Bulvár

V České republice se rozvádí každý druhý pár. Víte proč?


Podle posledních statistik se v České republice rozvádí každý druhý pár. Nabízí se otázka: „je rodina skutečně základem společnosti? “, když má tak nestabilní charakter?

Na toto téma jsem diskutovala s paní Zdeňkou Rybovou, viceprezidentkou organizace Hnutí pro život ČR.

Je rodina opravdu základem společnosti?
Bezesporu to tak bylo, je a bude i nadále. Rodina, která plní své přirozené funkce (biologicko-reprodukční, socializační, ekonomickou, emocionální aj.), nemůže být nahrazena žádnou jinou formou soužití. Ohrožení rodiny nebo dokonce likvidace její role vede vždy k ohrožení národa a destabilizaci všeobecných společenských hodnot.

Manželství, resp. rodina, nejsou myslím nahodilou historickou konstrukcí, výplodem letitých sociologických snah, které by vyhodnotily takový subjekt jako politicky, v širším smyslu slova materiálně a ekonomicky za nejvýhodnější.

Otázka vztahu mezi mužem a ženou vychází z nejhlubší podstaty lidského bytí a v manželství nachází svou odpověď. Muž a žena jsou povoláni k lásce. Důsledkem jejich lásky pak je to, že nikdo nezůstane sám a nebude dál patřit výlučně sám sobě. V rodině jsme se všichni naučili fundamentálním vzorcům chování, které nás a lidi kolem nás dělají šťastnými; v rodině jsme se stali osobnostmi a naučili jsme se pracovat se svou individualitou. Bez rodiny by to byla právě např. naše osobitost, která by neměla šanci na rozvoj, protože společnost umí pracovat pouze s unifikovanými lidmi. V rodině získáváme znalost sebe sama, máme své blízké a učíme se být také blízkými pro druhé. Učíme se odpouštět to, co už společnost odpustit neumí, protože jsou to věci tak hluboce zapsané do lidského srdce, že je veřejně ve velké skupině lidí pojmenované nenajdete. A prožíváme věci tak krásné, že nejen že na jejich vyjádření nemáme slova, ale už nikdy je na jiném místě než v rodině nikdy neprožijeme.

Proč patří Česká republika k zemím s nejvyšším výskytem rozvodovosti?

Toto je trend týkající se celé Evropy, zvláště západní. Domnívám se, že jednak velkou roli hraje velmi volná legislativa, kterou u nás máme a která nedává čas a ani neučí dotyčné manžele hledat prostředky k tomu, aby neházeli flintu do žita tak rychle. A jednak nám to říkají demografické ročenky, které hovoří o příčinách vzešlých z tzv. moderních společností. Ty rozvolňují dané závazky vůči lidem i subjektům obecně na všech úrovních.

Stále se dozvídáme o tom, že jedině více než na sto procent dobrovolné soužití je hodnotné a navíc musí být ještě více než na sto procent a v každé vteřině absolutně šťastné. Pohodové – že? To je asi to slovo, co se k tomu z moderního jazyka hodí. Jistě, je určitě důležité, aby bylo soužití muže a ženy naplněno láskou, úctou a věrností. Nicméně zdá se, že jsme trochu ztratili přehled o pravém obsahu těchto velkých slov a jsme víc v oblacích než pevně nohama na zemi.

Poslední důvod, který považuji za podstatný a o kterém se také demografové zmiňují často, je ten, že jsme v okolí manželských párů zticha. Že rozvod nám přijde již tak běžnou součástí životů lidí, že neumíme a často ani možná nechceme s lidmi mluvit o tom, co je k tomu vede a zda jim není pomoci jinak než trvalým a bolestivým odloučením. Nemluvím o extrémních situacích, tam, kde je samozřejmě odluka manželů nutná např. ze sebezáchovných důvodů či kvůli výrazně špatným výchovným vlivům na děti jednoho z rodičů apod. Ale přiznejme si, že toto nejsou nejčastější příčiny rozvodů.

V týdeníku World z března r. 2004 napsal novinář G. E. Veith, že přímou příčinou rozpadů manželství je sociální stát. Já se s touto myšlenkou plně ztotožňuji. Naše politická situace (dlouhodobě) k posilování role státu přímo směřuje. Rodina prakticky už dnes není z ekonomických důvodů nezbytná, často je naopak nevýhodné manželství uzavřít. Již je tomu u nás často také tak, jako např. ve skandinávských zemích, že stát potřebuje velké daně, aby svůj sociální systém uživil, proto existuje tlak na to, aby pracovali oba rodiče, resp. muži, jako živiteli rodiny, odebírá vysoké částky z příjmu, který pak nestačí pokrýt náklady rodiny, kde je matka s dětmi doma. Každodenní povinnosti spojené s péčí o malé dítě, které byly kdysi plněny v intimním prostředí rodiny, pak přebírá stát na sebe v rámci rozsáhlého systému jeslí, školek apod.

