výnos farnosti. Na třetí straně, nikdo nebrání jednotlivým církevním institucím (kláštery, školy, starobince, fary, cojávím), aby se o restituci svého majetku zasadily samy, což některé kláštery už udělaly. Kardinál Vlk působí dojmem vrchního fundamentalisty jedné strany, příslušní činitelé (asi) ministerstva kultury jako fundamentalisté druhé strany. Navíc, interpretacemi Jiráska (kdo ho doopravdy četl?) odkojený národ pořád věřá na dobu temna a to, že církev, hlavně katolická, je jakýmsi nositelem zla a proč by tedy měla mít majetek.
  dášule: stran daňových asignací (tedy dám část daní na církev/divadlo/psí útulek) souhlasím. Stran špatného zacházení s poddanými na církevních panstvích: prosila bych ocitovat relevantní prameny, jinak mi nezbývá, než řadit do kategorie Starých pověstí českých.

  superkarma: 0 26.11.2006, 21:30:55
 5. avatar
  [128] Dášule [*]

  Pro Ivanu. Placení na církve v této podobě, o které píšeš, považuji za nespravedlivé vůči ostatním. Já také nemohu přispívat z daní třeba na divadlo nebo na knihovny. V podstatě to znamená, že zatímco ostatní budou platit do státního rozpočtu, část peněz, které tam patří půjde mimo a příjem do rozpočtu se sníží. Pokud se týče majetku, bylo by asi dobře se podívat, jak k tomu majetku církve přišly. Těžko vlastní prací. Je prokázáno, že na církevních a klášterních panstvích na tom byli poddaní většinou hůř než jinde. Předpokládám, že potom by církev ŘK taky vrátila to, co ukradla jiným církvím. To co navrhuješ je zvýhodnění jedné církve, protože jiné, které u nás jsou /znapř. evangelíci a pod./ tento přístup k majeku neměly. Církev je služba jako každá jiná. Ať je stát platí za to, co dělají místo něj - péče o nemocné, hospice, péče o památky, ale ostatní ať si platí věřící. Považuji za zbytečné všechny církve, ale u ŘK mi nejvíc vadí, že si jetě neuvědomila, že doba, kdy vysoká církevní hierarchie byla víc než vláda země, už skončila. ŘK církev si nepřipouští, že by měla mluvit jen do svých věcí a ke svým členům, a neplést se do zákonů zemí. Vadí mi i to, že zatímco na učitele jsou přesné tabulky a pokud škola vezme někoho navíc, poznají to na výplatách všichni, církev si rozhoduje o počtu kněží, které platí stát. Víru považuji za soukromou záležitost každého, za něco, o čem si každý rozhoduje a nesmí být proto ani vyvyšován ani naopak. Nesouhlasím s tím, že církevní sňatek je rovnocenný úřednímu. Úřední by měl být povinný, třeba jen jako zápis do matriky, církevní by měl platit jen pro církev. Tak jako úřední platí jen pro stát. Je to absurdní, když stát uznává církevní sňatky, ale církev státní ne. Výuka náboženství by měla odejít ze škol, ale jako součást jiného předmětu by se žáci měli dovídat o jednotlivých vírách objektivní informace.

  superkarma: 0 26.11.2006, 19:26:51
 6. avatar
  [127] bonda [*]

  16 důvodů,proč Bůh nemůže být jmenován Doktorem věd DrSc.
  1. Má jenom jednu známou publikaci.
  2. Ta je v hebrejštině.
  3. Nejsou v ní odkazy na prameny.
  4. Nebyla publikována v žádném časopise.
  5. Mnozí pochybují o tom, ze ji napsal sám.
  6. Je nutno přiznat, že je známa po celém světě - ale co dělal potom?
  7. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezena.
  8. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
  9. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
  10. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektů.
  11. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.
  12. Nechodil na přednášky - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.
  13. Nechal za sebe učit svého syna.
  14. První dva studenty vyhodil, protože se něco naučili.
  15. I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
  16. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.


