Bible s ilustracemi Salvadora Dalího: má 15.5 kg a stojí 76 900,-

Rok po Zlaté Bibli
vydává nakladatelství Euromedia Group
dvanáctikilovou
BIBLI DALÍ

se 105 ilustracemi Salvadora Dalího

Světový unikát poprvé v Česku!

První výtisk reprezentativního vydání byl předán
ve středu 28. 9. v Den české státnosti
pražskému arcibiskupovi Mons. Dominiku Dukovi
během bohoslužby na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi.
Druhý výtisk věnuje nakladatelství prezidentovi republiky Václavu Klausovi.

Prodej byl zahájen ve čtvrtek 29. 9. 2011

www.bibledali.cz

Dali1

Nakladatelství Euromedia Group vydává v limitovaném nákladu 444 kusů světový unikát - Bibli s ilustracemi Salvadora Dalího. Vydání je inspirováno italskou luxusně zpracovanou pětisvazkovou Biblia Sacra (Svatou Biblí) s originálními ilustracemi světoznámého španělského malíře Salvadora Dalího z roku 1967.

České vydání BIBLE DALÍ obsahuje 105 reprodukcí biblických výjevů od Salvadora Dalího. Za vznikem těchto maleb stojí Dalího přátelství s vášnivým sběratelem umění Giuseppem Albarettem. Jako oddaný katolík se snažil Dalího přivést ke křesťanské víře. Věděl, že umělcova důkladná příprava bude vyžadovat pečlivé studium Bible, a doufal, že by se tak Dalí mohl víře přiblížit.

Dali2

Již před tímto projektem zakoupila rodina Albarettových desítky Dalího obrazů. Po krátkém jednání spolu přátelé podepsali smlouvu na ilustrování Bible. Doktor Albaretto se poté začal zajímat o všechny náležitosti týkající se vydání díla; jelikož však neměl s vydáváním knih žádné zkušenosti, rozhodl se obrátit na renomované nakladatelství. Spojil se se společností Rizzoli z Milána. Bible s Dalího ilustracemi vyšla v nakladatelství Rizzoli roku 1967 - v pěti svazcích a ve třech různých zpracováních. Luxusní vydání vázané v kůži a uložené v originální dřevěné vyřezávané kazetě vyšlo v nákladu 99 kusů; vydání vázané v polokožené vazbě a bez kazety vyšlo v nákladu 149 kusů; vydání v papírové vazbě vyšlo v nákladu 1 499 kusů. Jeden speciální výtisk, vázaný v bílé kůži a zdobený zlatem, byl darován papeži.

Dali3

V roce 1990 vydala Bibli s Dalího ilustracemi společnost Weltbild Verlag v němčině. Bible byla uvedena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a zaznamenala velký úspěch. Nyní vychází poprvé v Česku v nákladu 444 výtisků a na Slovensku v nákladu 333 kusů

Kožené desky zdobí odlitek umělcova podpisu, který je pozlacen dvoumikronovou vrstvou zlata. Podpis je dozdoben čtyřmi drahými kameny - jedním čtvrtkarátovým briliantem a třemi dalšími kameny (pro každý exemplář BIBLE DALÍ byly vytvořeny jedinečné variace). Celkově jsou variace vytvořeny z 10 různých kamenů. Všechny Bible také mají v podpisu vyraženo vlastní číslo (od 001 do 444), což zvyšuje sběratelskou hodnotu díla. Každý výtisk má zlatou ořízku.

Impozantní formát 35 x 47 cm dává vyniknout 105 unikátním ilustracím Salvadora Dalího. Biblické výjevy, které Dalí vytvořil v 60. letech minulého století na objednávku Dr. Albaretta, byly naskenovány pomocí nejmodernějších technologií v tiskárně v Banské Bystrici. Postupně byly použity tři různé speciální softwary, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality reprodukce.

Dali4

BIBLE DALÍ je dokladem jedinečného řemeslného mistrovství knihvazačů a zlatníků z dílny Richard Mayer Buchbinderei v německém Esslingenu. Dílo má 900 stran, hmotnost knihy je 12 kg.

BIBLE DALÍ obsahuje úplné znění Starého a Nového zákona podle českého překladu Jeruzalémské bible z roku 2009 (přeložili František X. a Dagmar Halasovi). Jeruzalémská bible vznikla překladem z původních jazyků do francouzštiny. Jedná se o jeden z nejuznávanějších moderních překladů Písma svatého.

Pro BIBLI DALÍ byly vytvořeny webové stránky www.bibledali.cz, kde si ji zájemci mohou objednat za 76 900 Kč.

Současně jsou zde uvedeny podrobné informace o historii vzniku díla.

Prodej byl zahájen ve čtvrtek 29. 9. 2011

Reklama