starKostel sv. Václava na Čechově náměstí ve Vršovicích se po 80 letech dočkal sochy svého a českého patrona - sv. Václava. Naplnil se tak původní záměr architekta Gočára. „Bronzová socha byla na kostel instalována přímo v den svátku sv. Václava 28.září a slavnostní odhalení s posvěcením se pak uskutečnilo v neděli 3.října v 11 hodin," říká starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.

„Od posvěcení kostela uplynulo 21. září přesně 80 let. Sochu se na kostel nikdy nepodařilo umístit jednak z finančních důvodů, tak i pro nepřízeň doby - okupaci nacisty a následné uchvácení moci komunisty,“ popisuje starosta vršovické radnice, díky jejímuž příspěvku mohla být 600kg socha odlita.star

Vznik sochy jako detektivka

starNovodobý vznik sochy připomínal téměř detektivní román. Původní návrh sochy pochází totiž z roku 1929. Jeho autorem byl významný český sochař Bedřich Stefan, jehož křížová cesta je nedílným prvkem interiéru kostela. Socha nicméně kvůli výše uvedeným souhrám okolností nikdy nevzniká a její desetinový model se jako součást pozůstalosti ocitá u synovce autora návrhu Jiřího Stefana. Tomu se minulý rok prakticky úplnou náhodou dostává do rukou článek o sochách sv. Václava v Praze. „Obsahoval samozřejmě i informace o našem kostele a končil větou, že ten bohužel na svého patrona stále čeká,“ vzpomíná vršovický farář Stanisław Góra.
Jiří Stefan si uvědomil, že předlohu sochy má v pozůstalosti po svém strýci. „Události zde nabraly opravdu rychlý spád - pan Stefan oslovil farnost kostela, ta se na nás obrátila na jaře s žádostí o pomoc a již v červnu jsme kvůli blížícímu se historickému výročí dar obce na výrobu schválili,“ popisuje sled události Vladislav Lipovský.

Dokončení kostela po 80 letech

starDesetinový model sochy, která měří i s kopím českého patrona ke čtyřem metrům (k hlavě 3,2 m), nicméně neobsahoval veškeré nutné detaily k realizaci velké sochy. „Nadživotní podobu sochy podle modelu vytvořil akademický sochař Jan Roith, který se tak vlastně stává de facto jejím právoplatným spoluautorem,“ zdůrazňuje pastorační asistent vršovické farnosti Jan Rückl.

Dar města na výrobu sochy činí 1,2 miliónu korun. „Všichni zúčastnění se na realizaci sochy podíleli bez nároku na odměnu a za to jim patří velký dík,“ zdůrazňuje starosta Lipovský. Ten sochu slavnostně 3. října v 11 hodin odhalí a biskup Václav Malý ji požehná. Tomu bude předcházet v 10 hod. slavnostní mše.

Vršovický kostel svatého Václava je považován za jednu nejzdařilejších funkcionalistických církevních staveb v České republice. Zbudován byl v letech 1929-1930 podle projektu architekta Josefa Gočára. Odhalením sochy sv. Václava bude tento kostel konečně po 80 letech prakticky dokončen.

Reklama