Neplodnost, která v současné chvíli postihuje až čtvrtinu párů v České republice, představuje obrovský komunikační problém a zátěž pro vztah. Stres a nejistota jsou nejčastější příčinou rozchodu partnerů. Muži se se situací vyrovnávají hůře, velmi často také neznají možnosti a způsoby odborného vyšetření. Některé studie odhadují, že zhruba v roce 2070 může být počet spermií u mužů až nulový.

  • 20–25 % párů je dnes neplodných
  • Úspěšnost cyklů IVF je 40–50 %, při léčbě dokážou lékaři pomoci až 95 % párů
  • 4 % dětí v ČR se rodí díky asistované reprodukci (zhruba 5 000 dětí)
  • Za 15–20 let může být až polovina narozených dětí počata uměle
  • Za neplodnost páru je zodpovědný ve 40 % muž a ve 40 % žena, ve 20 % párů je neplodnost kombinací faktorů obou partnerů
  • Za posledních 25 let se počet spermií u mužů snížil o více než 60 %
  • Predikce dalšího snížení počtu spermií, některé studie uvádějí i nulové hodnoty
  • Snížení vícečetných těhotenství – trend celosvětový

Neplodnost

Neplodnost, která v současné chvíli postihuje až čtvrtinu párů v České republice, představuje obrovský komunikační problém a zátěž pro vztah. Stres a nejistota jsou nejčastější příčinou rozchodu partnerů. Muži se se Rumpíksituací vyrovnávají hůře, velmi často také neznají možnosti a způsoby odborného vyšetření. Některé studie odhadují, že zhruba v roce 2070 může být počet spermií u mužů až nulový.

„Zatímco ženy obvykle přesně vědí, co je čeká a jaká vyšetření podstoupí, muži obvykle tyto detaily neznají,“ říká MUDr. David Rumpík, ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně. „Klíčovým vyšetřením u muže, je kromě pomoci sexuologa a genetického vyšetření, mikroskopické vyšetření spermatu, zvané spermiogram,“ upřesňuje Rumpík. Na základě něj lze zjistit, zda muži trpí nízkým počtem spermií, jejich nedostatečnou pohyblivostí, špatnou morfologií či vůbec nepřítomnosti spermií. Pro ženy je z hlediska lékařských procedur neplodnost daleko větší zátěží než pro muže. Ženy podstupují hormonální a ultrazvukové vyšetření, imunologické a genetická vyšetření nebo laparoskopii.

Neplodnost je krize, která nemá hranice

„Neplodnost představuje velkou zátěž pro vztah, ať už je jejím původcem kterýkoliv z partnerů. Nese s sebou pocit viny a dlouhodobý stres a nejistota jsou nejčastější příčinou rozchodu partnerů,“ vysvětluje psycholožka Markéta Rokytková. Pro muže představuje neplodnost velmi těžkou situaci, srovnatelnou s oznámením velmi vážného onemocnění. Na rozdíl od žen jsou muži méně ochotni o tomto problému mluvit a tím může žena získat pocit, že muži nejsou ochotni neplodnost řešit. Takové nedorozumění většinou přináší do vztahu konflikt. 

IVF už přivedlo na svět desítky tisíc dětí

Jedna z metod asistované reprodukce – metoda IVF (in vitro fertilizace – oplodnění ve zkumavce) funguje v České republice od 80. let minulého století, kdy se díky této metodě narodila zhruba desítka dětí (první dítě ze zkumavky se narodilo v roce 1982 Brně). Ročně se díky IVF rodí v České republice asi 5 000 dětí. Vzhledem k zátěži, kterou pro matky znamenají vícečetná těhotenství, se na celém světě přistupuje k jejich omezení (SET – Single Embryo Transfer). V roce 2013 se narodil stejný počet dvojčat jako těch narozených o 10 let dříve.

Jaká bude situace za 50 až 60 let?

Za posledních 25 let se počet spermií u mužů snížil o více než 60 %. Z původního množství 40 milionů spermií v roce 1990 dnes mají muži méně než 15 milionů spermií. Příčinou jsou civilizační faktory jako je životní styl, životní prostředí, stres, kouření nebo nemoci v dětství. Jistým problémem je rovněž odkládání plánování rodiny do vyššího věku.

stop neplodnosti

Reklama