Každých pět vteřin oslepne jeden člověk. A každou minutu jedno dítě. To znamená přes 6 milionů lidí, kteří oslepnou každý rok. A to i přesto, že 20 % případů oslepnutí se dá předcházet pouhou prevencí a až 60 % případů lze ze slepoty vyléčit. Na tato a další fakta upozorňuje Světový den zraku, který se koná dnes, 10. 10. 2013. Pro zdravý zrak jsou důležité pravidelné prohlídky. Pro veřejnost bude ve čtvrtek 24. 10. připraven „Den prevence“, během kterého si mohou zájemci o laserovou korekci zraku nechat zdarma orientačně vyšetřit zrak na oční klinice Lexum v areálu polikliniky Budějovická v Praze.

den

Cílem Světového dne zraku je zvýšení pozornosti veřejnosti vůči slepotě, očním nemocem a poruchám zraku. Zároveň tento den upozorňuje na možnosti prevence a léčby slepoty. Koná se každoročně druhý čtvrtek v říjnu, letos tedy připadá na 10. října. „Den prevence“ konaný ve čtvrtek 24. 10. od 17.00 hodin v prostorách oční kliniky Lexum v areálu polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, Praha 4) reflektuje myšlenku Světového dne zraku a jeho letošního hesla „Get your Eyes Tested“ – „Nechte si vyšetřit zrak“. Zájemci si budou moci nechat zdarma orientačně vyšetřit svůj zrak a výsledky zkonzultovat s profesionálním týmem očních specialistů. Prohlídka se zaměřuje na různá možná onemocnění a vady, např. i na velmi časté a nebezpečné onemocnění zvané věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD). Právě ta je nejčastější příčinou těžké ztráty zraku v populaci nad 50 let věku.

Mezi rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění patří kromě věku také nezdravá strava spolu s nedostatkem antioxidantů v potravě, dlouhodobé vystavování se slunečnímu záření a kouření – i pasivní. Se stárnutím populace v České republice je VPMD ohroženo stále více a více lidí a do roku 2025 se může počet pacientů s VPMD zdvojnásobit. MUDr. Ivan Fišer, primář vitreoretinálního centra Evropské oční kliniky Lexum upozorňuje: „Věkem podmíněná makulární degenerace je progresivní onemocnění, které postihuje střední část sítnice, tzv. žlutou skvrnu, a způsobuje postupnou ztrátu centrálního vidění. Má dvě formy – suchou a vlhkou. Vlhká forma je méně častá než suchá. Trpí jí asi 10 procent pacientů s VPMD a vyvíjí se velmi rychle. Při včasné diagnostice a vhodné léčbě je možné zabránit ztrátě zraku. Je proto velmi důležité, aby každý občan České republiky starší 45 let docházel na pravidelná vyšetření k očnímu lékaři. Predispozici k onemocnění totiž můžete mít i v případě, když se vám zdá, že je váš zrak úplně v pořádku. Prevence je v tomto případě mimořádně důležitá.“ Ve vyspělých zemích, ke kterým Česká republika patří, došlo k výraznému pokroku v diagnostice a léčbě degenerativního onemocnění makuly.“ MUDr. Ivan Fišer zdůrazňuje: „V současné době schválená léčba protirůstovými faktory může udržet a také zlepšit zrak. Léčba VPMD spočívá v podávání nitroočních injekcí protilátek proti růstovému faktoru. Preparáty používané v posledních 8 letech mají maximální účinnost při měsíční frekvenci podávání. Dostávat do oka injekce každý měsíc však není zvláště příjemné, navíc je to zatíženo určitou mírou rizika. Proto oftalmologové i pacienti velmi uvítali, že se v ČR v letošním roce připravuje nová možnost léčby. V každém případě je důležitá pravidelnost – pravidelné kontroly u lékaře a dlouhodobá léčba.“

„Den prevence“ je akcí probíhající ve spolupráci s Evropskou oční klinikou LEXUM, společností Bayer a obecně prospěšnou společností Tyfloservis, která již 22 let pomáhá osobám s postižením zraku. Další termíny Dnů prevence zraku budou zveřejněny na www.lexum.cz s možností nezávazně se objednat přes formulář.

Reklama