Výstavu Fenomén IGRÁČEK na téma historie, současnost, vývoj a výroba legendární hračky bude opět hostit Technické muzeum v Brně. Po pěti letech se vrací zpět do muzea, odkud vzešel jak nápad, tak následná realizace této výstavy.

Od té doby bez přestání putuje po České republice. Vidělo ji již více jak sto tisíc dětí a rodičů. V současné době ji mohou navštívit zájemci na třech místech paralelně, a to kromě Brna také na zámku Klášterec nad Orlicí a ve Vikýřovicích. Současná výstava v Technickém muzeu v Brně s názvem Fenomén IGRÁČEK má právě v těchto dnech několik výročí.  Expozice přesně pět let putuje po České republice, v Technickém muzeu v Brně se uskuteční její 50. instalace, zároveň Technické muzeum slaví 55 let od svého vzniku a IGRÁČEK samotný má 40. narozeniny.  Fenomén bude přístupný od 27. prosince do konce ledna 2017. Výstava vznikla ve spolupráci s českým výrobcem hraček, společenských her a IGRÁČKA, společností EFKO - karton, s.r.o.

Igráček

„Letos slavíme řadu výročí. 55 let od vzniku Technického muzea v Brně, 5 let od doby, kdy jsme výstavu Fenomén IGRÁČEK poprvé realizovali. Po této době se k nám opět vrací, a to v době kdy IGRÁČEK slaví 40 let na trhu,“ uvádí Zdeněk Rauš, oddělení produkce výstav a provoz technických památek, Technické muzeum v Brně. „A aby nebylo čísel málo, jedná se v pořadí o 50. výstavu Fenomén IGRÁČEK. Na tolika místech celé České republiky byla již po dobu posledních pěti let výstava realizována,“ dodává Zdeněk Rauš. 

„Rádi se k oslavám přidáváme. Výstavou v Technickém muzeu v Brně uzavře IGRÁČEK oslavu svých čtyřicátin určitě důstojně,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Paralelně s naší výstavou probíhá v muzeu také výstava prehistorických zvířat, mám pocit, že jsme se stali skutečnou součástí historie. Protože ale nechceme zaspat dobu a skončit jako dinosauři, připravuje naše vývojové oddělení opět novinky. Stane-li se tedy IGRÁČEK volbou pro vánoční dárek, v příštím roce bude opět co do jeho rodiny přidat,“ dodává Miroslav Kotík.

Igráček

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.

Igráček

Reklama