Více než 41 % ze všech těhotenství, jež jsou ročně na celém světě zaznamenána, je neplánovaných, a z toho 49 % z nich končí potratem. V Evropě je to alarmujících 64% potratů ze všech neplánovaných těhotenství. 1Světový den antikoncepce se každoročně koná 26. září a cílem je zvýšit povědomí o možnostech antikoncepce.

antikoncepce

Výsledky celosvětových průzkumů

Průzkumy chování mladých lidí před schůzkou ukazují, že 44% mladých lidí dává přednost péči o osobní hygienu, zahrnující sprchování, depilaci a aplikaci parfému před výběrem vhodné metody antikoncepce. 2 Dalším překvapivým zjištěním je, že mladí lidé nepovažují internet za spolehlivý zdroj relevantních informací o antikoncepci. 3 Nejrizikovějším faktorem v sexuálním chování mladých lidí je stud. Následkem toho se bojí vyhledávat informace o sexu a možnostech ochrany. 4 Sexuální výchova v rámci školních osnov začátek sexuálního života spíše oddálí, nežli uspíší. 5

Důsledky neplánovaných těhotenství

Každý rok na celém světě porodí 14–16 miliónů dívek ve věku 15–19 let. Úmrtí, spojená s těhotenstvím, jsou nejčastější příčinou smrti dívek v tomto věku. 6 Každým rokem zabrání antikoncepce 188 miliónům neplánovaných těhotenství, následkem čehož je provedeno o 112 miliónů méně potratů, zemře o 1,1 miliónu méně novorozenců a 150 000 matek.7

Ročně na světě dojde k 448 miliónům nákaz léčitelnou pohlavně přenosnou chorobou (tj. např. syfilis, kapavka, chlamydie a trichomonáda). Mezi tyto choroby nejsou zahrnuty infekce virem HIV a další onemocnění, která významným způsobem negativně ovlivňují život jednotlivců i skupin na celém světě.8 15% mladých dospělých osob ve věku 18 až 26 let trpělo v roce 2009 sexuálně přenosnou chorobou.9

Neplánovaná těhotenství představují komplexní problém, spojený jak s vysokými náklady na zdravotní a sociální služby, tak s obrovským emocionálním stresem pro těhotně ženy, jejich rodiny a celou společnost.10

Výzkum a situace v České republice

Průzkum na reprezentativním vzorku 499 respondentek starších 15 let s názvem „Hormonální antikoncepce“ ukázal, že s užíváním hormonální antikoncepce má nějakou zkušenost téměř šest českých žen z deseti (59%). 11 A v současné době užívá antikoncepci 35% žen starších 15 let. Zkušenosti s užíváním hormonální antikoncepce má ve věku 15–29 žen 77% žen, 30–44 let 84 % žen, 45–59 let 63 % žen a 60 a více let 13 % žen.

V současné době užívá hormonální antikoncepci ve věku 15–29 let 70% žen, 30–44 let 50 % žen a ve věku 45–59 let 22 % žen. Čtyři ženy z deseti s hormonální antikoncepcí žádné zkušenosti nemají – 37% žen antikoncepci nikdy neužívalo a ani to v budoucnu neplánuje (jedná se především o ženy vyššího věku), 4 % žen sice doposud zkušenosti nemají, ale plánují hormonální antikoncepci v budoucnosti užívat.

K současné situaci o informovanosti mladých lidí o možnostech antikoncepce se vyjádřila Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV): „Jak vyhodnotil i průzkum Barometr, který proběhl v deseti zemích EU, v naší republice jsou mladí lidé velmi dobře informováni o hormonální antikoncepci. Mnohem horší je ale informovanost o ostatních antikoncepčních metodách, vhodných pro ženy, které hormonální antikoncepci nemohou nebo nechtějí používat.“

Nezbytnou součástí plánování budoucnosti je dostupnost zdroje přesných a nezkreslených informací ohledně možností ochrany. Internetové stránky www.antikoncepce.cz obsahují aktuální údaje, napomáhající mladým lidem diskutovat se svými lékaři o volbě vhodné formy antikoncepce pro sebe i partnera.


Téma dnešního dne 26. 9. 2013: ANTIKONCEPCE

  • Užíváte ji, nebo ne? A jakou?
  • Co si o antikoncepci myslíte, co ženám dala, popřípadě vzala?
  • A co vám?
  • Od kdy byste jí povolila své vlastní dceři.
  • Co si myslíte o jejím striktním odmítání, popřípadě zakazování?
  • Je lepší antikoncepce, nebo potrat?

Ty otázky vám nepokládám proto, abyste na ně tupě odpovídaly. Zamyslete se nad nimi a pošlete mi svůj názor, svůj pohled na věc. Přispějte k diskusi…

Své příspěvky směřujte na redakční e-mail

redakce@zena-in.cz

Přeji krásný den!


1.Singh, S., et al. Unintended pregnancy: worldwide levels, trends, and outcomes. Stud Fam Plann (2010)41(4): 241-250

2Bayer HealthCare. Data on file. Contraception: Whose responsibility is it anyway? Survey. Fieldwork carried out by GFK Healthcare. May 2010

3Jones, R., et al, Teens Reflect on Their Sources of Contraceptive Information, Guttmacher Institute 2007

4Bell, J. Why embarrassment inhibits the acquisition and use of condoms: A qualitative approach to understanding risky sexual behavior, J Adolesc. 2009 Apr; 32(2):379-91. Epub 2008 Aug 8

5Wellings, K., et al, Sexual behavior in context: a global perspective. The Lancet Sexual and Reproductive Health Series, October 2006

6Blake, S. et al., Youth Guide for Action on Maternal Health, Women Deliver 2010

7Alan Guttmacher Institute & IPPF, Facts on Satisfying the Need for Contraception In Developing Countries, November 2010.

8WHO. Sexually transmitted infections. Factsheet no 110, August 2011.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/index.html (Last accessed July 2012)

9Wildsmith, E., et al., Sexually Transmitted Diseases among Young Adults: Prevalence, Perceived Risk, and Risk-Taking Behaviors, Child Trends Research Brief 2010

10Mavranezouli I et al. Health economics of contraception. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2009;23:187-198

11Factum Invenio, srpen 2011

Reklama