V soutěži Sexistické prasátečko, kterou pořádá brněnské hnutí NESEHNUTÍ, můžete poukázat na sexistické reklamy a vybrat tu, která je letos podle vás nejurážlivější. O Sexistickém prasátečku jsme se bavili s koordinátorkou projektu...

Už jste slyšela o soutěži Sexistické prasátečko? Jde o hlasování, které poukazuje na domácí sexistické reklamy. Je jedno, zda se dotýkají žen, či mužů, je jedno, zda jsou tištěné, či třeba televizní, ale jsou a na tom není něco v pořádku. Jejich autoři si mnohdy ani neuvědomují, že jejich reklama může někoho urážet...

A právě pro to vznikla soutěž Sexistické prasátečko, do které můžete nominovat reklamu, a dokonce smíte i zamíchat pořadím! O soutěži jsme se bavili s Kristýnou Peškovou, její koordinátorkou z brněnského hnutí NESEHNUTÍ.

Kolikátý ročník Sexistického prasátečka pořádáte?
Letos pořádáme již třetí ročník soutěže. K naší radosti se těší čím dál většímu zájmu médií i veřejnosti. Během krátké doby nám přišel nebývalý počet nominací na tuto anticenu. Sice není potěšitelné, že je v České republice tolik sexistických reklam, ale radost mám z toho, kolik lidí není lhostejných a nominací reklamy do soutěže dává zpětnou vazbu firmě, která se takovou reklamou prezentuje.

Jak dopadl minulý ročníky a mělo to nějaký dopad?
V prvním ročníku soutěže hlasovala veřejnost a anticenu udělila brněnské firmě. V druhém ročníku kromě veřejnosti hlasovala i odborná porota, takže byly anticeny uděleny hned dvě. Jako hlavní dopad soutěže vnímám zahájení diskuse o sexismu v reklamách a medializaci této problematiky. Nyní již řada lidí ví, co je to sexistická reklama, a že pokud jim taková reklama vadí, mohou ji do soutěže nominovat či to napsat přímo samotné firmě. To je také cílem našich aktivit, informovat a přispět k veřejnému tlaku na firmy. Dát najevo, že diskriminace na základě pohlaví se projevuje také v reklamách a že pro řadu lidí znamená sexistická propagace firmy bojkotování jejich výrobků.

Vítězové minulého ročníku

Sexistické prasátečko 2010

Sexistické

Sexistické prasátečko 2010 - cena odborné poroty

Sexistické

Proč vůbec tato volba vznikla?
Snahou bylo upozornit na přemíru sexistických reklam v České republice. Začít na ně upozorňovat, monitorovat je a dát firmám zpětnou vazbu. Již přece dávno neplatí, jak se nám řada reklam snaží namluvit, že místo ženy je pouze v domácnosti (u praní skvrn, umývání nádobí...). Ženy vídáme na vysokých pozicích jako manažerky, političky, možnosti jejich uplatnění jsou různé. Některé studie ukázaly, že vystavení dívek stereotypními reklamami, vede k jejich nižším aspiracím v životě a náchylnosti k tradiční realizaci pouze v rodině. Zatímco u mužů vedlo vystavení reklamám, kde se objevovala ženská těla v souvislosti se s nimi nesouvisejícími výrobky, k větší toleranci vůči násilí páchanému na ženách.

Kdo může reklamu nominovat?
Reklamu může nominovat kdokoliv, kdo si ve svém okolí všimne stereotypní či sexistické reklamy. Stačí reklamu vyfotit či naskenovat a zaslat na e-mail: zenskaprava@nesehnuti.cz. Reklamu následně vyvěsíme na naše webové stránky www.soutez.nesehnuti.cz. Zasílat je možné reklamy, které využívají bezdůvodně nahého těla k propagaci s ním nesouvisejících produktů, nebo využívající stereotypy namířené vůči ženám či mužům, či ženy a muže na základě pohlaví zesměšňující či znevažující.

Mohou čtenářky magazínu ŽENA-IN.cz hlasovat?
Samozřejmě, hlasovat bude moci široká veřejnost opět prostřednictvím webových stránek, a to během října na serveru Aktuálně.cz, který je mediálním partnerem soutěže.

Letos (například)

V letošním ročníku je již nominováno 58 reklam a stále přibývají nové. Mezi nominovanými jsou například tato videa...

Čtěte také

Reklama