Magie

Stromový horoskop Keltů. Jaký jste strom i člověk?

Keltské vidění světa se točí kolem přírody, rostlin a hlavně stromů.  Každý člověk má podle období, kdy se narodil, z pohledu Keltů povahu nějakého stromu. Podívejte se, jaký jste strom.      

tree

druidNejvyššími keltskými kněžími a čaroději v jedné osobě byli druidové. Druid znamená v překladu „vědět, znát“. Filozofie těchto nejvyšších kněží se opírá o hluboké souznění s přírodou, znalost a využití přírodních sil a bohatství, ochranu a úctu k živým tvorům, tedy i rostlinám.                       

Keltské vidění světa a jejich magie se točí především kolem jejich přírodních bohů. Krásných keltských bohů, bohyň a polobohů je zhruba 300 uznaných, takže by se nám sem bohužel nevešli.

Nejvyššími keltskými kněžími a čaroději v jedné osobě byli druidové. Druid znamená v překladu „vědět, znát“. Filozofie těchto nejvyšších kněží se opírá o hluboké souznění s přírodou, znalost a využití přírodních sil a bohatství, ochranu a úctu k živým tvorům, tedy i rostlinám.                       

Jejich učení se nikam nezapisovalo. Předávalo se ústně a pouze vyvoleným žákům. To z opatrnosti před zneužitím. Druidové prý ovládali schopnost pohybovat se v čase i prostoru, bez ohledu na hmotu. Odmítali stavět monumentální stavby. Veškeré svatyně a místa, kde působili, se nacházejí uprostřed přírody a jsou její součástí natolik, že je až na výjimky stěží poznáme.

Hon na druidy a jejich stoupence nastartuje v západní Evropě císař Tiberius, který dává příkaz k jejich vyvraždění a popravě každého, kdo by se pokusil ukrýt keltského kněze.

tree

Posvátným stromem druidů je dub.

Magie druidů je jednou z nejčistších vůbec.

Stromy daly základ vytvoření keltského kalendáře, pro který byly určující měsíční cykly. Rok má podle něho 13 měsíců po 28 dnech – tedy 364 dní.

Každý člověk zde náleží jednomu stromu. Jeho povahu také nosí. Keltové tedy nemají zvěrokruh, ale stromokruh.

Jací jste podle Keltů 

Jabloň
23. 12.–1. 1. a 25. 6.–4. 7.
Je to plodící strom a představuje lidi naplněné zvláštním kouzlem. Přitahují pozornost osobitým půvabem a velkorysostí. Jsou vždy ochotní k dobrodružství a flirtům. Jabloň miluje změnu, proto je jen málokdy věrná. Najde-li ovšem vnímavého a inteligentního partnera, usadí se a prožívá šťastné manželství. Není lakomá a lidem velmi důvěřuje. Obě tyto vlastnosti vedou k tomu, že jejího přátelství lidé často zneužívají. Patří k lidem, kteří přečtou vše, co jim padne do ruky, má vědecké nadání, oslňuje hlubokými znalostmi, ale je natolik moudrá, že se nikdy nepředvádí. Je velkorysá a lehce sentimentální.

Jedle
2. 1.–11. 1. a 5. 7.–14.  7.
Strom drsné krásy symbolizuje člověka obdařeného chladným půvabem. Je vždy elegantní a originální. S nedůvěřivostí si prohlíží okolní svět. Často trpí pocitem osamělosti. Ve společnosti vyniká důstojností a zdrženlivostí, nerad vyslovuje své mínění a úsudky o druhých. Ochotně jim však pomáhá při řešení jejich problémů. Každou práci vykonává velmi pečlivě a zodpovědně. V lásce ovšem není zrovna šťastná, na svého partnera totiž klade příliš velké nároky a často ho svou nedůvěřivostí odradí. Když se ale zamiluje doopravdy, je její láska bezbřehá. Věnuje ji ale často těm, kteří si ji vůbec nezaslouží.¨

Jilm
12. 1.–24. 1. a 15. 7.–25. 7.
Symbolizuje fyzicky přitažlivé lidi. Vyznačují se duševním klidem a pohodou. Dokáží dobře ovládat, své emoce a soukromé problémy zpravidla skrývají. Jsou ctižádostiví a pracovití. Daří se jim i ve vedoucím postavení, ale obvykle bývají velmi náročnými šéfy, neboť u svých podřízených nestrpí žádné vady a chyby. Snad i pro svůj výběr spolupracovníků jsou často úspěšní. Jsou rozhodní a šikovní. Smysl pro humor jim pomáhá překonávat odpor okolí k jejich despotické povaze. Milostný život s Jilmem není jednoduchý, musíte být vybaveni notnou dávkou tolerance a vytrvalosti. Ale pokud se s Jilmem naučíte vycházet, nejdete v něm partnera s křehce ušlechtilou a rozvážnou povahou.           

