Další vydání Edice otvíráme se zabývá zaměstnáváním mladých lidí z dtských domovů. Dobrá příprava na budoucí zaměstnanost by mohla státu ušetřit nemalé peníze...

Tereza MaxováVážené čtenářky a vážení čtenáři,

kdo se zajímá o činnost naší nadace, dobře ví, že oblast zaměstnávání mladých lidí z dětských domovů je naší prioritou. Proto asi nepřekvapí, že se tomuto tématu věnujeme v dalším vydání Edice Otvíráme, které právě držíte v ruce.

Dobrá zpráva je, že všichni aktéři (tedy dětské domovy, neziskové organizace, ministerstva) jsou ve shodě v tom základním – že je potřeba danou situaci zlepšit, neboť čísla mluví jasně.

Abychom přinesli na společný stůl relevantní informace, udělali jsme si interní propočet, kolik prostředků stát vynaloží, když kupříkladu sto mladých lidí z dětských domovů nepracuje – a výsledek není nijak malý. Stát zaplatí na příspěvcích bezmála 10 milionů korun ročně.

Mladí lidé opouštějící dětské domovy nemají stejné podmínky jako jejich vrstevníci. Jsou znevýhodněni: mají problémy s komunikací, většinou mají nízké vzdělání (1,2% má maturitu, 0,3% vysokou školu) a jejich vstup na trh práce ztěžují i další faktory. Jde o fakta, s nimiž je třeba počítat.

Jsme proto rádi, že vedle již existující Accenture Academy se můžeme angažovat v dalším projektu, který vede k získávání zaměstnání mladých lidí z dětských domovů. Jde o New Job/New Life, na němž spolupracujeme s platformou Byznys pro společnost.

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, dát znevýhodněným mladým lidem práci nebo zvýšit jejich dovednosti k tomu, aby si ji získat dokázali, je podle mého názoru jednou z nejvyšších forem pomoci. Věřím, že mi při čtení této Edice dáte zapravdu.

Tereza Maxová


Na první zajímavý článek z nejnovějšího čísla Edice Otvíráme se můžete těšit ve středu 30.10.2013.

Reklama