Od posledního března tohoto roku vstoupil v platnost zákon 107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změnách zákona 40/1964 Občanského zákoníku. Jeho skutečné důsledky však pozná většina z nás až v roce příštím. Na co bychom si měli dát podle Ministerstva pro místní rozvoj pozor, abychom nemuseli prosit sousedova Azora o přístřeší v boudě?

Co je to aktuální nájemné?
Tak především několik terminologických detailů. Pro výpočet nového nájemného je důležité takzvané aktuální nájemné - tedy to nájemné, které za byt nájemník platil doposud, po odečtení služeb a poplatku za nájem vybavení bytu. A že nevíte, kolik platíte za nájem vybavení bytu? Měli byste to mít ve smlouvě, nebo se řiďte starými předpisy, u nově uzavřených smluv už bude tato položka smluvní. Mimochodem, obě částky si samozřejmě pronajímatel po vypočítání navýšení podle zákona k vašemu nájemnému zase přičte - netýká se jich však ono navyšování.

Cílové nájemné nás čeká za čtyři roky
Pozor na pojem cílové nájemné (cílová hodnota na metr čtvereční)! Tím je míněno nájemné, které byste měli platit až k 1.1.2010, tedy na konci onoho postupného zvyšování - může se však ještě mírně měnit s ohledem na změny cen bytů na trhu - z nich je totiž vypočítáno. Nezaměňujete tuto hodnotu s maximálním přírůstkem - tedy s tím, o kolik vám může nájemné vzrůst vždy nejdříve k 1.1. následujícího roku. Než se dostanete k cílovému nájemnému, zvýší se vám nájemné o maximální přírůstek čtyřikrát. Pak zcela zmizí jakákoliv regulace nájemného a vaše nájemné bude tržní - tedy závislé na vaší smlouvě s pronajímatelem!

Co je doma, to se počítá
Podlahovou plochou bytu je míněna celá plocha bytu (§ 102, ods. 2. Občanského zákoníku) včetně koupelen, předsíní a podobně, bez ohledu na to, jestli jsou v těchto prostorách okna či nikoliv a bez ohledu na to, jak nízko je v nich strop, včetně dveřních a okenních výklenků), přičemž plocha prostor, které nejsou považovány za místnosti (resp. nesplňují jednu z těchto podmínek - nemají strop, podlahu, stěny a dveře se zárubněmi) se započítává jednou polovinou (nejčastěji jde o sklepní kóje nebo balkóny a lodžie). Plocha místností, které nejsou ve výhradním užívání nájemce (třeba více bytům společné předsíňky, pavlače) se nezapočítává. Ruší se tak staré dělení na obytnou a užitnou plochu a podlahová plocha bytů se některým z vás oproti starým evidenčním listům zvětší.

Kategorie bytů se ruší!
Jsou zrušeny kategorie bytů a byty se nadále dělí na normální byty (obvykle to jsou byty bývalé I.-II. kategorie) a byty se sníženou kvalitou (bývalá III. a IV. kategorie), u nichž je maximální přírůstek nižší. Přičemž pozor, pokud si na vlastní náklady a se svolením pronajímatele byt vylepšíte a zvýšíte tak jeho kvalitu, zákon nezajímá, na čí náklady to bylo - majitel má právo zvýšit vám nájemné, pokud jste se smluvně nedohodli jinak! Náklady na úpravy bytu můžete požadovat až po ukončení nájmu a odečítá se od nich, o kolik jste toto vylepšení „obydleli“. U oprav starších deseti let tak většinou soud dojde k závěru, že jste si vaše náklady už odbydleli a žádnou náhradu vám neuzná. S pronajímatelem se samozřejmě můžete smluvně dohodnout jinak, pokud on s tím bude souhlasit (tyto body vychází z § 667 Občanského zákoníku).