V nejmenovaném periodiku jsem četla zprávu, že za rozvody může sexuální život partnerů. Co si o tom myslíte?

Narážíte na nespokojenost v intimním soužití manželů. Jistě to je významný faktor pro manželské štěstí. Sexualita je velkým darem člověku a manželské objetí je velmi krásné. I tady je ale řešení zpravidla v jednom nelehkém, ale nevyhnutelném a podstatném klíči - chtít více než své štěstí udělat šťastným toho, kdo svůj život dal mně.

Když se o to budou snažit v jakékoliv situaci v manželství oba, budou mít na zemi ráj. Když se o to snaží jen jeden, je to těžké, ale věřím tomu a ze zkušenosti vím, že toho druhého to mění k lepšímu.

Protože pracuji v Hnutí Pro život ČR, a to je jak známo kritikem antikoncepce, dovolte mi na okraj ještě jednu malou poznámku. Objev antikoncepční pilulky v 60. letech minulého století udělal po těch téměř 50 letech z ženy stroj, který je vždy připraven k sexu, protože riziko otěhotnění hrozí minimálně. Muži tak dostávají informaci, že mohou chtít sex bez následků kdykoliv a vyžadují, aby žena byla adekvátně této informaci na jejich požadavky připravena (trochu přeháním – vím, že vztahy fungují díky Bohu často i jinak). To, že se neshody v intimním životě manželů objeví, je podle výše uvedeného a v dané souvislosti myslím více než logické.

Harmonii v sexuálním životě považuji za velmi důležitou a mám za to, že je to právě antikoncepce, která sexualitu lidí deformuje a ubírá jí něco velmi krásného a cenného. A okrádá nás o okamžiky, kdy se na něco, co nemůžeme mít hned a pořád, na něco velkého a nádherného, prostě jako děti těšíme. Euforie z tohoto „těšení se“ pak posiluje jiskření mezi manželi, takovou tu spiklenecky radostnou vzájemnou komunikaci, o které ví jen oni dva.

Jak by se podle Vás mělo správné přistupovat k výchově dítěte v rozvedené rodině?

Domnívám se, že by se rodiče měli oba podílet na výchově dítěte tak, jak jim to možnosti dovolují, resp. dát svým dětem vše, co potřebují, bez ohledu na to, zda mi to život komplikuje více nebo méně; a to se týká především toho rodiče, kterému dítě do permanentní výchovy svěřeno nebylo.

Vím, že lidská nenávist je mocná a často oslepí. Proto jsme svědky situací, kdy zpravidla matka, ale někdy i otec odmítá spolupodíl na výchově dítěte. Ale co bych ráda zmínila především, je skutečnost, že by rodiče neměli rozvod považovat za finále svého vztahu a měli by se snažit, jak jen to bude možné, najít k sobě znovu cestu. Někdy může být delší odloučení uzdravující a je třeba tu šanci využít. Dnes na to už moc neslyšíme, ale neunaví mne opakovat, že rozvod je situace, za kterou mohou oba partneři (zpravidla ovšem nestejnou měrou) a oba by měli cítit odpovědnost za závazek, který na sebe vzájemně vzali. Za to, co si slíbili, a taky za to, čím jsou povinni vůči sobě a svým dětem, a to je trvalé zázemí lásky (která často bolí), důvěry a také  obětavosti.

Dítě je stejně jako v řadě další patologických společenských souvislostech i zde nevinnou obětí selhání dospělých. Důsledky bývají často tragické a především většinu z nás přežijí – prorostou do nových generací a budou přímo ovlivnit jejich civilizaci. Civilizaci lásky a důvěry změní ve společnost nestability, nejednoty a strachu.

Co si myslíte o přednostním právu matky na dítě?