  superkarma: 0 26.11.2006, 14:13:01
 7. avatar
  [126] man-mimo [*]

  a....: tohle se dá číst dost různě.

  superkarma: 0 25.11.2006, 20:44:49
 8. [125] a.... [*]

  *Kotě*: Tak tentokrát našim přátelům zde křivdíš křižové výpravy ani inkvizice protentokát rozmázávány nebyly. Celé se to vedlo ve vcelku seriozním duchu, to zas musíš být k našim milým ateistům trochu shovívavější a ocenit snahu o poměrně smírnou komunikaci. Já ji tedy oceňuji

  superkarma: 0 25.11.2006, 19:17:49
 9. avatar
  [124] man-mimo [*]

  *Kotě*: a proč o těch ostatních neví?

  superkarma: 0 25.11.2006, 14:30:18
 10. avatar
  [123] Ťapina [*]

  *Kotě*: To je možné, ale zrovna v souvislosti s tímhle příspěvkem a debatou kolem něho bych to opravdu tak neviděla

  superkarma: 0 25.11.2006, 10:56:50
 11. avatar
  [122] *Kotě* [*]

  Ťapina: za sebe je mi to ukradené, to byl naprosto empirický postřeh. Mnoho laiků o existenci nějakých dalších křesťanských církví téměř neví. Prostě církev rovná se katolická. Trvám na tom, že lidé to tak vnímají, setkávám se s tím na každém kroku a na tomto serveru neméně.

  Nebo snad chceš tvrdit, že ti, co při slově generického slova církev okamžitě začnou předhazovat slova inkvizice, pálení čarodějnic, křížové výpravy a fanatismus v Polsku, mají na mysli adventisty sedmého dne?

  superkarma: 0 25.11.2006, 09:46:46
 12. avatar
  [121] Ťapina [*]

  *Kotě*: Když se řekne "církev", představím si pod tím hromadné označení všech organizací žijících z náboženství. A tak to jistě bylo i myšleno, ŽÁDNÁ církev by neměla být provázána se státními záležitostmi. Ale proč mě prostě u tebe nemůže překvapit, že to zase pochopíš jako osobní útok na svou církev a na svou osobu? Slovní spojení "odluka církví od státu" je gramatická kravina.

  superkarma: 0 25.11.2006, 09:26:47
 13. avatar
  [120] Canadian [*]

  man-mimo 110: ted si me, starucho, opravdu dostal

  Jinak ten zaver debaty je zajimavy a Blueberry projevila neco vzacneho - pta se aniz by odsuzovala. Vim, spatne se vysvetluje jake to v podmorskem svete, kdyz jediny kontakt s vodou je v kohoutku, ale prijde mi to jako mily vstricny krok.
  Coz se o nekterych jinych nize polozenych prispevcich neda rict ani pod vlivem THC

  superkarma: 0 25.11.2006, 00:17:37
 14. avatar
  [119] Blueberry [*]

  a....: Ja nejsem odmitava, ale proste na to nemyslim a nijak mi vira nechybi. Samozrejme, ze v neco verim, ale nema to s Bohem nic spolecneho.

  superkarma: 0 24.11.2006, 23:07:36
 15. [117] a.... [*]

  Blueberry: Záleží to na tobě, dar dostane jen ten, kdo je k němu otevřený a ochotný jej příjmout ..pokud jsi vůči němu odmítavá...

  superkarma: 0 24.11.2006, 22:57:16
 16. avatar
  [115] Blueberry [*]

  triss: Dekuji za odpoved - takze to stejne nezalezi na mne osobne a nic s tim nenadelam, jestlize mi nekdo (neco) tento dar neda.

  superkarma: 0 24.11.2006, 22:44:06
 17. avatar
  [113] *Kotě* [*]

  Blueberry: promiň, ale ode mě bez komentáře.

