V rámci oslav Světové dne diabetu byl pro Pražany připraven doprovodný program, v rámci kterého si lidé mohli nechat bezplatně změřit tlak, cholesterol a glykémii. Zájem veřejnosti byl obrovský, a již pravidlem se stali dlouhé fronty zájemců ještě před otevřením stanu s měřením. Návštěvníkům byly k dispozici na konzultace diabetologické sestry s letitou praxí, které objasňovaly jednotlivé naměřené hodnoty a doporučovaly změnu životního stylu či stravovacích návyků. Další doprovodné služby se týkali nutričního poradenství a rad na zdravý životní styl, který je pro prevenci diabetu zcela zásadní a klíčový.

Změřeno bylo celkem 481 lidí, a u 37 z nich byl diagnostikován diabetes. Hraniční normu mělo pak celkem 93 lidí. Výsledky jsou tedy doslova alarmující a dokazují pouze smutná statistická čísla. V roce 2011 se léčilo v České republice na diabetes více než 825 tisíc osob, což je přibližně 8 % celé populace. Oproti roku 2005 je to o 85 tisíc nemocných více.

Během roku 2011 bylo nově zjištěno onemocnění diabetem u přibližně 35 tisíc žen a 33 tisíc mužů. Z toho bylo 258 pacientů mladších 19 let. Počet nově diagnostikovaných pacientů vzrostl meziročně oproti roku 2010 o více než 19 tisíc. Pokud by počet pacientů přibýval podobným tempem jako nyní, bude v roce 2035 postižen každý desátý občan České republiky bez ohledu na věk. Výskyt cukrovky stoupá nejen ve starší populaci, ale i ve střední věkové skupině.  Osmi z deseti případů diabetu
2. typu by se dalo předejít změnou životního stylu
- vyšší fyzickou aktivitou a změnou životosprávy. Negativní dopady diabetu mohou být značně redukovány investicemi do prevence a časné diagnostiky tak, aby se předešlo rozvoji komplikací. Očekávaná délka života se snižuje o 20 let u pacientů s diabetem 1. typu a o deset let u osob s diabetem 2. typu. Při správné léčbě mají lidé s diabetem naději na podobně dlouhý život jako zbytek populace.

V rámci Světového dne diabetu září každoročně 14. 11. modrou barvou monumenty a stavby po celém světě, aby pomohly zviditelnit problematiku diabetu a připomněly veřejnosti toto onemocnění. Modrá barva symbolizuje život a zdraví napříč všemi kulturami, odráží nebe, jež spojuje všechny národy, a je barvou vlajky Spojených národů proto byl i středeční Světový den již tradičně zakončen modře nasvíceným monumentem konkrétně byl nasvícen Žižkovský památník.

památník

Světový den diabetu byl vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací pro diabetes (IDF) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako reakce na rostoucí obavy ze zvyšující se zdravotní hrozby, kterou diabetes představuje.

Celosvětovým iniciátorem doprovodných aktivit ke Světovému dni a pochodu je společnost Novo Nordisk. Společnost má v péči o diabetiky již téměř 90letou zkušenost. Vše začalo v roce 1922, kdy August Krogh, dánský nositel Nobelovy ceny za fyziologii a jeho manželka Marie, která měla diabetes, navštívili kanadské výzkumníky Fredericka Bantinga a Charlese Besta, kteří rok před tím začali extrahovat inzulín z hovězího pankreatu. Od této doby dvě dánské firmy Nordisk Insulin Laboratorium a jeho konkurent Novo Therapeutisk Laboratorium soupeřily, dokud v roce 1989 nespojily své síly a nevytvořily Novo Nordisk A/S.

Reklama