Dodnes se můžete podívat na smutnou tvář radního Hasse, který je zazděný v centru Brna, v Mečové ulici. Smrt zazděním byla jistě strašná, ale radní Haas je zde spíše pro výstrahu, pověsti o jeho smrti se rozcházejí...

Procházíte-li se centrem Brna a zabrousíte ke Staré radnici do Mečové ulice, jistě vašemu zraku neunikne oválná pamětní deska s nápisem...

ZAZDĚNÝ BRNĚNSKÝ RADNÍ

PODLE POVĚSTI BYL POTRESTÁN V ROCE 1422 ZA TAJNÉ PŘIPRAVOVANÉ OTEVŘENÍ MĚSTSKÝCH BRAN HUSITSKÉMU VOJSKU. JEHO TVÁŘ - ÚDAJNĚ STALETÍMI ZKAMENĚLÁ - MÁ DODNES VAROVAT KAŽDÉHO PŘED JAKOUKOLIV ZRADOU MĚSTA BRNA.

... pak zdvihnete hlavu a nad sebou uvidíte smutnou kamennou tvář.

radni Haas

Legendy se různí

Podle nápisu byl radní zazděn, ale další legendy vypráví o jeho chycení a popravě. Brno bylo pro husity trnem v oku, však šlo o město veskrze proněmecké. Leč protože bylo město chráněno silnými hradbami, dobít je bylo nesnadné. Husité se tedy dohodli se šesti radními, že jim brány města otevřou. „O spiknutí se dozvěděl císařský šašek Boro,“ tvrdí jedna z legend, „a vše vyzradil. Všech šest spiklenců zatkli a popravili. Hlavu jejich vůdce, radního Haase, pak nabodli na kůl a vystavili pro výstrahu na radnici.“

Tato legenda dále říká, že po čase Brňané vytvořili podle hlavy sochu (originál nejspíš už příliš nevoněl), kterou zazdili nad zadním vchodem radnice, aby tam byla pro výstrahu navěky.

No, hlava tu skutečně je, ale jaký je její původ, zůstává zahaleno tajemstvím, neb o ničem výše zmíněném skutečné historické záznamy neexistují.

Prozaické vysvětlení

Hlava v Mečové ulici je nejspíš pozdně gotický maskaron, tedy architektonický ozdobný prvek v podobě lidské tváře, který byl hojně používán právě v období gotiky, ale i baroka a secese. Maskarony zpodobňovaly nejen lidské tváře, ale i hlavy zvířat (i když z uměleckého hlediska lze také použít slovo tvář, protože často měly specifický a nereálný výraz).

Ale...

Nepřijde vám toto prozaické vysvětlení trochu bez fantazie? A nepřijde vám podivné, že na jinak strohé zdi je jen jeden maskaron? Osobně si myslím, že jde skutečně o hlavu zrádného radního, který zde v u radnice jistě za větrných nocí kvílí nad svým bídným údělem...

Kam dál?

Reklama