  superkarma: 0 24.11.2006, 22:26:34
 18. avatar
  [112] Blueberry [*]

  *Kotě*: Ale kdyz me by to strasne zajimalo! Takhle si rikam, ze mozna o neco prichazim, kdyz neverim, a proto bych chtela vedet, jak na to lidi prijdou!

  superkarma: 0 24.11.2006, 22:20:51
 19. avatar
  [111] *Kotě* [*]

  Blueberry: dar víry je hluboce intimní záležitost. Nedivím se triss, že ho nechce veřejně propírat na ženském webu, navíc mezi hromadou netolerantních, zpozdilých reakcí. Ani já bych o tom jen tak mezi cizími lidmi nemluvila.

  triss: napsalas všechno moc hezky, se vším se můžu jen ztotožnit

  superkarma: 0 24.11.2006, 20:37:32
 20. avatar
  [110] man-mimo [*]

  Nějak jsem dnes neměl čas. No co, pohádám se jindy

  superkarma: 0 24.11.2006, 20:23:26
 21. avatar
  [109] Blueberry [*]

  triss: Zajimalo by me, jak se z nevericiho stane verici. To si jednoho dne rekne - budu verit v Boha? Nebo se stane neco, co ho presvedci, ze Buh existuje? A najednou jeho zivot dostane smysl a je mnohem plnejsi?

  superkarma: 0 24.11.2006, 18:19:55
 22. avatar
  [108] rek11 [*]

  Mickey Mouse: Já taky mám tu dvě malý děti a ještě práci na nějakém človíčku

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:56:25
 23. avatar
  [107] Mickey Mouse [*]

  rek11: Díky za diskuzi, ale už se musím rozloučit.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:54:58
 24. avatar
  [106] rek11 [*]

  Mickey Mouse: To je zajímavá myšlenka, ta se mi líbí

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:52:14
 25. avatar
  [105] rek11 [*]

  Mickey Mouse: přesně tak je to moje věc. Víra je každého věc a proto by ji nikomu neměl cpát.Té poslední větě nerozumím.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:51:26
 26. avatar
  [104] Mickey Mouse [*]

  rek11: A ještě: někomu objev víry skutečně změnil život. A jinému vůbec. Někdo s vírou našel ideál, někdo takový ideál má odmalička a nepotřebuje jej objevit.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:51:17

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [103] Itinka [*]

  triss: 63. plně tvůj názor podporuju , nejsem věřící

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:50:50
 2. [102] r1911 [*]

  Mickey Mouse: To od dětsví chápu, dítě je k tomu vedeno. Ale pořád přemýšlím o dospělém, který se ze dne na den rozhodne uvěřit. Ale beru to, že to je fakt osobní záležitost. za tou kamaárdkou prý tenkrát bůh v noci přišel, řekl jí, že dosud žila špatně a od rána byla silně věřící.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:49:47
 3. avatar
  [101] Mickey Mouse [*]

  rek11: OK. Já fakt ani nepotřebuju vědět, čemu věříš. To je Tvoje rozhodnutí.
  Bavíme se o tom, jestli jedna víra je horší než jiná. Já si nemyslím, že by ta křesťanská byla špatná. Nemyslím si vůbec, že by některé z velkých náboženství bylo špatné. Špatné jsou zvyky a omezení lidí, kteří tu či onu víru berou jako zástěrku za něco jiného. Tvoje kamarádka nejspíš jako omluvu svého útěku před světem.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:49:03
 4. avatar
  [100] rek11 [*]

  Mickey Mouse: Já jsem to napsala špatně: nejsem ateista..a ve své podstatě i tolerantní.....sestřenice se provdala za muslima z libanonu,můj muž byltři roky v celibátu u jednoho gurua....Ale naopak mě štvou kecy typu prázdné místo ve mě úplně mě to změnilo atd .

