Řada hradů a zámků je opředena různými záhadami a pověstmi. Stejně tak je tomu i na zámku Opočno, kde se nacházely tajemné náhrobní kameny pánů z Lipé. A nebo byli tajemní spíše ti páni?

První písemnou zprávu o hradu Opočno nacházíme už v Kosmově kronice. Hrad tehdy plnil obrannou funkci. Ve 14. století se stali majiteli hradu Drslavicové z Dobrušky, sídlo, které ještě přistavěli, nazvali Opočen. Posledními držiteli hradu pak byli Trčkové z Lípy, z nichž jeden, Zdeněk, začal roku 1527 s přestavbou hradu na renesanční zámek.

zamek

Roku 1636 se Opočno dostalo do rukou hrabat Colloredů, významného šlechtického rodu. A právě hrabě Jeroným Colloredo zde zažil kvůli tajemným náhrobním kamenům nejednu bezesnou noc.

Bezesné noci

Ve farním kostele, který vznikl ze zámecké kaple zasvěcené svatému Ondřejovi, jsou zapuštěny do zdi náhrobní kameny, na nichž jsou vytesány podoby rytířů, oděných do brnění, hlavy mají holé a přilby položené u nohou. Představují pány z Lipé, Viléma a Jaroslava Trčku, kteří tu byli pochováni.

V době, kdy byl pánem Opočna hrabě Jeroným Colloredo, milánský gubernátor, byly pomníky Trčků, zakladatelů zámku i chrámu, vylámány ze zdi chrámu a pohozeny venku. O toho dne měl Jeroným noc co noc děsivé sny, které mu nedaly spát. Zjevovali se mu duchové pánů z Lipé, tu bezhlaví, jindy zase se zbraní v ruce, kterou před ním šermovali a hrozili mu smrtí. Hrabě Colloredo se každé ráno probouzel zpocený hrůzou.

Jednoho dne při svých pochůzkách na tyto pohozené náhrobní kameny narazil. Jako by už na něj čekaly. Dal ihned příkaz, aby byly dopraveny zpátky do kostela a vsazeny na čestné místo. Od té doby jeho hrůzné sny ustaly.

hrabe

hrabě Jeroným Colloredo

Náhrobní kameny

Náhrobní kameny hrály v minulosti velmi významnou roli při pohřbívání a uctívání mrtvých. Věřilo se, že duše mrtvého prostoupí do kamene, a takto zprostředkovaně působí na lidi, kteří k náhrobku přichází. Náhrobní kámen prý může dokonce vyzařovat jistý druh energie, záleží, jaký člověk se u něj právě nachází.

Mýtů a pověstí kolem duchů, hrobů a náhrobních kamenů je celá řada. Ať už jim věříme, nebo ne, podstatné je, aby náhrobní kameny nevymizely. Jsou jediným připomenutím těch, které už neuvidíme. (jedině ve snu)

nahrobek

ilustrační fotografie jedné z podob starých šlechtických náhrobků

Zdroj: J.Pavel: Pověsti hradů a zámků, nakl. XYZ 2010 a wikipedia

Čtěte také:

 

 

Reklama