Reklama

Dříve, než se vyvinula řeč, se člověk domlouval gesty.
Dnes už používáme jazyk, přesto určitá gesta prozrazují naše myšlenky.

Co prozrazují při rozhovoru naše ruce?

Dotýkáte se úst
Jste dost nejistá a styk s vnějším světem vás vždy trochu mate.
Vůči druhým zaujímáte obranný postoj a často se vzrušíte, i když to za to nestojí.
Citové vztahy dramaticky prožíváte.
Neumíte se rozhodovat rychle, často řešení svízelných situací odkládáte

Hladíte si bradu
Máte jasné myšlenky a hodně intuice, ale chybí vám nezbytná síla k tomu, abyste se důrazněji prosadila.
Mohla byste nejednu situaci vyřešit ve svůj prospěch, potřebujete k tomu však povzbuzení. Gesto, které tak ráda děláte, je symbolické – představuje povzbuzující pohlazení, po kterém toužíte.

Hrajete si s prsty
Důvěřujete druhým, i když navázání prvního kontaktu pro vás není právě snadné.
Zpravidla dokážete překonat počáteční napětí.
Jste optimistka, vědomá si svých kvalit a schopností.
S odvahou čelíte všem životním situacím.

Podpíráte si hlavu
Jste přemýšlivá a racionální. Při řešení nelehkých situací se maximálně soustředíte, abyste porozuměla druhým.
Umíte naslouchat a bystře usuzovat.
Jen nesnadno však měníte svůj úsudek, v partnerských vztazích očekáváte hodně.

Saháte si na nos
Ve většině situací se utíkáte k diplomacii a sem tam i k nepravdě.
Takto dokážete řešit i svízelné situace.
Své skutečné pocity často schováváte za neproniknutelnou masku.
Otevřeně a velkomyslně se ukazujete pouze tomu, koho si skutečně vážíte.

Hrajete si s vlasy
Zřídka se rozhodujete definitivně, nikdy ne hned.
K řešení problémů potřebujete přemýšlet v klidu.
Svůj postoj řídíte okolnostmi.
Odstup až nezájem považujete za nejlepší přístup k napětí moderního světa.
Před strhující vášní dáváte přednost vztahům založeným na rozumové úvaze.