Parkování, to je někdy pěkný oříšek. Nebavme se teď o řidičských schopnostech, bavme se o dopravních principech. Nedávno jsem dostal za okno lístek za zábor veřejného prostranství - znáte tenhle přestupek?

Jsou místa a situace, při kterých člověk nad parkováním neuvažuje a zaparkuje automaticky. Právě taková situace se mi nedávno přihodila. Ráno jsem spěchal na vlak a u nádraží zaparkoval v jednosměrné ulici do řady vozů, stejně jako všichni. Připadalo mi, že stojím správně - ostatně, podívejte se na fotku z téhož večera...

zabor

Fotka je dost tmavá, tak ji tedy trochu popíšu - zaparkoval jsem kolem na obrubník k přilehlému lesu. Jenže když jsem se večer k vozu vrátil, měl jsem za oknem lístek od měšťáků a na něm přestupek: Zábor veřejného prostranství. Dvakrát jsem si prošel ulici od křižovatky k autu a našel zde jedinou značku, totiž tuhle...

znacka

Mimochodem, ten červený vůz v pozadí měl lístek s přestupkem také. Na konci ulice pak byl zákaz vjezdu do jednosměrky, ale čumák auta jsem měl správně. No, byl jsem zvědavý, co se o přestupku dozvím, protože mi vnitřně připadalo, že parkuji opravdu dobře. A tak jsem zašel na příslušnou policejní stanici věc vyřešit.

Paní příslušnice byla moc milá a dala mi pouze napomenutí. Také mě seznámila s tím, že v téhle ulici mají s podobnými přestupky věčně problém a že se tam prostě nesmí stát kolem na obrubníku k lesu - to že už je zábor. Pak mi řekla spoustu dalších zajímavých informací o parkování, které jsem slyšel poprvé, rozhodl jsem se proto je probrat s Josefem Čihákem z tiskového odboru Městské policie v Praze...

Když na silnici není zákazová značka, můžeme zde vždy parkovat? Nebo jakými pravidly se řídí parkování na místech bez značení?
Parkování se řídí zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Pokud na pozemní komunikaci není zákazová značka nebo značka upravující parkování, v obecné rovině lze říci, že řidič je povinnen zaparkovat tak, aby vozidlo netvořilo překážku silničního provozu a nestálo na veřejné zeleni. Řidič by měl především zaparkovat v místech k tomu určeným to znamená parkoviště, pokud vozidlo zaparkuje na jiném místě než určenému k parkovaní, může se jednat o zábor veřejného prostranství. Podezření ze spáchání přestupku posuzuje na místě policista či strážník v konkrétním místě a čase.

Když parkování na chodníku není upraveno značkou, mohu najet kolem při parkování na chodník?
Pokud není dopravní značkou povoleno parkovaní na chodníku, je zakázáno na chodníků zastavit a stát a to i částí vozidla.

V obytné zóně - jak je to s parkováním zde? Mohu zaparkovat kdekoli, když nechám mezeru pro půjezd 3,5 metru? A na jak dlouho?
Provoz v obytné a pěší zóně je též upraven v zákoně o pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, konkrétně se jím zabývá paragraf 39...

§39 (5)V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

Jaký je nejčastější nešvar řidičů v Praze při parkování?
Na území hlavního města Prahy se strážníci městské policie nejčastěji setkávají s řidiči, kteří neoprávněně parkují v zónách placeného stání a na vyhrazených parkovištích.

Ještě bych se rád zeptal na nejkurióznější parkovací přestupek, který se v Praze stal...
Bohužel já ani kolegové si nevybavujeme kuriózní parkovací přestupek, často se například setkáváme se kuriózními odchyty zvířat, ale v oblasti dopravy bohužel.

Ještě mě teď napadla jedna otázka k veřejné zeleni - co když jsou stromy podél cesty na ulici, nikoli na chodníku, v rozestupu takovém, že se mezi ně auto vejde - smí se mezi nimi parkovat?
Na tuto otázku nelze konkrétně odpovědět, obecně platí, že pokud v místě není zakázáno zastavení a stání vodorovnou či svislou dopravní značkou, nebo se nejedná o rychlostní komunikaci, je zde možné zaparkovat za předpokladu, že vozidlo nebude tvořit překážku silničního provozu nebo jinak ohrožovat provoz na pozemní komunikaci.

Čtěte také...

Čtenářské zkušenosti s parkováním...

Reklama