Cypriš
25. 1.–3. 2. a 26. 7.–4. 8.
Má vzácnou povahu, dokáže se těšit ze života a z jeho drobných každodenních radostí. Je to bytost snad za všech okolností spokojená a klidná. Ve společnosti je pro svou slunečnou povahu velmi oblíbená, srší optimismem a humorem. Má ráda přírodu, k jejím velkým koníčkům patří cestování. Cypřiš je člověk vysloveně rodinný, cítí se dobře v harmonickém kruhu svých blízkých. Nesnáší konflikty, takže jim šikovně předchází. "Rodinná diplomacie" je jeho obor. Má svůj vysněný ideál - dožít se vysokého věku milován a milující. Patří mezi ty vzácné jedince, kteří jsou obdarováni snad nejkrásnějším povahových rysem - jsou obětaví a věrní.

Topol
4. 2.–8. 2. a 1. 5.–14. 5. a 5. 8.–13. 8.
Osoba narozená v jeho znamení bývá fyzicky krásná. Zvláště ženy vynikají takovým půvabem, že vzbuzují zasloužený obdiv mužů a nelíčenou závist něžného pohlaví. Je pozoruhodné, že Topol není domýšlivý. Naopak cítí potřebu počínat si obětavě a pro své okolí nezištně koná záslužné skutky. Ve svých citech bývá ovšem vybíravý, a proto často zůstává zcela osamělý a nepochopený. K tomu je ještě velmi popudlivý a náladový, což mu vztahy k bližním nijak neusnadňuje. Má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje v lásce uspokojení. Se svým partnerem těžko hledá kompromisní řešení. Utápí se v maličkostech. Když ale jde do tuhého, dokáže být skvělou oporou. Má umělecké, nejčastěji výtvarné nadání. Bývá i dobrým organizátorem. Dejte mu velký úkol, naprostou důvěru a pocit nepostradatelnosti - zapomene na všechny starosti života a vykoná velké věci.

Cedr
9. 2.–18. 2. a 14. 8.–23. 8.
Člověk narozený v jeho znamení se těší většinou dobrému zdraví, sebejistotě a rozhodnosti. Je zajímavý, imponuje svému okolí neotřelými nápady a tvůrčími schopnostmi. Má rád hudbu a rozumí jí. Je pracovitý a v zaměstnání má instinkt vedoucího pracovníka. Ke svým povinnostem přistupuje uvážlivě, i když někdy propadne panice a chová se zbrkle. Cedr celý život touží po dobrodružství, a to především v milostných vztazích, ačkoliv je v podstatě nesmělý, jemný a citlivý. Bohužel také velmi vybíravý - tudíž kdo ví, zda nebude muset celý život čekat na jedinou velkou lásku. Má vrozený odpor k přetvářce a okázalosti, je upřímný až otevřený, což mu často způsobuje velké nepříjemnosti. Lidé ho ale rádi vyhledávají, neboť je milý a plný optimismu.

Borovice
19. 2.–29. 2. a 24. 8.–2. 9
Borovice má ráda útulný domov, cenné předměty a pevné rodinné zázemí. Ač se to nezdá, je tvrdá, houževnatá a odhodlaná. Pokora je jí cizí. Naprosto nesnáší toho, kdo se jí protiví, a nemá ráda, když věci nevycházejí tak, jak ona chce. Díky své odvaze a schopnosti riskovat jde v životě stále kupředu. V zaměstnání se dokáže prosadit, neboť vyniká pracovitostí, organizačními schopnostmi a logickým myšlením. Jen v lásce projevuje slabost - podléhá natolik emocím, že se zákonitě dostavuje zklamání, které hluboce prožívá. Ale i z milostných průšvihů umí vyjít se ctí, což je charakteristickým znakem všech, kteří se narodili v tomto znamení.

Vrba
1. 3.–10. 3. a 3. 9.–12. 9.
Ve Vrbě se spojují dvě povahy - první je snivá, zádumčivá, druhá plná neklidu. Vrba má poctivý charakter, ale žít s ní není vůbec jednoduché. Jen málokomu se podaří přizpůsobit jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost plačtivými projevy. Člověk s duší Vrby si potrpí na lichotky. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Vrba umí naslouchat druhým, je vynikající psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat svým okolím.

Lípa
11. 3.–20. 3. a 13.9.–22. 9.
Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je Lípa velmi silná a dokáže se neuvěřitelně dobře přizpůsobit obtížným podmínkám. Vždyť Lípa vždy fungovala jako strom ochraňující rodinné štěstí a vysazovala se vedle chalup mimo jiné i proto, že lipové dřevo nepřitahuje hromy a blesky. Ostatní společnost Lípy vyhledávají, neboť umí vytvořit přátelskou atmosféru. Je vzácným přítelem, který ovládá umění naslouchat druhým.

