„K tomu, abychom se dnes nechali poučit od duchovních mistrů, stačí na chvíli odběhnout od televize. Naléhavost, s níž nám tito učitelé jakoby na poslední chvíli rozdávají své vědění, by nás měla varovat,“ říká na úvod vyprávění o svém nevšedním setkání třetího druhu Tomáš Pelich, budhista a bývalý učitel bojových umění.

Rozhovor s Tomášem Pelichem jste si mohli v našem magazínu přečíst před časem ZDE (klikni).

Dříve, když chtěl člověk dostat učení od Mistra, musel nastoupit velmi dlouhou a namáhavou cestu.Tito duchovní učitelé žili v ústraní a lidem se často vyhýbali. Stranili se politických i světských záležitostí. Stát se žákem takových mistrů, kteří za námi dnes jezdí takřka až do našich domovů, dříve znamenalo obětovat takové cestě celý svůj život. K tomu, abychom se dnes nechali poučit od duchovních mistrů, stačí na chvíli odběhnout od televize. Naléhavost, s níž nám tito učitelé jakoby na poslední chvíli rozdávají své vědění, by nás měla varovat. Měla by nás přimět, alespoň trochu zpomalit své turisticko-spotřebitelské pobíhání a zamyslet se nad tím, co nám přišli říct. Protože je vřava sebezničení stále hlasitější, zesiluje i potřeba naslouchat...

pelich a roy

Tomáš Pelich (vlevo) s mistrem Royem Littlesunem

Tomáši, pověz nám, jak ses setkal s Royem Littlesunem (malé slunce), nositelem odkazu indiánského kmene Hoppi, autorem knihy Revoluce jednoho srdce. 
Roye jsem potkal souborem mnoha neskutečných náhod. I když možná to tak jen vypadá a vše bylo předem určeno :-). Potřeboval jsem objednat vegetariánské jídlo pro přátele, které jsem pozval na přednášku o pránické stravě. Čekal jsem v té restauraci na majitelku, se kterou jsem byl dohodnut na objednávce, ale měla chvilku zpoždění, tak jsem si tam v knihovně NÁHODNĚ vytáhl malou knížku. Byla o živé stravě a na obalu byl takový zajímavý sympatický mužíček odněkud z Jáwy. Začetl jsem se, když se dveře otevřely a tam stojí ta paní a s ní chlapík z obalu knihy. Protože Royovo učení úzce souvisí se stravováním, pozval jsem ho na naší pránickou schůzku. A on měl úplně náhodou ten den čas! 

Takže chlapík, který jezdí po světě a přednáší o živé stravě, potkal jiného chlapíka z Letů a vyrazil s ním na schůzku jeho přátel na místo, kde nikdy v životě nebyl, za lidmi, které nikdy v životě neviděl? Zajímavé...
Roy přijel do Prahy vykonat obřad na vrchol prostředního oblouku Karlova mostu. Spolu s přáteli jsme měli tu čest být u toho a rádi jsme mu pomohli vykonat rituál s modlitbami, tancem, kouřením šamanské dýmky. Roy nám vyprávěl o tom, že Praha je pro šamany místem, kde je snadné přecházet mezi světy. Je to práh. Tento obřad je posledním ze tří, které při své návštěvě ČR vykonal. Ten první obřad  se odehrál na lodi sv. Anežka při noční projíždce po Vltavě. Ve tmě jsme zastavili loď pod Vyšehradskou skálou a Roy vykonal krátký obřad, při kterém se poklonil duchu kněžny Libuše. Potom následovala procházka po Vyšehradě. Doporučuji všem navštívit tato místa v nočních hodinách, kdy tu nejsou turisté. Naplno se projeví jejich síla. 

A ten třetí obřad?
Toho si opravdu velmi vážím. Třetí obřad vykonal Roy Littlesun u nás, v Letech. Odehrál se u nás na zahradě. V malé stavbičce v šintoistickém stylu, kterou užívám k meditacím. Při obřadu Roy vzýval duchy sv. Václava a Karla IV., neboť, jak říkal, Lety leží na velmi silné energetické dráze mezi Pražským hradem a Karlštejnem. Jako třetího oslovil ducha Mijamota Musashiho, nejslavnějšího šermíře Japonska. Roy si totiž všiml, že mám malou sošku tohoto významného válečníka, a dal ji spolu s dalšími rituálními předměty na oltář. Velice mě tím potěšil. Možná to bylo i tím, že k nám přijel právě z Japonska, kde přednášel své učení, které nazývá Revolucí jednoho srdce. 

Roy učení, které předává celému světu, dostal od Hoppiů, že?
Ano, stařešina indiánského kmene Hoppi - Tito Roye vyzval: Zatřes mraveništěm a řekni světu pravdu o zákonu stvořitele. A tak Roy tentokrát třásl mraveništěm právě u nás  v Letech. V souvislosti s těmito zážitky a osobními sympatiemi, které se  mezi námi vytvořily, jsem dostal od Roye malou hliněnou nádobku, kterou vytvořil z červené jílovité hlíny sebrané u pramene nad Mníškem pod Brdy. Je v ní malý otvor, do kterého mám nasbírat co nejvíce modliteb. S touto relikvií poté bude pracovat při šamanských obřadech v ČR. Pokud by měli čtenáři zájem připojit se tímto způsobem k jeho práci mohou mě kontaktovat, mohu poskytnout i záznam z Royovy přednášky na naší zahradě.         

Reklama