Ti, v jistém smyslu šťastnější z nás vyběhnou před dům na zahradu, natrhají si jablka na štrúdl, hrušky na křížaly, maliny na šťávu, ořechy na náplň do buchty. Vajíčka dodávají sousedovy slepice, které jsou v okolí známé jako velké milovnice turistky. Králíka donese v síťovce v babička. A ne ledajakého, poctivě mazleného, citově nestrádajícího :-). Řádně pomazlen byl i před tím, než dostal ránu za uši. Život měl klidný, plný mrkve a čerstvé trávy. Pro „kousek zeleného“ do polívky se obvykle posílají děti minutu před obědem. To vše samozřejmě nezaručuje tzv. bio kvalitu, ale některé domácí produkty se mohou svou kvalitou bioproduktům blížit, někdy snad i rovnat. Co zbývá nám, kteří chceme jíst v rámci možností zdravě, ale obdobné zdroje prostě nemáme?

Co je to BIO?  

Zeleným půlkulatým logem s bílými pruhy se v pravém slova smyslu pyšní produkty a následně i výrobky ekologického zemědělství. Tato značka smí být umístěna pouze na obalech takových potravin, které mají platný certifikát, že plní státem kontrolovaná pravidla. Velmi zjednodušeně to znamená, že pěstování či výroba probíhá bez použití umělých chemikálií - pesticidů, herbicidů a fungicidů (tedy jedů proti „nežádoucím“ živočichům, rostlinám a houbám) a průmyslových hnojiv. Farmy musí respektovat mnoho přísných pravidel. Např. zdravým zvířatům se nesmí preventivně podávat antibiotika, nelze používat geneticky modifikované plodiny, do potravin se nepřidávají chemická aditiva. Jednou ze sympatických zásad ekologického zemědělství je, chovat domácí zvířata důstojným způsobem, respektovat jejich přirozené požadavky a chování. Kromě toho je též zakázáno používat ke krmení masokostní moučku, podávat preventivně antibiotika a stimulovat růst hormonálními přípravky.

Výhody BIO výrobků a jejich pozitivní vliv na člověka

Mnoho konzumentů biozeleniny a bioovoce uvádí, že mají lepší vůni a chuť. Existují studie, které prokázaly, že zelenina a ovoce, honosící se logem BIO, obsahuje v průměru o 50 % více vitamínů, minerálních látek, enzymů a dalších živin oproti konvenční produkci. Z osobní zkušenosti musím dodat, že většina BIO ovoce a zeleniny vám vydrží v lednici daleko déle čerstvá. Např. u mrkve je to až zarážející. Běžně prodávaná mrkev se vám během 3 dnů v lednici nejen scvrkne o polovinu, ale ještě naprosto změní formu a tvar a snad i „hmotu“, prostě vypadá jako nepovedená guma na gumování. Podle statistických výsledků Washingtonské státní univerzity, publikované v časopisu Nature, dávali hodnotící ochutnavači přednost jablkům z ekologického zemědělství před ovocem z klasického zemědělství. Měření též potvrdilo, že biojablka měla objektivně lepší poměr sladkých a trpkých látek. Další velkou výhodou je, že konzumací potravin se „zelenou zebrou" není lidský organismus zatěžován mnoha cizorodými látkami, u nichž se předpokládá negativní vliv na naše zdraví. Stojí za to zmínit, že někteří odborníci dávají do souvislosti nárůst alergií v naší populaci s konzumací různých aditiv, barviv a jiných chemických látek v potravinách. Dokonce existuje několik běžně používaných syntetických barviv, které jsou podezřelé z podílu nárůstu hyperaktivity u dětí.

Přínosy ekozemědělství

Je mnoho výrobců i zemědělců, kteří se řídí heslem po mně potopa. Výsledkem je znečistěná půda umělými hnojivy, znečištění vodních zdrojů, často i vymizení mnoha druhů fauny a flóry z dané lokality. Průmyslové zemědělství je jednou z významných příčin znečištění mnoha řek, potoků a studní dusíkem. To přispívá např. k přemnožení sinic a řas, které mohou způsobit nepříjemné alergické reakce. při letním koupání.

Pozor na potraviny převlečené za BIO! 

Při procházce jakýmkoliv hypermarketem si můžete všimnout mnoha výrobků, které mají v názvu BIO, nebo v lepším případě - 100 % přírodní, natural, nebo eko. Výše uvedené zelené logo budete však na těchto potravinách hledat marně. Pokud výrobce nemá dostatek odvahy, sáhne místo působivých názvů na obalu výrobku k vyobrazení půvabných scenerií pasoucích se krav v neposkvrněné přírodě. Nebo oblaží váš zrak něžnou dívčí rukou, trhající dokonalé ovoce v ještě dokonalejší zahradě. I tyto obrázky na obalech mnohdy, byť nepřímo, klamou spotřebitele dojmem čisté přírodnosti.

A nevýhody?

Asi jedinou nevýhodou těchto potravin je jejich cena, která je v průměru asi o 25-30 % vyšší oproti běžným potravinám. Pokud zrovna nekupujete velké množství biopochutin, jako např. biovíno (nápoj) nebo bionutelu, nemusí vám takový nákup až tak drasticky zasáhnout do rozpočtu. Osobně doporučuji začít spíše s nákupem několika základních kuchařských surovin - mouky, různých obilovin a semen, těstovin, luštěnin, ale i mléka nebo jogurtů apod. Tím domácí menu určitě zkvalitníte a náklady na potraviny se vám zase nezvednou o tolik, abyste týden před výplatou držely nedobrovolný půst.

Zdroj: www.kez.cz, www.probio.cz, www.biospotrebitel.cz

Reklama