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:45:36
 5. avatar
  [99] Mickey Mouse [*]

  r1911: Já Ho najednou neuslyšel. Já jsem se rozhodl, že tomuhle učení chci věřit. Byl jsem tak vychovávaný od mala a pak jsem si v pubertě rozmyslel, jestli tomu chci nebo nechci věřit. A zjistil jsem, že mám víc důvodů pro. Opravdu je to jen a jen osobní (velmi intimní) rozhodnutí.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:44:11
 6. avatar
  [97] rek11 [*]

  Mickey Mouse: jj matka mě nechávala celý dny na statku vychovával mě prakticky pes.....zřejmě jsem is to z boží vůle zasloužila

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:43:15
 7. avatar
  [96] rek11 [*]

  Mickey Mouse: Potrat je pro někoho správné řešení...naše společnost není schopná děti ochránit jak by měla a Každá bytost by měla mít svobodnou volbu.Každá životaschopná a myslící bytost, Starala jsem se o postiženou sestřenici několik let a její matka bylo to nejutrápenější stvoření na světě ostatní děti běhali hráli si mluvili a tohle se ani nenajedlo

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:41:57
 8. avatar
  [95] Mickey Mouse [*]

  rek11: Nemělas žádnou výchovu? Nevěřím.
  Aby bylo jasno, jsem proti násilnému zákazu potratů, jsem proti násilnému prosazování slušného chování a jsem proti násilnému prosazování jakékoliv víry (i víry v ateismus).

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:41:11
 9. [94] r1911 [*]

  triss: Jde mi spíš o to, že zatím mi každý věřící jen říká, že prostě najednou boha uviděli a slyšeli, jak k nim promlouvá. Já si to prostě neumím představit, toť celá věc. Ať si každý věří v co chce, ale pokud se rozhovor o škole, o práci, o její rodině, o zvířatech, o účesu (prostě o všem) během tří vět stočil z její strany k tomu, že i já bych se měla obrátit k víře, tak to se moc často poslouchat nedá. Ať si věří v co chce, ale ať to nevnucuje druhým. To ale vůbec není tvůj případ, tak jsem nechtěla, aby to vyznělo. Prostě mám silný zážitek s fanatičkou a odtud pramení můj postoj. I na pohlednici k svátku bylo přání na dva řádky, na zbývajících 5 se stihla rozepsat o tom, jakou chybu dělám, když nevěřím. Když jsme si posílaly dopisy, její zprávy byly tak na stárnku, zbývající dvě o všemohoucím bohovi, který by mi mohl ulehčit život. Ať si každý věří v co chce a dělá si chce, pokud to opakovaně a přes můj nesouhlas nebude vnucovat mé osobě. Bohužel se takto izolovala od ostatních, s "běžně" věřícími vycházím úplně normálně.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:39:18
 10. avatar
  [93] rek11 [*]

  triss: no jo ale ty zase odporuješ tomu čemu věřím já..takže děláš to samé

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:39:03
 11. avatar
  [92] Mickey Mouse [*]

  rek11: A potratem se to znásilnění vyřeší? To dítě za nic nemůže. A je to lidský život. Pak už můžeš dovolit rodičům volně rozhodovat také o životě pětiletých dětí.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:38:53
 12. avatar
  [91] rek11 [*]

  triss: Velká většina lidí je takovábohužel to není na první pohled vidět. Já jsem naštěstí výchovu neměla takže o to je to lepší .Mívám názory a dělám volby ze kterých ostatní omdlévají ale mě je to jedno . Je to můj život.Já ho držím ve svých rukou a dávám si velkého majzla, abych se chovala tak abych se mohla koukat do zrcadla. Ale sama vím jaký je stín minulosti a dětství a moc dobře si uvědomuji jaký to na mě mělo vliv.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:37:19
 13. avatar
  [89] Mickey Mouse [*]

  rek11: Skvěle, pomáhej dál - to je křesťanská ctnost. Víra z člověka lepšího neudělá, ale dává mu ideály, které mu mohou pomoci. Nic víc! Znám mnoho nevěřících lidí, kteří jsou vynikající, mnoho ateistů, kteří jsou vynikající, mnoho křesťanů, kteří jsou vynikající. A také mnoho těch, kteří za křesťanství, ateismus či bezvěru schovávají jen svoje sobectví. Může za to víra?

