Krásný příspěvek plný jazykových kotrmelců zaslala k dnešnímu tématu čtenářka Bobi2. Myslím, že netřeba dlouhého komentáře - vychutnejte si prostě náš úžasný jazyk!

Věděli jste například, že čeština má 17 pádů? Že ne? Přečíst si o tom můžete v příspěvku čtenářky Bobi2 k dnešnímu jazykovému tématu...


Přejí krásný den. Posílám příspěvek k tématu:

Zajímavosti češtiny (převážně nevážně)

Český jazyk má v současné době již 17 pádů:

1.-7. pád jsou obsaženy v zakladní gramatice
8. pád kdo z koho - korytativ
9. pád koho, jak - buzerativ
10. pád koho, kam - delimitativ
11. pád kdo, koho - likvidativ
12. pád jak na koho - intrikativ
13. pád komu, co - podmazativ
14. pád co za co - korupcional
15. pád jak komu - protekcional
16. pád koho s kým - konkubinativ (sexual)
17. pád co na co - prezervativ

Jestliže mladá žena je mladice,
tak silná musí být silnice,
když se brání - bránice
a když je rovná - rovnice.

A jestliže mnoho soch je sousoší,
pak tedy mnoho žen je soužení

V češtině je i matematika:
Například netopýr je bruttopýr mínus terrapýr,
stožár je dvěstěžár dělený dvěma
nebo třicetižár krát dvě plus ctyřicetižár.
Stodola je dvacetidola na druhou mínus třistadola,
Třinec je osminec bez pětince
a sedmikráska polovina čtrnáctikrásky.

Spojené větné rodovky:
Holík nuzný holí cenu zná.
Jednomu slepému je dnes lépe.
K oslu kos letí.
Pětiletý kos pěti létá k osice.
Vyjevený vyje Véna.
Dopis kulačky do Písku láká.

Spojené větné shlukovky:
Hranice souhra ničí.
Pro Prahu mé proso upražíme.
Dceru má soudce Říma.

Nejdelší věta bez samohlásek:
Chrt pln skvrn vtrh skrz trs chrp v čtvrť Krč.

Nejvíce stejných slabik za sebou je ve větách:
Za domama má má máma malou zahrádku.
Budou-li se štítiti ti títi ti tiší hoši

No není ta naše čeština krásná?

Bobi2

Pozn. red.: Příspěvek neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 12. srpna 2011: Jazykové paskvily

Na redakční e-mail (viz níže) zasílejte...

  • ... jazykové hříčky...
  • ... zkomoleniny našich či počeštěných slov...
  • ... zvláštní slova složená z jiných či připomínající jiná...
  • ... jména obcí, která vás pobavila...
  • ... další jazykové hříčky...

Podmínkou je i zaslání krátkého textu, ve kterém zdůvodníte, proč vás slovo či slovní spojení zaujalo a kde jste ho slyšela či viděla poprvé. A cílem je pořádně se pobavit. Sluší se však říct, že jeden z příspěvků, respektive jeho autorka, obdrží malý knižní dárek na končící léto: román Julie od Anne Fortierové (nakladatelství iKAR) a k němu diář Paula Coelho - Okamžiky (vydal Knižní klub).

Příspěvky zasílejte do 12. srpna 2011 15.00 hodin.

knihakniha

Reklama