Barunka – tak si Boženu Němcovou vybaví asi většina z nás z jejího příběhu Babička. Popisuje v něm své dětství. Původ Boženy Němcové (Barbory Panklové) je ale hodně nejasný. Mohla být vnučkou jednoho z nejslavnějších světových malířů? Některé stopy na to ukazují...

Na nejasný původ Boženy Němcové nás upozornila spisovatelka a publicistka PhDr. Františka Vrbenská. Společně s Ing. Petrem Vokáčem, CSc. se pokusili odhalit tajemství, které je ukryté za oficiálním datem narození slavné spisovatelky. Hodně životopisců totiž pochybuje o 4. únoru 1820, kdy se měla ve Vídni Barunka narodit.

Božena NěmcováFrantiško, proč jste se vrhli do takového pátrání?
Osud naší nejslavnější spisovatelky je dramatický sám o sobě, ale ve faktech, která ho mapují, se objevují nové poznatky. Zůstává řada otazníků – možná ne záhad, ale sporných momentů. Pokusili jsme se na základě publikovaných i málo známých informací dedukovat další souvislosti. Východisko poskytla útlá publikace již zesnulého MUDr. Tomáše Němce, pravnuka paní Boženy.

Hledají se rodiče

Původně byla za Barunčinu matku pokládána Johana Barbora Terezie Novotná, jenže té bylo v v roce 1820 „jen“ 14 let. Už roku 1973 badatelé odhalili, že Barunčinou matkou je ve skutečnosti Johanina sestra Marie Magdalena Terezie – té bylo už 22 let.

Mohlo by vás zajímat

Zajímavou skutečností je, že ke svatbě s Janem Panklem (Johannem Pankelem), pozdějším zákonným otcem Barunky, došlo až po jejím narození. Je docela možné, že se Pankl s Novotnou dokonce seznámili až poté, co už Barunka byla na světě!

GoyaCo vede badatele k takovým závěrům?
Zdá se podle některých záznamů, že co do vyspělosti a vzrůstu byla Barunka zhruba o čtyři roky starší, než udává její oficiální datum narození. V České Skalici chodila do školy v letech 1824–1833. Kdyby se narodila v roce 1820, musela by zahájit školní docházku jako čtyřletá.
Za zmínku také stojí, že měla s výukou problémy, protože špatně rozuměla... Proč? I když se v rodině Jana Pankla, původem Rakušana, hovořilo především německy, okolní prostředí bylo české. Existují zprávy, že holčička byla Panklovým svěřena do výchovy za nemalou finanční úplatu a další prokazatelné výhody. Toto dítě mluvilo francouzštinou. Odlišný jazykový původ by i vysvětloval Barunčiny školní potíže.

Rozloučila se s ní i šlechta

O nejasném původu Boženy Němcové vypovídá i její pohřeb. Sešla se na něm česká šlechta! Proč by to dělali? Němcová byla chudá spisovatelka s politickým škraloupem. Nejznámější teorie tvrdí, že Němcová byla dcerou Dorothei vévodkyně de Talleyrand-Périgord, sestry „paní kněžny“ Kateřiny vévodkyně Zaháňské. To se z více důvodů nezdá úplně pravděpodobné. Biologičtí rodiče Barunky však nepochybně měli vazbu na šlechtické rody. Jaké mysterium je za jejím původem? Jak vznikla myšlenka, že je Němcová potomkem jednoho z největších malířů historie Francisca Goyi?

Kde by vzala na Rembrandta?

V pozůstalosti Boženy Němcové se dochovaly tři Rembrandtovy grafiky a jeden malý lept. Že by je Němcová kupovala navzdory svým finančním problémům, je trochu divné, i když s penězi rozhodně nezacházela šetrně. Jsou však svědectví, že se o grafikách zmínila jako o svém dědictví. Doktor Tomáš Němec dokonce tvrdil, že lept skrývá kryptografické sdělení se jménem GOYA, a věřil, že významný španělský malíř je jeho předkem.

Jak mohlo dojít k takovému spojení?

Doktor Němec vycházel i z prokazatelného výtvarného talentu, který se objevil především u Hynka, nejstaršího z dětí paní Boženy, ale také u mladšího Jaroslava. Předpokládal, že Francisco Goya byl spisovatelčiným otcem, a její matkou některá ze španělských šlechtičen. Avšak kolem roku 1816 už bylo Goyovi sedmdesát let, žil v ústraní a měl problémy s inkvizicí. Otcovství není vyloučeno, je však velmi sporné.

Pokud ne dcera, proč ne vnučka?

Je však znám Goyův osudový milostný vztah s doňou Marií del Pilar Teresou Cayetanou, 13. vévodkyní z Alby. Ta byla sice údajně neplodná, ale možná jen proto, že chyba byla straně jejího v té době zemřelého manžela, který byl současně Cayetaniným bratrancem. Co když se milencům dva roky před Cayetaninou smrtí narodilo dítě? Okolnosti by na to ukazovaly, protože doňa kolem roku 1800 začala zanedbávat děvčátko, které dříve adoptovala, a naopak velmi často navštěvovala manželku jednoho z venkovských hidalgů v kraji.

vévodkyně

Po předčasné a ne zcela objasněné smrti vévodkyně z Alby roku 1802 (možná zákeřné otravě) Goya z neznámých důvodů žádal o pomoc vlivnou dvorní dámu španělské královny Marie Luisy. Kdyby se však z tajného vztahu mezi Goyou a vévodkyní z Alby vzešel syn, jistě by se později hlásil o svá práva (vévodský titul a obrovské jmění přešlo na vedlejší větev rodu). Zdá se tedy, že se jednalo o dcerku, jíž Goya z obavy o život dítěte zajistil výchovu ve Francii - jak ukazují další indicie.

Soukromé archivy hovoří o dívce jménem Herminie

Dochovala se soukromá korespondence zchudlé francouzské šlechtičny, slečny Rosalinde de Laustan, která se starala o Herminii, nelegitimní dceru velmi urozené španělské šlechtičny a známého malíře ze spřízněného baskického rodu… z jakého pocházel i Goya. Slečna de Laustan přesídlila do Paříže, avšak z jejích dopisů vysvítá, že v rušných týdnech po pádu Napoleona u Waterloo se její schovanka sblížila s mladičkým rakouským důstojníkem urozeného původu. Jejich vzájemný milostný cit nezůstal bez následků… Půl roku poté, co mladý cizinec odcestoval se svým strýcem, význačným diplomatem zpátky do vlasti, narodilo se Herminii děvčátko.

Povídavé a vzletně koncipované listy slečny de Laustan, určené jejím příbuzným v Pyrenejích, dále vypovídají o tom, že krásná Herminia byla provdána za zámožného notáře v Bordeaux. Pro její nemanželskou holčičku našla slečna Rosalinde se zprostředkovanou přímluvou vlivného rakouského politika (hraběte Metternicha?) pěstounskou péči… v Čechách!

Pozoruhodné je, že Goya krátce nato přesídlil natrvalo do Bordeaux, kde také o několik roků později zemřel. V jeho pozůstalosti je doloženo několik leptů: tyto grafické listy se však objevují o řadu let později v majetku Boženy Němcové!

Matka známa, otec neznámý?

Kdo z české nobility mohl být možným otcem děvčátka? V úvahu připadá jediný mladík, Jan Adolf II. z rodu Schwarzenbergů, který v inkriminovanou dobu doprovázel do Paříže svého strýce Karla Filipa, vojevůdce a diplomata…

Odborníci se shodují, že datum narození Boženy Němcové je roku 1816. To by docela sedělo, nemyslíte? Nemohla by být Božena Němcová náhodou utajovanou dcerou šestnácti- či sedmnáctileté, dnes takřka zapomenuté dcery slavného páru Francisco Goya a Cayetana z Alby?

Františko, která stopa tě nejvíc přesvědčila, že by Němcová mohla být Goyovou vnučkou?
Výrazná, především duchovní podoba mezi paní Boženou a vévodkyní z Alby, i jisté shodné rysy mezi Goyovým vnukem a Hynkem Němcem. Je známo, že genetické dědictví bývá silnější ob generaci, po prarodičích. Kromě toho byla Božena Němcová obdivována českou společností za „až jižní temperament a šarm“…

  • Fotografie: Z archivu autorů hypotézy

Přečtěte si také...

Reklama