Dobrý den,  s tématem  o robotech . Možná  trochu  úsměvná  ,  ale  hlavně  reálná  vzpomínka na  robot č.207.
Dílo Karla Čapka R.U.R. je tak nadčasové, že se zcela hodí i pro dnešní dobu.

Karel Čapek chtěl  ukázat, že člověk je největší hodnotou vesmíru a že nic není víc. Nastolil zde konflikt mezi člověkem a civilizací, konflikt opravdu světový.

 Pár měsíců jsem dělala pro nejmenovanou zahraniční společnost. Nebudu ji záměrně jmenovat, aby jsem jim nedělala jak negativní ,tak pozitivní reklamu. Ve společnosti jsem dostala magnetickou kartu č.207. Mám  ji na památku uloženou pro vnoučata,jako důkaz doby ve které jsme žili. Přístupový kód, a magnetická karta sloužila k načítaní příchodů a odchodů ze zaměstnání. Stejně se musela každá, ale skutečně každá minuta nadělávat. Já jsem dostala na stůl každý týden 2000 smluv, slovy dva tisíce smluv a ty jsem hodnotila koeficientem rizikovostí, zadávala do počítače, a odečítala   minusové body. Hodnocení každé smlouvy ,nesmělo být delší než 5 minut, jinak Vás automaticky odhlásilo *centrum  dohledů *  z počítače a "robot č. 207"nebo jiný robot  si musel zajít k vedoucímu pro nové přístupové heslo k práci.

Samozřejmě, že se VÁM odečetlo spoustu  bonusů z osobního hodnocení. Tempo, které panovalo na pracovišti bylo neúnosné. Každý pracovník , který hodnotil a oceňoval  rizika smluv, vydržel na pracovišti maximálně půl roku.Polední přestávka  byla stanovená  přesně na 40 minut, ani o minutu více.Když robot/ zaměstnanec/ přetáhl i jednu minutu proti  stanovenému  limitu, musel si  na konci dne tyto chybějící minuty nadělat.Jinak se každému pracovníkovi chybějící minuta strhávala z platu. Možnost odejít na toaletu/WC/ nesměla přesáhnout 3 minuty. Pokud však někdo z robotů  tento limit přetáhl, byl zas penalizován a pokutován.. Nedělám si  srandu.  V této  společnosti jen na oddělení oceňování rizik pracovalo  50  lidí-robotů.

Nadnárodní společnost úspěšně podnikala pár let na českém trhu, ale pak se stejně vrátila za velkou louži. Tam určitě RUR dále  útočí.

Hezký den,  
TANA M.

Text nebyl redakcí upraven.

Neuvěřitelné... Není to šikana?

Dnes si povídáme na téma roboti. Pište své příspěvky na adresu

redakce@zena-in.cz

Jednu z vás odměníme hrnkem a USB ohřívačem.

Reklama