Elektronická komunikace výrazně zefektivňuje práci v ordinacích lékařů. To vyplývá z výzkumu efektivnosti počítačů v nemocnicích společnosti Intel a organizace Health Care Institute, dle kterého se mohou lékaři a sestry v „bezpapírové“ nemocnici věnovat pacientům až o dvě hodiny více každý den. Výhody moderních technologií využívá stále více zdravotnických pracovníků, což potvrzují i nejnovější statistiky společnosti IZIP, kdy téměř dvě třetiny všech praktických lékařů v ČR je již zapojeno do systému Elektronických zdravotních knížek (EZK).

„Lékaři, a zejména praktičtí lékaři, jsou v systému velmi důležitým, klíčovým prvkem, protože právě jejich aktivní přístup umožní využívat plnohodnotně všechny výhody, které systém EZK nabízí, a to jak samotnými lékaři, tak také pacienty a zdravotní pojišťovnou,“ říká generální ředitel společnosti IZIP, a.s. ing. Jiří Pašek.

Lékař, který je zaregistrován v systému IZIP, může rychleji a jednodušeji komunikovat nejenom se svými pacienty, ale také se svými kolegy. Ihned si v systému přečte výsledky vyšetření, na které poslal svého pacienta a může tak co nejefektivněji stanovit diagnózu, všechny potřebné informace má včas a v době, kdy je pacient právě v ordinaci. Díky informacím v EZK lékař nemusí provádět duplicitní nebo nadbytečná vyšetření či například předepisovat léky, které již byly předepsány jiným lékařem.

Přednosti systému EZK si uvědomuje také profesor MUDr. Jan Pirk, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie a Kardiocentra IKEM: „Lékařům a zdravotnickým pracovníkům umožňuje Elektronická zdravotní knížka vědět o pacientovi ty nejdůležitější údaje, jeho anamnézu, krevní skupinu nebo prodělané nemoci či alergie právě ve chvíli, kdy je to nezbytně nutné. Lékař má také díky tomuto online informačnímu zázemí přehled o pohybu pacienta mezi jednotlivými vyšetřeními a vidí také, zda si pacient skutečně vyzvedl v lékárně předepsané léky.“

Aktuálně výhod elektronického zdravotnictví prostřednictvím EZK využívá přes 4300 praktických lékařů, což představuje téměř 60 procent všech praktických lékařů v České republice. V polovině října 2010 bylo dále v systému EZK zaregistrováno celkem 15 630 lékařů a zdravotnických pracovníků (ZP), to znamená, že více jak třetina ZP využívá tohoto rychle dostupného informačního zázemí, které jim usnadňuje jejich náročnou práci. Podstatný pro fungování systému je také zájem samotných pacientů - svou Elektronickou zdravotní knížku má k dispozici již 2 187 818 uživatelů.

 izip

Aktuální čísla systému Elektronická zdravotní knížka (k 15. říjnu 2010):

 

Zdravotničtí pracovníci 15 630 (ze 44 381 zdravot. pracovníků v ČR)
Praktičtí lékaři pro dospělé 3 035   (z 5 370 prakt. lékařů pro dospělé v ČR)
Praktičtí lékaři pro děti a dorost 1 280   (ze 2 174 prakt. lékařů pro děti a dorost v ČR)
Nemocnice 100      (ze 198 nemocnic v ČR)
Uživatelé 2 187 818  (z 10 470 000 obyvatel ČR)

 

Čtyři pilíře EZK a jejich průvodci na vaší cestě za zdravím

 

1. Emergentní dataset

izip

Standa Berkovec

Nehoda může potkat bohužel každého z nás a základní zdravotní informace z Emergentního datasetu v Elektronické zdravotní knížce jsou to první, co potřebují záchranáři v krizové situaci znát.

 

2. Zdravotní informace ve vlastních rukou

 

izip

Prof. MUDr. Jan Pirk

Přínos Elektronické zdravotní knížky pro pacienty i české zdravotnictví je velký. Poskytuje ošetřujícímu lékaři okamžité a zásadní informace o zdravotním stavu pacienta, v případě urgentních situací může vést k záchraně života.

 

 3. Osobní účet pojištěnce

 

izip

Zdeněk Pohlreich

4. Manažer zdraví

Mám rád věci pod kontrolou, a to se týká i mého zdravotního stavu. Díky Elektronické zdravotní knížce mám přehled, kdy jsem platil regulační poplatek nebo nějaký doplatek na léky a kolik stála moje léčba. Za skutečně praktickou považuji možnost rychle si zkontrolovat, zda nedlužím nic na pojistném.

 

izip

Lucie Váchová

Oceňuji možnost nastavit si v mé EZK, kdy mám jakou preventivní prohlídku. Preventivní prohlídky se totiž snažím dodržovat. Dříve jsem musela spoléhat na svou paměť a častokrát jsem se zapomněla včas objednat. Nyní mě má EZK včas sama upozorní. To samé platí také o očkování. Nemusím kontrolovat očkovací průkaz, abych zjistila, že se blíží termín přeočkování.
Reklama