Jak se o zvýšení nájemného dozvíte?
Zvýšit vám nájemné o maximální přírůstek může pronajímatel od 1.1.2007 vždy jedenkrát za kalendářní rok, tj. mezi jednotlivými zvýšeními nemusí být nutně interval celého roku (například pokud vám letos zvýšil nájem až od března, může tak příští rok učinit klidně už od ledna), přičemž zvýšení neplatí zpětně, nedohodnete-li se (tj. se souhlasem obou stran) jinak. Zvýšení vám pronajímatel musí oznámit písemně tři měsíce předem! Spory o to, jestli je dostatečné dopis odeslat, nebo jestli od vás musí mít podepsanou doručenku, se zatím vedou a nikdo si není jist, jak budou rozhodovány u soudů. Za závazné pro odpočet lhůty tří měsíců (nájemné se vám může zvýšit 1. den měsíce následujícího po uplynutí tří měsíců od doručení, takže když jste dopis dostali například 11.10, může se vám zvýšit nejdříve od 1.2.07) je rozhodně považováno datum, kdy jste oznámení obdrželi, ne kdy ho pronajímatel odeslal, a jistotu pronajímateli skýtá v podstatě jen podepsaná doručenka a pravděpodobně i svědectví dvou osob o tom, že se prokazatelně doručení vyhýbáte (například se schováváte doma a neotvíráte), nespoléhejte se však na to - neví se, jak budou soudy rozhodovat! A pozor, pokud jsou nájemci bytu oba manželé, je lepší doručit jim oznámení oběma!

Nestačí nesouhlasit, musíte žalovat!
Pokud se vám na oznámení cokoliv nelíbí (nejčastěji to zřejmě bude nedodržení tříměsíční lhůty nebo špatně spočítaná podlahová plocha či maximální přírůstek), musíte podat do oněch tří měsíců od doručení žalobu k soudu, nestačí oznámit pronajímateli, že se zvýšením nesouhlasíte! Pokud tak neučiníte, bude zvýšení platit v oznámeném znění. Pokud soud rozhodne ve váš prospěch či pokud vám pronajímatel pošle nové, opravené oznámení, běží tříměsíční lhůta znovu.

A posledních několik detailů:

* Veškeré změny vycházející ze zákona 107/2006 lze uplatňovat až ve smlouvách o jednostranném zvýšení nájemného - tedy i zrušení kategorií bytů! Tj. před 1.1.07 vám pronajímatel nesmí zvýšit nájemné třeba s tvrzením, že odteď už váš byt není bytem druhé kategorie.

* Při výpočtech maximálního navýšení je dobré desetinná místa zaokrouhlovat dolů, protože maximální hranici nesmí pronajímatel překročit ani o setinku.

* Především v Brně a v Praze se vám může stát, že se katastry, na jejichž základě se určují sazby maximálního přírůstku, nekryjí se správními obvody (tedy s tím, co známe například jako Prahu 3 a pod.).

* Ke změnám došlo i v Občanském zákoníku. Podle nich se například vaše návštěva, je-li u vás více než patnáct dní, může stát obyvatelem bytu - musíte ji tedy písemně nahlásit pronajímateli. Pokud tak neučiníte, je to důvodem k výpovědi z nájmu, a to bez svolení soudu!

Pokud si chcete přepočítat, zda-li vám bylo nájemné navýšeno správně, či si sami přečíst odpovídající zákony, nahlédněte na stránky www.mmr.cz - naleznete tam jak kalkulačku na výpočet nájemného, tak celé znění zákonů.

O nových úpravách vyplývajících ze změn Občanského zákoníku, nebo jak postupovat, pokud na nové nájemné prostě nemáte peníze, si podrobněji povíme v zítřejším vydání Ženy-in.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj.

O nájemném se na Ženě-in už psalo zde a zde.

Bydlíte v bytě s regulovaným nájemným? Nebo někdo Vám blízký? Oznámil Vám už pronajímatel zvýšení nájemného? Je to pro Vás velká finanční zátěž, nebo to zvládnete bez problémů?

Reklama