Otvíráme další seriál ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové. Přečtěte si její zamyšlení a ohlédnutí zpět za patnácti lety pomoci opuštěným dětem. Co tomu všechno předcházelo? Podařilo se naplnit její poslání a v čem vidí ještě rezervy?

Tereza Maxová

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

jak to celé začalo? Nemyslím teď Edici Otvíráme, ale vůbec?

Psal se rok 1996. Stála jsem před kojeneckým ústavem v Praze 4 Krči a vůbec netušila, co mě za jeho branami čeká. Jak se asi poperu se všemi emocemi, které ve mně vzbudí osudy opuštěných dětí?

Vždycky jsem měla ve svém životě hodně lásky a pozornosti; jak díky rodině, tak i díky profesi, kterou vykonávám. Snad i proto jsem nechápala, proč jsou některé děti ochuzeny o základní city. Proč musí brzy po narození trpět za nezodpovědnost dospělých. Proč musí vyrůstat v ústavním zařízení místo v rodině.

Tyto otázky mě pronásledují od oné první zkušenosti až dodnes. Stále na ně hledám odpověď, stejně jako na otázku, jak nejlépe a nejefektivněji znevýhodněným dětem pomoci. Odpovědi možná nemám, ale cítím, že mám možnost vnést pozitivní změnu do životů těch, kteří se bijí o ty nejdůležitější věci v životě – o lásku a o své místo na zemi.

Všechny tyto myšlenky, cíle a přání se staly základním kamenem, na němž stojí činnost NTMD. Naplňovat naše charitativní poslání by samozřejmě nebylo možné bez štědré a laskavé podpory našich dárců, podporovatelů, partnerů a dobrovolníků, kteří významně přispěli ke zlepšení osobních příběhů jednotlivých opuštěných dětí.

Ušli jsme společně již pořádný kus cesty. Ale stále ještě mnoho úkolů zbývá. Abychom se mohli posunout, je třeba celý systém péče o děti transformovat. Že to není a nebude snadné, ukazují poslední měsíce. Názory na ideální přístup se liší nejen mezi politickými subjekty, ale i mezi odborníky a neziskovými organizacemi. My doufáme, že ať už bude výsledek reformy v detailech jakýkoli, bude brát ohled především na konkrétní dítě a na jeho dobro.

Dnes je nadaci 15 let a její základní kréda se nezměnila. Naši čtenáři vědí, že i proto jsme založili tuto edici. Abychom – kromě jiného – připomínali, že každá reforma, každý názor musí začínat i končit u toho nejdůležitějšího. U dítěte, jemuž pomáháme.

Tereza Maxová, patronka a předsedkyně správní rady NTMD

foto zdroj: www.terezamaxovadetem.cz

Reklama