lekyStátní ústav pro kontrolu léčiv vydal v letošním roce knihu Tomáše Cikrta s názvem Příběhy léků. Kniha je určena široké veřejnosti a dle jejího autora se snaží čtenáře inspirovat k hlubšímu zájmu o léky a farmacii obecně. Publikace přibližuje vznik a vlastnosti léků a tím chce přispět k jejich bezpečnějšímu používání. Autor se snaží zaujmout čtenáře srozumitelným jazykem a použitými obraznými přirovnáními. Ve velké míře zjednodušuje složité chemické a farmakologické jevy, zároveň však vždy zachovává věcnou i odbornou správnost. Pokud je to možné, používá autor česká pojmenování, každý použitý odborný výraz pak vysvětluje ve slovníku na konci publikace. Autor používá příklady konkrétních léků, na nichž názorně vysvětluje popisovaný jev. Čtenáři se tak mohou dozvědět o příběhu aspirinu, morfinu a dalších přípravcích.

Příběhy léků autor rozdělil do čtyř základních tematických okruhů. Jako první popisuje historii léků od používání bylinek v Mezopotámii a Egyptě až po současnou dobu úhrad a regulací léčiv. Dále autor přibližuje čtenářům výzkum a vývoj léků, zabývá se výrobou, popisuje distribuci léků od výroby až k pacientovi a zmiňuje také možné způsoby podání medikamentů. Třetí část knihy je věnována účinkům léků, jejich pozitivnímu působení i nežádoucím účinkům, placebu a lékové závislosti. V poslední části knihy autor upozorňuje na správné a nesprávné užívání léků, vysvětluje jak rozumět příbalovému letáku a zmiňuje nutnost zohlednění věku pacienta. Obzvláště poukazuje na odlišnosti v dětství a ve stáří. Kniha však v žádném případě nenahrazuje návod k používání léků.

Kromě tištěné podoby vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv publikaci ve formátech pro elektronické čtečky knih. Stáhnout si ji mohou zájemci na webu Olecich.cz (www.olecich.cz).

Reklama