Cítíte se v životě omezeni častou nebo vysilující migrénou? Řešením může být nová léčba, která pomáhá předcházet záchvatům migrény.
 

Farmaceutická společnost Janssen-Cilag, jako součást koncernu Johnson&Johnson, se dlouhodobě věnuje vývoji nových léků u nemocí centrálního nervového systému. Alzheimerova demence, schizofrenie, bipolární porucha, autismus, poruchy chování či epilepsie - to jsou oblasti, ve kterých přináší Janssen-Cilag pomocí svých inovativních léků významnou oporu pro nemocné.

 

Preventivní léčba migrény byla vyhodnocena jako oblast, ve které navzdory dostupným lékům trpí velké množství pacientů nepříjemnými zdravotními důsledky svého onemocnění. Časté a vysilující záchvaty tak následně  zjevně i skrytě narušují plnohodnotné zapojení nemocných do pracovních, studijních, rodinných i volnočasových aktivit.

 

Léků registrovaných pro preventivní léčbu bylo v minulosti velmi málo. Přípravek TOPAMAX, uvedený na trh firmou Janssen-Cilag, se tak stal po mnoha letech prvním novým lékem v prevenci migrény a současně i nadějí pro pacienty trpící častou nebo vysilující migrénou.

 

Odlišnost preventivní léčby migrény od léčby akutní spočívá v tom, že je-li preventivní lék užíván pravidelně, bez ohledu na to, jestli pacient má záchvat migrény nebo nemá, dokáže počet záchvatů omezit. Akutní léčba řeší záchvat, který již propukl, zatímco preventivní léčba pomáhá záchvatům předcházet. Pacient léčený účinným preventivním lékem má záchvatů méně než dříve a záchvaty, které ještě zbudou, bývají slabší a lépe se léčí.

 

Dva roky od zavedení přípravku TOPAMAX na český trh byl nový preventivní lék nasazen již tisícům nemocným s migrénou. Sledovaným pacientům, kteří užívali TOPAMAX,  poklesl počet záchvatů migrény o  55 % z původního počtu 6 záchvatů za měsíc před léčbou na výsledných 2,7 záchvatů u konce sledování. Tím byl splněn základní cíl preventivní léčby – ulevit pacientovi významným snížením počtu záchvatů. Druhým přínosem preventivní léčby přípravkem TOPAMAX bylo, že záchvaty migrény, které po léčbě nemocným ještě zbyly, byly menší intenzity a reagovaly lépe na léčbu běžnými postupy akutní léčby. Menší množství nemocných ve studiích se zbavilo migrenózních záchvatů úplně.

 

Člověk trpící migrénou má možnost léčit se sám, nebo navštívit svého praktického lékaře či neurologa. V případě, že se rozhodne člověk léčit sám, jsou pro něj dostupné pouze volně prodejné léky – analgetika. Jejich účinnost je u těžších migrén omezena. Praktický lékař vládne nejen lékařskou diagnózou, ale i léčivými přípravky vázanými na lékařský předpis. Specializovaný lékař – neurolog má pro pacienty k dispozici nejmodernější léky pro léčbu migrény. Mezi tyto léky patří i nový přípravek pro preventivní léčbu migrény – TOPAMAX, kterým bylo ke dnešnímu dni v 76 zemích světa léčeno více než 4 miliony pacientů. 


MVDr. Luboš Losenický 

 
Reklama