Přejeme si, aby naše děti byly zdravé a abychom první pomoc nemuseli využít. Ale nikdy nevíte, kdy budete jediní, kdo může malé dítě zachránit. Základy první pomoci by měl znát každý. Ať už jste rodič nebo proto, že se kdykoliv můžete stát svědkem nešťastné události, při které půjde doslova o vteřiny.

detske_urazy

Jednou z nepříjemných situací, se kterou se můžete setkat, je bezvědomí dítěte. Bezvědomí je hodnoceno jako závažný, až život ohrožující stav. U dětí k němu může dojít z mnoha příčin. Mezi nejčastější patří úrazy hlavy, vysoké horečky, dehydratace a otravy.

Podle prof. MUDr. Petra Havránka, CSc., přednosty Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, je důležité rozlišovat bezvědomí a mdlobu: „Zatímco v prvním případě jde o závažný stav ohrožující lidský život, mdloba nebývá nebezpečná a po několika minutách zpravidla odezní. Dítě, které se ocitne v bezvědomí, nereaguje na žádné podněty a je potřeba mu zajistit životní funkce a zavolat odbornou pomoc.“ 

Užitečným pomocníkem a návodem pro poskytnutí první pomoci nejen dítěti v bezvědomí vám nyní může být nová publikace Všeobecné zdravotní pojišťovny Dětské úrazy – První pomoc krok za krokem. Kromě základních postupů u třicítky úrazů a nehod řeší i zásady, jak řadě problémů předcházet. Jejím praktickým doplňkem je skládací leták se základními informacemi, jakými jsou důležitá telefonní čísla, postup při volání na tísňové linky a první pomoc při nejvážnějších problémech. Všechny důležité informace si navíc můžete přečíst a zdarma stáhnout na webu www.urazy-deti.cz.

Prevenci dětských úrazů se Všeobecná zdravotní pojišťovna věnuje dlouhodobě, proto podpořila i vydání knihy Dětské úrazy – krok za krokem. Kniha má být pomocníkem a rádcem pro všechny, kdo pečují o děti. Mezi další projekty VZP zaměřené na pomoc rodičům a vychovatelům patří především internetový portál www.baby-klub.cz, na kterém rodiče najdou informace o výhodách pojištěnců VZP i řadu odborných rad a informací užitečných při péči o děti všech věkových kategorií.

Reklama