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:35:16
 14. avatar
  [87] rek11 [*]

  Mickey Mouse: Nikdy bych nikoho nenutila donosit plod , který dotyčná nechce to je znásilňování. Desatero..jé to kdyby se dodržovalo.....To by bylo jedno jestli oko za oko

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:33:30
 15. avatar
  [86] rek11 [*]

  triss: Ano máš volbu.....ale to nemá co s genama přeci dělat? To má co dělat ve finále s výchovou

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:32:05
 16. avatar
  [85] Mickey Mouse [*]

  rek11: MMCH: Kdo kromě polských politiků tvrdí, že je dobře zabíjet novorozeňata? Ať již narozená, nebo nenarozená? Ačkoliv zákony v Polsku nejsou křesťanské ani církevní, a ačkoliv dogmatismus polské společnosti je velký, sdílejí s ateisty stejnou morálku (která vychází z desatera).

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:31:36
 17. avatar
  [84] rek11 [*]

  Mickey Mouse: Máš 93% mozku néaktivní..myslím v nevědomé sféře..co si myslíš že asi tak dělá? nezbývá ti věřit že ne žádné bejkárny Praktikuji alternativní medicinu a místo abych o tom kecala lidem pomáhám...myslím že byste se dovili co dokáží lidé rodiče popř geny udělat v člověku

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:30:45
 18. avatar
  [82] rek11 [*]

  Mickey Mouse: No každá víra je ve svý podstatě dobrá..to je ono ve své podstatě..........

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:29:03
 19. avatar
  [81] Mickey Mouse [*]

  rek11 80: To znamená, že nikdo nemůže za to, co dělá. Protože to má dané geneticky a výchovou, která je opět jeho rodičům dána geneticky a výchovou jejich prarodičů.
  Já tedy nejsem takový naprogramovaný robot a poznávám, co je dobré a co je špatné.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:28:17
 20. avatar
  [80] rek11 [*]

  triss: ty tvrdíš že rodiče na tebe neměli geneticky žádný vliv? ani jejich výchova?No to ti pak už zbývá jen věřit

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:25:46
 21. avatar
  [79] Mickey Mouse [*]

  r1911: To jsou nesmysly. Bůh nechtěl války a nikoho na zemi netrestá. Podle křesťanství mají lidé úplnou svobodu volby. Pokud nedodržují zásady doporučené Bohem, trestají se sami.

  rek11: Inkvizice byly světské soudy, které zneužívaly církevní dogmata k obohacování se a k upevňování světské moci. Církev je zneužitelná, je to spolek lidí. Ale za všechny, kdo si berou pro svoje osobní ambice jako alibi Boha nebo víru, opravdu nemůže.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:24:45
 22. avatar
  [78] rek11 [*]

  triss: a k tomu se nauč číst...příspěvek 72

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:24:02
 23. avatar
  [76] rek11 [*]

  triss: No pokud vím Matka Tereza a Hitler neměli společné rodiče...nebo jo? Povaha je dána geneticky a výchovou.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:21:07
 24. avatar
  [75] rek11 [*]

  Mickey Mouse: Jasně proto jimj e v polsku tak dobře kontejnery s mrtvýma novorozencema a matky stíhající loď na moři, aby si mohli nechat udělat potrat stíhané muži ,kteří po lodích házejí co jim přijde pod ruce

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:19:11
 25. avatar
  [73] Mickey Mouse [*]

