Podle výsledků studií  Státního zdravotního ústavu sledující úrazovost dětí a dospívajících, představují nejrizikovější skupinu děti ve věku 13-14 let. V této věkové kategorii postihne podle vyjádření rodičů úraz vyžadující lékařské ošetření každou čtvrtou dívku a dokonce každého třetího chlapce.

WustenrotRizikové životní pojištění ProKaždýPád poskytuje kvalitní pojistnou ochranu pro případ smrti a úrazu nejen dospělým, v jeho rámci máte pro případ úrazu zdarma pojištěny také své nezletilé děti.

Pojistná ochrana zahrnuje široký rozsah rizik. Základní pojištění (riziko smrti z jakékoliv příčiny) lze rozšířit pomocí připojištění, a to o smrt úrazem, trvalé následky úrazu s progresivním plněním, vážné trvalé následky úrazu s doživotní úrazovou rentou. Sjednat lze také výplatu denních dávek při hospitalizaci následkem úrazu a denního odškodného za vyjmenované úrazy.

Dvojnásobné pojistné plnění

U připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu s progresivním plněním vyplácí Wüstenrot dvojnásobek pojistného plnění, pokud pojistná událost nastala v důsledku dopravní nehody.

Bez zdravotního dotazníku

WustenrotPro uzavření pojistné smlouvy nevyžaduje životní pojišťovna Wüstenrot vyplnění zdravotního dotazníku.

Pro děti pojištěné osoby zdarma

V rámci pojištění ProKaždýPád získává pojištěná osoba zdarma úrazové pojištění Dětství pro všechny své děti ve věku od 6 měsíců do 18 let. Toto pojištění zahrnuje výplatu dvojnásobku pojistného plnění u připojištění trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody, u tělesného poškození organismu výplatu pojistného plnění za všechny diagnózy způsobené jedním úrazem a do třetice výplatu denních dávek od 1. dne pobytu v nemocnici ve výši až 150 korun na den.

Pojištění on-line

Stejně jako ostatní produkty životního pojištění Wüstenrot, lze pojištění ProKaždýPád sjednat on-line přes internet na www.wuestenrot.cz nebo po telefonu na bezplatné lince 800 22 55 55.

Údaje uváděné v tomto článku jsou určeny výhradně k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavují návrh na uzavření smlouvy (nabídku).

Wustenrot

Reklama