Seznamte se s Milanem. Poznáte ho snadno, postává v rohu místnosti a od všech si udržuje náležitý odstup. Když s ním mluvíte, stále jako by couval, a nemá-li kam poodejít, je zjevně nervózní. Ne, určitě se do vás nezamiloval, prostě potřebuje distanc.

milan

Každý člověk má intimní zónu, do které si pustí jen velmi úzkou skupinu lidí. Každý máme tuto zónu v trochu jiné vzdálenosti od těla. Občas o ní i žertujeme: „Nenarušuj mi moji intimní zónu!“

Mám kamaráda, no, spíš známého, který podobnými větami častuje své okolí neustále, a nemyslí to jako legraci. Když jsem se s ním seznámil a chtěl mu podat ruku, dočkal jsem se překvapení: ruku mi nepodal a poodešel. Kamarád, který nás seznamoval, pronesl: „To je Milan, na něj se nesahá.“

Bylo to zvláštní seznámení a vlastně jsem nevěděl, co říct, tak jsme se moc dlouho nebavili. Milanovi také nebylo nějaké vybavování po chuti, odsedl si kamsi do rohu stolu a pozoroval, co se děje. Když se si s ním někdo přišel promluvit, byl evidentně nesvůj. Také nějakým zázrakem kolem sebe udržoval vzdálenost od ostatních nejméně tři metry.

Byl jsem svědkem i několika dalších zajímavých situací s Milanem. Jednou ho jistá svérázná dívka, se kterou se seznamoval, objala a on ji prudce odstrčil se slovy: „Nesahej na mě!“ Pak z akce kvapně odešel, celou dobu si něco mumlal pod vousy. Jindy zase jistý nešika narušil jeho intimní zónu tím, že do ní omylem nacouval - reakce stejná jako s dívčinou.

A tak mě napadlo, zeptat se vás, milé čtenářky...

Zeptal jsem se také psycholožky Zdeňky Sládečkové, zda může přehnaně velká intimní zóna ukazovat na nějaké psychické obtíže...
Myslím, že ten člověk nemusí ničím psychicky strádat. Jakási distance je vyjádřením neprudké důvěry v okolní svět. Je to postoj, který se zakládá na životní zkušenost, obvykle tito lidé nemají nejvřelejší rodiče, kteří by je často objímali a projevovali jim náklonnost. Dítě se pak bojí přiblížit k okolnímu světu. Někteří lidé tam zůstanou, někteří se naopak promění ve velice přátelské, když si okolí dostatečně otestují.

Co se může stát, když se takový člověk dostane nedopatřením do tlačenice, kde se na něj budou lidé mačkat?
Nemusí mu to být příjemné, cizí lidé mu lezou do zóny intimity a pronikají do zóny osobního bezpečí. Nejspíš se bude snažit z takového místa rychle dostat pryč.

PhDr. Zdeňka Sládečková

Zdeňka Sládečková

poradenská psycholožka

Čtěte také...

Reklama