V tomto vlídném kraji kolem řeky Loiry se zalíbilo nejen králům a královnám, ale oblibu získal i u mnoha francouzských šlechtických rodů. Některé zde pobývaly odjakživa, jiné tu vystavěly svá sídla až v době, kdy si ho oblíbili francouzští panovníci…

Chaumont – tajemný a pověstmi opředený

Pohnuté dějiny tohoto malého zámku sahají až do desátého století, kdy zde stávala feudální pevnost hrabat z Blois. Výhodná poloha nad řekou umožňovala snadnou kontrolu nad hranicí dvou oblastí – Blois a Anjou. Ale pevnost se brzy stala majetkem rodu d´Amboise, v jejichž rukou vydržel téměř pět století.

Chaumont

Zámek se stal velmi dobře prosperujícím a výnosným majetkem díky vybírání mýtného na Loiře a množství lesů a statků, které k němu patřily. Jestli ho královna Kateřina Medicejská kupovala z důvodu zdroje dobrého příjmu či z jiných pohnutek, nevíme. Využívala ho především jako lovecký zámeček, nebo příležitostně jako vhodnou zastávku k odpočinku při cestování mezi Amboise a Blois. Sem se také uchylovala, když hledala útočiště a klid. Kolují pověsti, že zde pořádala čarodějné rituály. Faktem je, že se celý život obklopovala astrology a čaroději. Hostila tu astrologa Nostradama či záhadného Cosima Ruggieriho. Tento její tajný rádce v okultních uměních jí právě na Chaumontu předpověděl, že se tři její synové stanou králi. Odhalil jí také jejich tragické osudy i to, že jimi vymře rod Valois.

Chaumont

Po smrti svého manžela Jindřicha II. se Kateřina pomstila jeho metrese Dianě de Poitiers za všechna příkoří, která musela dlouhá léta trpělivě snášet. Dianu na Chaumont vykázala výměnou za zámek Chenonceau, po němž už dávno toužila. Diana to samozřejmě odmítnout nemohla. Pobývala zde však krátce, pak se raději odebrala na svůj zámek d‘Anet na hony vzdálenému dvornímu mumraji.

Cheverny – zámek malý, ale milý

Tento zámeček poblíž Blois je jedním z nejkrásnějších soukromých sídel v údolí Loiry. Již od šestnáctého století patří nepřetržitě rodu Hurault. Tato finanční a důstojnická rodina prokázala službu mnoha francouzským králům. Současní potomci rodu Hurault, markýz a markýza de Vibray, obývají jedno malé křídlo zámku, zbytek je ale přístupný veřejnosti každý den v roce.

Cheverny

Dnešní podoba zámku vznikla přestavbou původní pevnosti v letech 1624 až 1640 za Henriho Huraulta. Exteriér zámku je ukázkou harmonie, symetrie a čistého klasicismu z počátku sedmnáctého století zasazeného do svěží zeleně. Znamená tedy posun ve vývoji architektury zámků na Loiře. Jižní, nejkrásnější fasáda zámku je vyzdobena římskými bustami vytesanými po antickém vzoru. Celková podoba zámku s rohovými pavilony připomíná Lucemburský palác v Paříži.

Cheverny

Zámek je obklopen velkolepými zahradami, na jejichž severním okraji najdeme malou oranžerii. Ta se zapsala i do historie. Když byla během druhé světové války odvezena umělecká díla z Louvru před nacisty, mnohá přečkala toto krušné období v bezpečí právě zde. Mezi nimi tehdy byla i slavná Mona Lisa…

Interiéry zámku jsou demonstrací umu místních stavitelů, umělců a řemeslníků, kteří se snažili o ryze francouzskou stavbu i výzdobu.

Cheverny

Grandiózní královská ložnice dýchá atmosférou Ludvíka XIV., i když sem král Slunce nikdy nevkročil. Již od středověku bylo běžné, že se králové putující se svým dvorem po království zastavovali tu a tam na kratší či delší dobu na šlechtických sídlech. Každý hrad či zámek tudíž měl vždy jednu místnost připravenou pro krále, ať už tu král projel, či nikoliv. 

Podívejte se i na další fotografie na následujících stranách…


Chaumont

Chaumont-interiéry

Interiéry zámku slouží především jako ukázka dobového nábytku

Chaumont-interiéry

Pozoruhodná majoliková dlažba v radním sálu je italské provenience ze 17. století

Chaumont-interiéry

Knihovna

Chaumont-interiéry

Úzké schodiště v gotickém slohu prochází srdcem zámku – po ní pravděpodobně stoupal do tajné laboratoře dvorní astrolog – tedy spíše kouzelník a čaroděj než vědec – Cosimo Ruggieri.
Jeden z nejhezčích krbů najdeme v kulečníkovém salonu – s erbem Ludvíka XII., korunovaným dikobrazem

Chaumont-interiéry

 Tajuplný pokoj dvorního čaroděje Cosima Rugieriho


Cheverny

Cheverny

Architekt zámku, jenž ostatně pracoval i v Blois a Chambord, použil kámen z údolí Cher, který má tu vlastnost, že léty postupně tvrdne a zesvětlá - proto zámek vypadá stále jako nový

Cheverny

Čistě klasicistnímu průčelí dominují busty v antickém stylu

Cheverny

Zadní průčelí zámku je mnohem skromnější – je ve stylu francouzské renesance doby Ludvíka XIII. s omítnutými zdmi a rohovými kameny

Cheverny

Do zahrady se schází po schodišti, které pravděpodobně dříve vedlo přes vodní příkop

Cheverny-interiéry

Jídelna – dobový stůl s nástavci umožňoval stolování až 30 osob

Cheverny-interiéry

Hudební salonek…

Cheverny-interiéry

Čestné schodiště

 Cheverny-interiéry

Zbrojní sál patří mezi nejzdobnější místnosti

Sledujte náš seriál:

 

Reklama