Je pochopitelné, že je automaticky upřednostňováno v naší kultuře, kdy otcovství ztrácí na ceně. Kdy otec, muž je systematicky zbavován důstojnosti a kdy jsou jeho práva oklešťována.  Vítr západoevropských zemí, který nám tu rozfoukává to, co ještě stojí na přirozeném zákoně, tj. např. právě hodnotu trvalého vztahu mezi mužem a ženou nebo význam komplementarity mužského a ženského světa, k nám přinesl i myšlenku, že manžel je většinou nepohodlný, dominantní nebo přinejmenším náročný agresor, proti kterému musí existovat právní obrana. Je nezpůsobilý postarat se o dítě, zvláště je-li to dcera, a dobře ho vychovat.

Takže shrnuto – zdá se mi, že zjednodušující pohled na situaci po rozvodu, kdy matka více méně automaticky získává do péče děti a muž je trubec, který platí a živí, je mimořádně deformující. Svým dopadem významně znemožňuje také šanci na to, aby se k sobě manželé vrátili, protože podporuje takové emoce, jako je nenávist, hněv, škodolibost, vydírání skrze dítě nebo neochotu převzít plný díl své odpovědnosti za vzniklou situaci.

Ale to, o čem mluvím, je hašení požáru, který už ze svého centra vzniku přeskočil na další stavbu... Centrum zničujícího ohně je přitom vedle, v problému u nás tak snadno dostupného rozvodu manželů.

Existuje recept na šťastné manželství? 
To nevím! Určitě platí, že manželství často bolí, protože spojuje cestu dvou individualit v jedno. Takové spojení vyžaduje obrušování ostrých hran a to samo o sobě nemůže být jen příjemné. Vede však k dokonalosti.

Jsem přesvědčena o tom, že manželství je hrdinskou cestou, velkou cestou a i přes inflaci trvalého svazku ve 20. a 21. století zůstává pevným základem štěstí lidí i celé společnosti. A něco praktického – proč se ptát „kolikrát ještě budu já ustupovat“ nebo „kolikrát se ještě JÁ musím přizpůsobovat“, když je možné se zeptat „co mohu udělat navíc, aby mému partnerovi bylo doma ještě lépe?“

Souhlasíte s názorem, že jedině harmonická rodina může tvořit harmonickou společnost? Mám pocit, že moderní svět je spíš světem rozvedených, nefunkčních nebo formálních rodin a svobodných matek…
Jistěže – už jsem o tom dopadu ropadů rodin na celou společnost vlastně trochu mluvila. Společnost egoistů nemůže vytvořit hodnoty, protože člověk ke zdokonalování sebe a svého okolí potřebuje druhé(ho). Jeden můj kolega z Británie kdysi napsal: „Místo aby se manželé ptali: ´Co chci?´, měli by se ptát: ´Co potřebuje tohle manželství?´“
 
Děkuji za rozhovor :-).

V případě potřeby můžete použít tento kontakt:  Zdeňka Rybová, zdenka.rybova@prolife.cz, www.prolife.cz  

   
03.07.2006 - Společnost - autor: Natálie Rolková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [98] prece ja [*]

  A ta část:Když se o to budou snažit v jakékoliv situaci v manželství oba, budou mít na zemi ráj. Když se o to snaží jen jeden, je to těžké, ale věřím tomu a ze zkušenosti vím, že toho druhého to mění k lepšímu HA HA. Snažila jsem se přez 3 roky a manžel gembler se teda k lepšímu nezměnil, jen utrácel čím dál víc peněz a lhal.Kdyby mi došlo dřív, že jeden na snahu NESTAČÍ, neměla bych dnes dluhy,rozvedená s dvěma dětmi.

  superkarma: 0 02.08.2006, 19:31:30
 2. avatar
  [97] prece ja [*]

  docela zajimavy článek. ovšem ta část s anikoncepcí mě docela pobavila. naopak si myslím, že anti. nezpůsobila ze ženy stroj na sex, naopak jí dává možnost určit si , kdy je na dítě připravena a s kým.Tím, že dříve z kteréhokoliv styku mohla počít dítě jí více připoutávalo k muži.A nemyslím, že lidi jsou dnes více nezodpovědní než dříve. Bude to i tím, že dnes si každý(hlavně ženy) uvědomují samy sebe a dokážou si říct, tohle přijímám, ale tohle už ne.Dřív se , řikalo:ať snese cokoliv, jen ať jí lidi nepomluví, že odešla od muže, nedej Bože se rozvedla.

  superkarma: 0 02.08.2006, 19:28:00
 3. avatar
  [96] ALISKA [*]

  snad mě to nikdy nepotká

  superkarma: 0 02.08.2006, 03:18:51
 4. avatar
  [94] Suzanne [*]

  Vivian: Znovu - na tom je založená demagogie. Za několik vcelku rozumných myšlenek je skryta spousta nesmyslů. Hitler to taky tak dělal.

