Přijměte pozvání na seminář, jehož motto zní: Porod probíhá v těle, ale řízen je z mozku. Respektování jeho psychologie je stejně důležité jako zajištění dobrých vnějších podmínek.

Blýská se na lepší časy, i odborná veřejnost cítí potřebu změny!

Ačkoli má české porodnictví výborné perinatologické výsledky, stále větší procento matek, porodních asistentek, psychologů i lékařů volá po větších ohledech k psychologii porodu.

Naše spíše materialisticky orientovaná společnost nevidí jako prioritu zabývat se vlivem porodu na psychické zdraví, sebedůvěru matky a její mateřské kompetence nebo na podporu vztahu mezi matkou a novorozencem (bonding). Přitom výsledky tzv. evidence-based care stejně jako každodenní zkušenost jednoznačně potvrzují, že porod je tím šetrnější a všestranně bezpečnější, čím více je v souladu se svou přirozenou fyziologií a čím více péče při porodu respektuje i emoční potřeby a individualitu rodiček a novorozenců.

Povědomí veřejnosti o významu porodu pro ženu a společnost jako celek se v posledních letech mění k zodpovědnějšímu a uvědomělejšímu postoji. Objevuje se i stále více odborníků, kteří se sami dovolávají informací o trendech a postupech, které respektují význam těhotenství a porodu pro zdraví jednotlivých žen i celé populace.

Aktivity, jako je odborný seminář PSYCHOLOGIE PORODU, pořádaný již po několikáté společností Aperio, jim právě potřebné informace poskytují. Nejbližší seminář proběhne ve dnech 25. a 26.11. 2010 v Praze za účasti renomovaných lektorek (PhDr. Eva Labusová, Mgr. Michaela Mrowetz, MUDr. Helena Máslová a další). Formou workshopů a interaktivních přednášek představuje nové cesty ke sblížení medicíny s přirozeným ženským principem.

Konečně seminář, který mi dodal novou energii do práce a pozitivně mě naladil!"
Spousta nových informací z oblasti psychosomatiky, nové přístupy k porodu.."

Seminář je určen porodnickým týmům i jednotlivcům z řad porodníků, porodních asistentek, neonatologů, pediatrů, dětských sester, psychologů, dul a dalších spřízněných profesí i zainteresované veřejnosti.

Mezi tématy přednášek a workshopů se objeví následující:

  • Porod jako test ženského i společenského zdraví
  • Význam těhotenství a porodu pro ranou interakci matka - dítě
  • Psychogynekologie - obor budoucnosti (somatická medicína)
  • Komunikace na porodním sále jako nástroj péče
  • Bonding: Význam „zlaté hodiny" a šestinedělí
  • Potřeba psychologické supervize pro pracovníky v porodnictví

Více na www.aperio.cz

PSYCHOLOGIE PORODU 25.-26.11. 2010

Akce je akreditována podle vyhlášky MZ č.423/2004 Sb.
(Profesní organizace porodních asistentek UNIPA uděluje za tuto školící akci 8 kreditů.)
Koná se pod záštitou Českomoravské psychologické společnosti.
Mediálním partnerem je časopis Psychologie Dnes.

Reklama