V údolí Loiry se nachází přibližně 120 hradů a zámků postavených různými majiteli v různých dobách. Přesto, nebo právě proto, je každý jiný. Každý vypráví svůj vlastní příběh. Jedno však mají společné – vynikají úžasnou architekturou, monumentalitou a jsou obklopeny nádhernými zahradami. Oblast obdivovaná a milovaná již od doby rodu Plantagenetů, pozdějších anglických králů, přes panovníky z rodů Valois a Anjou, až po současné davy turistů…

Cheverny

Nejdelší francouzská řeka, poklidná Loira, protéká v oblasti od Gien po Angers rozlehlou a úrodnou rovinou. Se svými nejznámějšími přítoky, řekami Cher, Indre, Indrois, Vienne a Maine vytváří oblast s mírným klimatem, bohatými lesy plnými zvěře, dobrými víny a skvělým jídlem. Oblast oblíbenou už od středověku… Proč právě zde najdeme tolik nádherných sídel? Tak trochu za to může stoletá válka! Zatímco sever Francie i Paříž je v té době v rukou Angličanů, král i šlechta se musí uchýlit do bezpečí. Útočiště nalézají na středověkých hradech v údolí Loiry, která je stále francouzská…

Inu královská Loira sehrála významnou roli v dějinách země mnohokrát…

Amboise

Ani po vítězství nad Angličany však králové neopustili tuto nádhernou krajinu. Naopak! Po staletí se královský dvůr s početným doprovodem šlechticů a církevních hodnostářů přesouvá na svá sídla na břehu Loiry. Údolí se postupně stává skutečnou rezidenční oblastí. Na samém konci patnáctého a začátkem šestnáctého století tu nastává skutečný stavební boom! Staví se tady rozsáhlé zámky, hrady, obnovují se středověká obydlí, budují se šlechtická sídla, kde bují okázalost, nádhera, intriky, ale i milostní aféry. Zásluhu na rozmachu této oblasti mají především poslední panovníci z rodu Valois. Ti povolávají ty nejschopnější představitele renesančního stavitelství.

 Chenonceau

Ale nejsou to jen králové! Honosné zámky si zde staví i příslušníci vyšší šlechty, ani oni nesmí zůstat stranou. Inspirují se královskou architekturou, předhánějí se, kdo zaměstná toho nejslavnějšího z nejslavnějších architektů a umělců. Krále zvou na hony, plesy, honosné žranice… Předvádí se.

Chenonceau – dvorní životVelká královská a šlechtická sídla však neměla vždy šťastný osud. Většina z nich byla v době Velké francouzské revoluce vypleněna, mobiliář zničen nebo vydražen, stavby byly ponechány osudu, zchátraly. Zámky pak často měnily majitele, podstupovaly necitlivé rekonstrukce a úpravy, aby uspokojily potřeby svých nových vlastníků. Některé jen zázrakem přežily! Díky obrovským finančním prostředkům i úsilí památkářů byly mnohé zrestaurovány a místnosti znovu dobově vybaveny nábytkem i uměleckými předměty. Zámky tedy dnes opět představují věrný obraz toho, jak před čtyřmi sty lety vypadal dvorní život.

Vydejte se tedy s námi na cestu historií po zámcích v údolí Loiry. Za 14 dní putování jsme sice stihli navštívit pouhý zlomek z nich, přesto to stálo za to! Uvidíte! V následujících několika dílech vám představíme ty nejstarší, nejhezčí, nejvzácnější a nejosobitější z nich. Těšte se na následující pátky…

Chambord

Na našem webu jste si také mohli přečíst:

 

Reklama