  superkarma: 0 09.07.2006, 00:23:45
 5. avatar
  [92] Meander [*]

  Vivian: Upřímně - já tenhle nadnesený pathos v prohlášeních nesnáším. Připadá mi to plytké.

  superkarma: 0 06.07.2006, 16:50:51
 6. avatar
  [91] Vivian [*]

  Meander: mně se líbí třeba to: "Určitě platí, že manželství často bolí, protože spojuje cestu dvou individualit v jedno. Takové spojení vyžaduje obrušování ostrých hran a to samo o sobě nemůže být jen příjemné."
  nebo: "Společnost egoistů nemůže vytvořit hodnoty, protože člověk ke zdokonalování sebe a svého okolí potřebuje druhé(ho). Jeden můj kolega z Británie kdysi napsal: „Místo aby se manželé ptali: ´Co chci?´, měli by se ptát: ´Co potřebuje tohle manželství?´“"
  A našla bych ještě několik věcí, kterým dávám za pravdu, hlavně pokud jde o vztahy a o tom, jak k nim většina lidí přistupuje...
  K výchově dětí se coby ne-Matka vyjadřovat radši nebudu, ale taky mám pocit, že není tak úplně o.k., když rodiče "řeší" svou vzájemnou nenávist prostřednictvím dítěte...

  superkarma: 0 06.07.2006, 14:34:58
 7. avatar
  [90] Meander [*]

  Vivian: Vážně jo.

  superkarma: 0 04.07.2006, 15:59:48
 8. avatar
  [89] Vivian [*]

  Tobbi: to jsem zrovna nemyslela.

  Meander: vážně ti úplně všechny myšlenky z toho rozhovoru připadají blbý?

  superkarma: 0 04.07.2006, 15:43:24
 9. avatar
  [88] Meander [*]

  Vivian: Ale ono to je opravdu blbé komplet

  superkarma: 0 04.07.2006, 10:45:32
 10. avatar
  [87] átéčko [*]

  Jeremi: Já jsem, bohužel, měla stydlivé rodiče, nepoučili mě. . A možná paní Karasová se styděla manželovi říct, že má podvázané vejcovody. Tohle katolíci neuznávají jako antikoncepci.

  superkarma: 0 03.07.2006, 21:55:26
 11. [86] Tobbi [*]

  Vivian: Jo, třeba fakt, že kdyby neexistovala antikoncepce a ženy by nevydělávaly, určitě by byla menší rozvodovost, je pravda. S deseti harantama a bez vlastního příjmu by se blbě odcházelo i od násilníka alkoholika

  superkarma: 0 03.07.2006, 21:28:17
 12. avatar
  [85] Vivian [*]

  No, jak tak čtu ten rozhovor, tak to celé není až taková blbost, když se nad tím člověk z-a-m-y-s-l-í... Některé věci jsou silně přitažené za vlasy, ale některé myšlenky mají zase hodně do sebe...
  Ale holt je to Hnutí pro život, tak je to blbý komplet

  superkarma: 0 03.07.2006, 20:07:44
 13. avatar
  [84] Jeremi [*]

  Nyotaimori: No, však mě taky.

  superkarma: 0 03.07.2006, 20:05:21
 14. avatar
  [82] Jeremi [*]

  Nyotaimori: No, já jen, abych zas nebyla obviněna, že na něm taky hledám všechno špatné.

  superkarma: 0 03.07.2006, 19:53:49
 15. avatar
  [80] Jeremi [*]

  navia: Ale zase - jezdil do Parlamentu MHD a pouště ženy (i mladé) sednout.

  superkarma: 0 03.07.2006, 19:22:29
 16. avatar
  [79] navia [*]

  Jeremi: to je fakt dobrý, pan Karas měl štěstí, nejdřív je žena plodná, když povije požadovaný počet dětí, tak je neplodná a nakonec pokojně umře, když ještě stihla předtím poučit děti. Může normální smrtelník unést tolik štěstí?

  superkarma: 0 03.07.2006, 19:03:34
 17. avatar
  [78] man-mimo [*]

  átéčko: ale nejdřív Bendu ať to není takový skok

  superkarma: 0 03.07.2006, 18:53:15
 18. avatar
  [77] Jeremi [*]