  Kerridaenn: Víra neznamená povinnost zalíbit se Bohu.
  Je to svobodná volba, že chci dodržovat nějaká pravidla a věřit v nějaký jejich smysl - účel.
  Spoustu pravidel, která dnes považujeme v Evropě za samozřejmá, prosadila křesťanská věrouka oproti předchozím "barbarským" zvyklostem. Jsou to právě zásady pomoci druhým a laskavosti ke všem, a také opuštění msty "oko za oko" - která vede k nekontrolované spirále násilí, zásady rovnosti a úcty k autoritám. Dnes to přijímají i ateisté jako civilizované. Jenže to je "křesťanská" (laskavá) civilizace.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:15:40
 26. avatar
  [72] rek11 [*]

  triss: Víra je naplňující to je pravda proto věřím jen v sebe a v to, že jen já jsem svého štěstí strůjcem. Zato církev už sama dokázala zabít tolik lidí, vytahat z tolika lidí prachy a v rouše beránčím hromadu dětí zneužít. Na víře v Ježíše je tolik krve......kdyby jen byla v krevních bankách to by se zachránilo lidí Nemluvím o neuvěřitelném pokrytectví inkvizicím atd

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:13:24
 27. [71] r1911 [*]

  triss: V tomhle nedokážu být až tak tolerantní. Lituješ mě, tedy ateistku. I v mých očích spousta lidí věří jen proto, že život mají mnohem lehčí - hodně zjednodušeně řeknu, že prostě bůh to tak chtěl a není co řešit. Toť slova mé silně věříci bývalé spolužačky. Prý bůh chtěl i ty miliony mrtvých ve válkách... Prý něco jako boží trest. Za co? Proč i pro ty, kdo nich neudělali? Pomodlí se a hned je jí prý lépe na duši, už si nemusí vyčítat, že udělala něco špatného, pomodlením se zbavuje výčitek...
  Proč si to neumíš představit? Zatím mi nikdo nekázal nějak vysvětlit, co a kdo ho "přimělo" k obrácení se na víru (tedy pokud opomenu ty, kterým to bylo vštěpováno od dětství, u nich to svým způsobem chápu). To jste jako vážně najednou prozřeli a uvěřili? Ještě mě o tom nikdo nepřesvědčil. Kvůli víře jsem přišla o kamarádku - zfanatizovaně se dvakrát denně dvě hodiny v kuse modlí (vstává kvůli tomu ve 4, přehodí si přes hlavu ručník a šeptá modlitby), každému se při jakémkoliv hovoru snaží vnucovat víru, každé téma stočí na víru (tyhle fanatiky fakt nemusím). Ale je to její život a tedy i její volba. Ona zase nechápe můj život a nechápe, jak tak mohla ještě před pár lety taky žít.

  superkarma: 0 24.11.2006, 17:05:23
 28. avatar
  [70] Kerridaenn [*]

  triss: ja jsem ateistka a nemyslim si, ze je kvuli tomu muj zivot chudsi. Pomaham lidem a snazim se byt laskava, i kdyz vim, ze nemusim, ze se nepotrebuju zalibit Bohu, ze to delam pro sebe a v zadnem dalsim zivote mi to v nicem nepomuze (hlavne proto, ze v dalsi zivot neverim). A vubec se necitim sama, mam pratele, i kdyz nejsem v zadne farni obci. Je to jen o pristupu. Tobe je lito ateistu, me mrzi, ze nekteri lide jsou prijemni, jen kdyz to delaji pro Boha, pro svou viru.
  Ale v konecnem dusledku je hlavni, aby byli lide spokojeni. Ja si proste vystacim se svym svedomim a lito ti me byt rozhodne nemusi.

  superkarma: 0 24.11.2006, 16:40:56
 29. avatar
  [67] man-mimo [*]

  triss: můžeš mi přeložit "...jen si při pohledu na některé lidi říkám, že je škoda, že oni nenašli cestu k Bohu a Bůh k nim, protože jejich život by mohl být lepší..."?

  superkarma: 0 24.11.2006, 15:34:07
 30. avatar
  [66] ivana.kuglerova [*]

  triss: Tak .

  superkarma: 0 24.11.2006, 15:28:46

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme