Ať už na televizní vysílání nadáváme, nebo jsme spokojené, jedno uznat musíme: „přístroj“, díky kterému tyto programy sledujeme, zvaný televizor, je bezesporu jedním z největších vynálezů lidstva.

První zmínka

První principy přenosu obrazu na dálku byly sepsány už v roce 1843 skotským hodinářem Alexanderem Bainem, který světu sdělil, že takový přenos je možný v případě, když se podaří rozložit obraz na řádky a body. Světelné body je pak třeba převést na elektrické impulzy a zpět, a zároveň musí rozklad i skládání probíhat synchronizovaně.

televize

K naplnění těchto principů však došlo o mnoho let později. O rozklad se postaral Paul Gottlieb Nipkow se svým děravým rotujícím kotoučem v roce 1883. V roce 1890 pak německý fyzik Karl Ferdinand Braun vynalezl obrazovou elektronku – katodovou trubici. Poprvé se o televizi hovořilo na pařížském mezinárodním kongresu v roce 1900.

První mechanická televize, první vysílání

K prvnímu televiznímu vysílání došlo prostřednictvím telefonní linky mezi Londýnem a Glasgowem již v roce 1927. První mechanická televize byla poprvé představena v roce 1928 v USA a v roce 1929 ve Velké Británii a Německu. V roce 1930 byl s televizním obrazem přenášen také zvuk.

Barevný televizor

V roce 1950 byla přijata NTSC norma pro barevné televize a v roce 1953 bylo zahájeno první komerční barevné vysílání. V Evropě začalo první barevné vysílání o sedm let později.

Televize v Československu

Již v roce 1935 doc. Šafránek (fyzikální ústav UK Praha) předvedl přijímací televizní aparaturu, která fungovala na principu mechanického rozkladu a měla třicetiřádkový obraz. Televize však oficiálně neexistovala a radioamatéři mohli poslouchat jen vysílání anglické či německé televize.

V prosinci 1945 byla většina zařízení odvezena do Sovětského svazu a vývoj byl o něco pozdržen. Přesto se první československé televizní zařízení do provozu uvést podařilo, a to v květnu 1948. Téhož roku byly na XI. všesokolském sletu uskutečněny první televizní přenosy pro veřejnost.
Na první skutečné vysílání do domácností si však museli všichni ještě počkat do května roku 1953, kdy bylo z petřínské rozhledny zahájeno první vysílání. Obraz však bylo možno zachytit jen v Praze a blízkém okolí.
Československo se tak dostalo do dvacítky zemí světa, kde bylo televizní vysílání spuštěno nejdříve.

Použitý zdroj: Václav Maletínský: Televize a její historie 

Od té doby prošlo nejen televizní vysílání, ale i samotná stavba a funkce televizoru velkou změnou.
Televizor ušel velmi dlouhou a náročnou cestu k naprosté dokonalosti. Vlastně ne, určitě to půjde ještě někam dál. Ale kam?
Každopádně si určitě zaslouží být hlavním tématem dnešního vydání. Co říkáte?

Tématem dnešního dne je „Televizor: společník v samotě nebo zvuková kulisa?“

 • Většina z vás asi televizor doma má, napište nám, jak často ho zapínáte.
 • Pouze na vybrané pořady?
 • Nebo ho máte puštěný celý den jako zvukovou kulisu?
 • Podléháte i vy nové technologii a pořídili jste si nový (např. LCD televizor), nebo vám stačí a slouží už léta ten starý?
 • Máte ve své domácnosti více televizorů?
 • Zastáváte názor, že televizor je dobrý společník v samotě?
 • Nebo naopak, vůbec ne.
 • Myslíte, že televizor narušil vzájemnou komunikaci mezi rodinnými příslušníky?
 • Umíte si představit svůj život bez televize?
 • Kdo se u vás v rodině na ni dívá nejčastěji?
 • A na co se vy sama díváte nejraději?

Tolik pár záchytných bodů, ale jinak pište samozřejmě podle sebe, ať už za zvuku televize nebo při televizi vypnuté.

pište na redakční e-mail: redakce@zena-in.cz

Jednu z pisatelek čeká pěkný dárek: parfém od AVONU / little gold dress

parfem

Reklama