  átéčko: Ano, Karas by mohl i tady předvést svou oslnivou logiku jako druhdy v rozhovoru pro Týden. V paměti mi z toho utkvěly dvě věci:
  - Karas je rozhodně proti antikoncepci (jakékoliv). A na otázku redaktorky, jak tedy řešil on počet svých dětí, odpověděl, že chtěl vždycky jen dvě děti a jeho žena byla pak naštěstí už neplodná. (Což se nám teda všem "nepoštěstí", takže to musíme řešit jinak.)
  - Karas je rozhodně proti sexuální výchově ve školách, neb otázky sexu by s dětmi měli probrat jejich rodiče. Na doplňující otázku, jak to probíral on, odvětil, že to naštěstí stihla ještě jeho žena, než zemřela, protože on by se o sexu s vlastními dětmi mluvit styděl. (Takže děti, které mají stydlivého tatínka i maminku mají raději zůstat zcela nepoučeny )

  superkarma: 0 03.07.2006, 18:35:08
 19. avatar
  [76] átéčko [*]

  Tobbi: Jo, i Karase!!! On nám poví, že homosexuálové k sobě do postele prostě nepatří!
  Natália A. Roľková :I Karase!!!!!!!!!!!!

  superkarma: 0 03.07.2006, 18:14:17
 20. avatar
  [75] Jeremi [*]

  Tobbi: Jů, voni Karase tentokrát nezvolili? Mohlo nás vůbec potkat takové štěstí?

  superkarma: 0 03.07.2006, 18:07:14

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [74] Meander [*]

  Tobbi: To je už moc perverzní.

  superkarma: 0 03.07.2006, 16:55:59
 2. avatar
  [73] man-mimo [*]

  Tobbi: zase to nepřeháněj

  superkarma: 0 03.07.2006, 16:51:49
 3. [72] Tobbi [*]

  Jůchůůůůůůůů. Já chci bývalého poslance Karase

  superkarma: 0 03.07.2006, 16:48:02
 4. avatar
  [71] man-mimo [*]

  taky chci Aštara

  superkarma: 0 03.07.2006, 16:39:13
 5. avatar
  [70] Meander [*]

  No jo vlastně, fetišista na porody pan Marek už tu taky exhiboval

  superkarma: 0 03.07.2006, 16:31:02
 6. avatar
  [69] átéčko [*]

  Natália A. Roľková : My chceme ing. Bendu!!!

  superkarma: 0 03.07.2006, 16:29:03
 7. avatar
  [68] Meander [*]

  Vivian: You never know

  superkarma: 0 03.07.2006, 16:20:11
 8. avatar
  [67] Vivian [*]

  Ťapina: píšu (doufám) jen o své minulosti

  superkarma: 0 03.07.2006, 16:13:44
 9. avatar
  [64] Meander [*]

  damanka: O těch, ehm, zvrácenějších (nebo zajímavějších) asi raději ani neslyšeli

  superkarma: 0 03.07.2006, 15:03:31
 10. avatar
  [63] Asdareel [*]

  Damanka (61): Jsem totálně zvrácený, muhehe

  superkarma: 0 03.07.2006, 15:01:27
 11. avatar
  [62] Meander [*]

  damanka: Nemám slov

  superkarma: 0 03.07.2006, 14:52:48
 12. avatar
  [60] Meander [*]

  damanka: Mně tedy jistý druh extremismu v otázkách sexu není cizí, ale tohle je fakt bizardní

  superkarma: 0 03.07.2006, 14:45:40
 13. avatar
  [58] Prdlík [*]

  mě připadá že autorka článku neměla nikdy orgasmus a tak ho nechce dopřát ani těm ostatním -pokud se musíte hlídat asi je to trochu jiné než když můžete na vše zapomenout

  superkarma: 0 03.07.2006, 13:46:15
 14. avatar
  [57] man-mimo [*]

  Ťapina: vždy připravena

  superkarma: 0 03.07.2006, 13:38:10
 15. avatar
  [56] Ťapina [*]

  Vivian: Počkej, počkej, neplánuješ už zase nějak moc dopředu?

  superkarma: 0 03.07.2006, 13:15:37
 16. avatar
  [55] Asdareel [*]

  Prdlik (41): Viktoriánský fetiš patří k poměrně silné větvi v BDSM. Nejsem si však úplně jistý, zda to bylo tehdy tak zamýšleno

  superkarma: 0 03.07.2006, 13:04:41
 17. avatar
  [54] agail [*]

  Prdlík:

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:57:20
 18. avatar
  [53] agail [*]

  brrrr.... a co nám nabídnete příště?

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:54:14
 19. avatar
  [52] gwen [*]

  S hnutím Pro život jsem se seznámila někdy v 17, když jsem se napíchla na jejich stránky. Bylo tam, že HA vlastně způsobuje potrat plodu... Naprostá demagogie.

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:46:19
 20. avatar
  [51] Midsummer [*]

  arjev: a vůbec - vždyť ženská a mužskej to je přeci úplně rozdílnej živočišnej druh

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:41:41
 21. avatar
  [50] Gabi [*]

  Meander:
  Redakce: chápu, že stále nudnější a nudnější články nepřitahují dostatek diskutujících, ale řešit tuto situaci TAKOVÝM článkem je cesta do pekla

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:38:59
 22. avatar
  [49] man-mimo [*]

  arjev: v lepším případě

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:35:30
 23. [48] Tobbi [*]

  Blues: Tak se společně modlíme, modlíme, modlíme, tulíme se k sobě a vytvrváváme, modlíme, modlím...a jeja už souložíme

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:35:08
 24. [47] Tobbi [*]

  Meander: Očekávám rozhovory s členy Národní ligy, Komunistickým svazem mládeže, Hnutím za zákaz automobilismu...
  Dávat prostor fanatikům může být sice zábavné, ale má to i jistý morální rozměr.

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:33:48
 25. avatar
  [46] Vivian [*]

  Není nad to bejt šťastně rozvedená Někdy je to prostě jediné řešení.

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:31:52
 26. avatar
  [45] arjev [*]

  Midsummer: a víš proč?
  V manželství chce každý něco jiného: muž ženu a žena muže

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:25:46
 27. avatar
  [44] arjev [*]

  Prdlík: kde jsi to vyhrabala?

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:24:28
 28. avatar
  [43] Midsummer [*]

  Kdosi už řekl, že největší příčinou rozvodů jsou sňatky....
  Souhlasím.

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:23:51
 29. avatar
  [42] Blues [*]

  kareta (29): Ale Hnutí pro život není jen proti HA, ono je proti JAKÉKOLI antikoncepci, s výjimkou soulože pouze v tzv. "neplodných dnech".
  Spolupracují pak se sdružením "Liga pár páru" - www.lpp.cz - to je teprve počteníčko :-) Obzvláště vtipná mi tam kdysi připadala rada, že v plodných dnech se hlavně manželé nemají jeden druhéo stranit, ale naopak být co nejvíce spolu a společně se modlit, aby vytrvali v odříkání :-)

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:12:09
 30. avatar
  [41] Prdlík [*]

  Sexuální příručka z roku 1894
  RADY A POKYNY PRO MLADOU NEVĚSTU, KTERAK SE CHOVATI A JAK ZACHÁZETI S INTIMNÍMI A OSOBNÍMI VZTAHY VE SVAZKU MANŽELSKÉM KU PROSPĚCHU NEZRUŠITELNOSTI TÉTO POŽEHNANÉ SVÁTOSTI A PRO SLÁVU BOŽÍ


  Autor: Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L.D.Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním regionálním shromáždění.

  Vydáno léta páně 1894

  Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování,jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň.

  Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujte! Sobecký a tělesně založený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí po málu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb.

  Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí jež touto cestou vznikají.

  Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by ke své ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi potomstva. Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávati nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř denně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění. Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat,že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. V tomto období se mohou spolehnouti, že láska k dětem a společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady, jak udržet četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost musí věnovati také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku. Většina mužů jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba mimo jiné provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své odporné vzrušené tělo nastavovati k ústům ženy. Když jest muž odmítán začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu je často nahý, prohlíží si fotografie či kresby znázorňující nebo připomínající sex. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí.

  Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těla. Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě.Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by mohla žena využíti jako výmluvy a odepříti mu pohlavní styk. Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji.Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se ji chystá políbiti na rty stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí někde na tváři. Pokud se ji chystá políbiti ruku, měla by ji sevřít v pěst. Pokud jí nadzvedne noční košili a pokusí se ji políbiti kdekoli jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti, kam patří, a vyskočiti z postele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král. Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati zakázaná území. Když se manžel snaží ženu svésti necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální a triviální otázku, kterou mu z ničeho nic položí. Jakmile muž na ni odpoví, měla by udržovati konversaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati jen bez milostné přípravy. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení. Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí ani nezasténá, dokud styk neskončí. Hned jak muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena sekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení. Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování.
  Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí po málu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí.

  OMlouvám se za délku příspěvku -ale mě to přijde velice podobné -úvodnímu článku

  superkarma: 0 03.07.2006, 12:05:47

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme