Praha, 24. listopadu 2011 

Včera dopoledne proběhlo na Žofíně slavnostní ukončení společného projektu Konta BARIÉRY a Globusu nazvaného CESTY K LIDEM, během kterého byly předány velkoprostorové vozy pro cestování handicapovaných osob. Auta se rozjedou do 15 předem vybraných organizací pečujících o různě handicapované klienty, které vybrala Rada Konta BARIÉRY. Překvapením slavnostního ukončení projektu bylo předání 16. automobilu Diakonii ČCE do střediska Radost v Merklíně jako bonus od společnosti Globus. Na projekt CESTY K LIDEM, ze kterého byla vozidla financována, přispívali lidé nákupem označených výrobků v prodejnách Globus po celé republice po dobu 15 týdnů.

 

„Když jsme projekt Cesty k lidem v červenci zahajovali, měli jsme před sebou odvážný cíl - za 15 týdnů získat finance na 15 speciálních vozidel pro 15 organizací pečujících o tělesně postižené klienty. Věřili jsme, že se zapojí lidé z celé republiky, tak jako tomu bylo například v minulosti při projektu Ostrovy života. A je úžasné, že nám to opět vyšlo. Více jak 120 handicapovaných má nyní novou možnost, jak cestovat k lékaři, do školy, do práce či jet se svými kamarády na výlet“,děkuje všem, kteří projekt podpořili Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY.

obrKaždý

, kdo během 15 týdnů trvání projektu nakoupil v některé z prodejen Globus výrobek označený logem CESTY K LIDEM, pomohl nastřádat celkem 10 866 296 Kč. Tato částka tak umožnila splnit hlavní cíl projektu - nákup 15 speciálních vozů. Příjemným překvapením na ukončení projektu se stalo předání 16. automobilu.  

„Globus je v České republice úspěšný a proto také cítíme povinnost se o tento úspěch podělit s těmi, kteří nemají takové štěstí. Spolupráce s Kontem Bariéry toto poslání beze zbytku naplňuje a společný projekt Cesty k lidem je zatím vyvrcholením naší dosavadní spolupráce. S projektem nákupu automobilů pro charitativní organizace jsme v dobrém slova smyslu našli mezeru v pomoci handicapovaným. Auta předáváme organizacím osobně a tato setkávání jsou velmi inspirativní a poučná, protože v konfrontaci s příjemci auta si máme možnost uvědomit, že na světě jsou důležitější věci než čísla, termíny a rozpočty. Bez těch by to ale také nešlo a proto děkuji všem našim obchodním partnerům, kteří náš projekt podpořili. Díky také patří mediálním partnerům, lidem z Konta Bariéry i kolegyním a kolegům z Globusu, podotkl Boris Malý, ředitel marketingu Globus ČR.

Cesty k lidem podpořily i známé české osobnosti, které se staly jeho patrony. Zapojila se Lucie Bílá, která byla hlavní tváří projektu, společně s Miroslavem Táborským, Janem Jiráněm, Karlem Voříškem, Markétou Fialovou, Terezou Kostkovou, Lukášem Konečným, Daliborem Gondíkem, Adélou Gondíkovou, Tomášem Sedláčkem, Sentou Čermákovou, Taťánou le Moigne, Janem Mühlfeitem, Ivou Hüttnerovou, Ljubou Krbovou a Lenkou Šmídovou. Celkem tedy 16 známých osobností přispělo k získání financí na 16 vozů. Jejich zdůvodnění, proč projekt podpořili, můžete zhlédnout na www.cestyklidem.cz

Základní specifika projektu Cesty k lidem

hlavní cíl: získat finance na 15 velkoprostorových vozů Fiat Ducato pro přepravu osob se zdravotním postižením (16. auto dodal Globus ČR jako bonus)

forma příspěvků: procenta ze zakoupených výrobků označených logem projektu (výše příspěvků se pohybovala dle konkrétních produktů. Do projektu byly zahrnuty výrobky ze všech kategorií zboží, které můžete v Globusu zakoupit - potraviny, drogerie, Baumarkt apod.) 

komu pomáháme: auta byla předána vybraným organizacím, které se zabývají pomocí osobám se zdravotním handicapem a prošly výběrovým řízením Rady Konta BARIÉRY

·         Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 • Škola SPMP MODRÝ KLÍČ
 • Základní škola a střední škola POMNĚNKA, o.p.s.
 • ARPIDA–centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.
 • CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.s. DC 90, o.s. DOMOV KRAJÁNEK, poskytovatel sociálních služeb
 • ERGOTEP, družstvo invalidů
 • CHARITA JAVORNÍK
 • LIGA VOZÍČKÁŘŮ
 • Občanské sdružení CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SOKOLOV
 • Občanské sdružení při Dětském centru KOPŘIVNICE
 • P Z P MERLIN, o.s.
 • SVAZ PARAPLEGIKŮ (Czech Paraplegic Association–CZEPA)
 • ŽIVOT BEZ BARIÉR, o.s.  
 • DIAKONIE ČCE – středisko Radost u Mrklíně

osobnosti projektu:Lucie Bílá, Miroslav Táborský, Jan Jiráň, Karel Voříšek, Markéta Fialová, Tereza Kostková, Lukáš Konečný, Dalibor Gondík, Adéla Gondíková, Lenka Šmídová, Tomáš Sedláček, Senta Čermáková, Ljuba Krbová, Taťana le Moigne, Jan Mühlfeit, Iva Hüttnerová

Všechny podrobnosti k projektu naleznete na webových stránkách www.cestyklidem.cz

Hlavní mediální partner

a

 Mediální partneři

Mafra

Outdoor Akzent

Česká Distribuční

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Konto_Bariery-CMYK

Konto BARIÉRY je stěžejním projektem Nadace Charty 77.  Již osmnáct let pomáhá zlepšit život handicapovaných spoluobčanů. Za tu dobu Konto BARIÉRY rozdělilo více než 220 milionů korun a podpořilo tisíce projektů. Díky desetitisícům dárců, kteří přispívají pravidelným měsíčním příspěvkem, pomáhá Konto BARIÉRY těm, kteří to opravdu potřebují. V prvních letech se pomoc soustředila především na to, aby handicapovaní měli kvalitní rehabilitační a kompenzační pomůcky, aby z jejich bytů, ze škol a veřejných budov zmizely architektonické bariéry. Nyní se těžiště pozornosti Konta BARIÉRY pozvolna přesouvá k podpoře projektů, které umožňují rovnoprávné pracovní uplatnění a plnohodnotný život těchto lidí.  Důkazem této snahy je např. projekt Stipendium BARIÉRY. Ve školním roce 2011/2012 podporujeme 76 handicapovaných studentů středních a vysokých škol v jejich snaze získat vzdělání, které je pro ně jedním z nejdůležitějších předpokladů pro to, aby mohli žít plnohodnotný a často profesně velmi úspěšný život. Více na www.kontobariery.cz

Globus – tady je svět ještě v pořádkua

Hypermarkety Globus jsou plnosortimentní obchodní domy, které nabízejí širokou škálu produktů prověřené kvality za nízké ceny. Zákazníci zde najdou přibližně 15.000 artiklů v sortimentu potravin a 45.000 artiklů v nepotravinářském zboží. V Baumarktech je možné vybírat z nabídky 30.000 položek výrobků pro kutily, zahrádkáře a pro domácnost.

Důraz je kladen především na čerstvost nabízených produktů. Specialitou našich hypermarketů je proto také vlastní uzenářská výroba a pekárna se skutečně širokou nabídkou denně čerstvých výrobků. Každý hypermarket má i vlastní restauraci.

Reklama