Dub
21. 3.
Jako posvátný, stojí zcela samostatně a odpovídá mu jen jediný den v roce. Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní - to jsou znaky člověka zrozeného ve znamení Dubu. Neohroženě vystupuje na obranu lidí slabších. V nouzi pomáhá druhým nejen fyzicky, ale i uvážlivou radou, neboť je mu vlastní moudrost věků. Je plný energie, nesnáší politikaření, žabomyší války a pomluvy. Celý svůj život hledá jistotu a stálost, paradoxně se však stává jistotou pro druhé. V lásce je obětí prvního hlubšího vztahu, vždy věří, že je to láska na celý život. Patří mezi lidi přímé, je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost. Nesnáší nemoci a léky. Bývá stejně zdravý, jako je zdravé a pevné dubové dřevo.

Oliva
23. 9.
I ona stojí samostatně. Lidé narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech znamení nejvíce vyrovnanou povahu. Jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Jsou rozenými optimisty a jejich životní heslo zní:"S úsměvem jde všechno líp." Bývají vzdělaní, snad i proto se rádi pohybují ve společnosti moudrých lidí. Sami na sebe neupozorňují, jsou totiž poměrně nesmělí. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí každá forma násilí. Patří k těm lidem, kteří kolem sebe šíří klid, štěstí a radost.

Líska
22. 3.–31. 3. a 24. 9.–3. 10.
Osobitý půvab pomáhá těmto lidem v dosažení životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo zdát. Jsou přívětiví k druhým, někdy až ke škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Rádi působí na veřejnosti, milují společnost a společnost miluje je. V jednání s druhým jsou vždy úspěšní. Jejich intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy táhnout do boje a kdy raději ustoupit. Pokud jim něco nevychází, takticky počkají na vhodnější okamžik. Jsou velkorysí a srdeční. Ovšem v lásce s nimi vyjít bývá tvrdý oříšek. Partneři se špatně vyrovnávají s jejich nepředvídatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají hluboké rány osudu.

Jeřáb
1. 4.–10. 4. a 4. 10.–13. 10.
Lidé zrození v tomto znamení se dokážou účinně postavit proti obtížím osudu. Ačkoliv se to nezdá, jemnost zakletá v Jeřábu je silná a vytrvalá. Bývají to lidé vkusní, mají filosofickou povahu. Přemýšlejí o zákonitostech tohoto světa a s chápavým úsměvem přecházejí poklesky své i druhých. Moc dobře vědí, že každá mince má svůj rub i líc. Jsou manuálně zruční a projevují umělecké nadání. Jsou mezi nimi malíři, architekti, módní návrháři, filozofové i lékaři. Milují vášnivě, jejich city jsou plné, i když nepříliš stálé. Mají touhu hledat, těší je noví lidé a nové poznatky. Někdy mění sympatie. Pro druhé dokážou udělat maximum, na odměnu nečekají. Motivací je uznání a pochvala.

Javor
11. 4.–20. 4. a 14. 10.–23. 10.
Nesmělost a zdrženlivost tito lidé skrývají za siláckými slovy a velkými gesty. Protože jsou citově zranitelní, stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv vážného či patetického. Ale za tvrdou maskou najdete chápavou poetickou duši. V lásce jsou to lidé složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu vnucují své rozmary. Člověk narozený ve znamení Javoru je originální, v davu ho zaručeně nepřehlédnete. Je inteligentní a ambiciózní, vzdělaný, obdařený vynikající pamětí. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu Javoru, poznáte člověka, na kterého se hned tak nezapomíná.

Ořešák
21. 4.– 30.4. a 24. 10.–11 .11.
Tento člověk má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý a zvyklý spoléhat sám na sebe. K ostatním je nedůvěřivý. S lidmi jedná zdvořile, ovšem své záměry a cíle dokáže uskutečňovat i tvrdým způsobem. Pravý "ořechový" člověk je plný rozporů - na jedné straně se jeví jako tvrdý a egoistický partner, na straně druhé, zahlédnete v jeho čích strach. Moc dobře ví, jaké je to být sám a osamoceně bojovat o vlastní existenci. Nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Stinnou stránkou věci je, že nenechává odpočinout ani druhé. Respekt u něj budí osoby ve vyšší funkci a také obdivuje všechny, kteří mají pevnější vůli a jsou inteligentnější než on sám.

Kaštan
15. 5.–24. 5. a 12. 11.–21. 11.
Člověk narozený ve znamení Kaštanu má smysl pro spravedlnost, hájí práva svá i bližních. Zastane se slabších a nemocných. Těší ho rodinný život, je oddaným partnerem. V kritické situaci dokáže pohotově reagovat, zachová klid a pevné nervy. Kaštan bývá zvědavý a společenský. Zajímají ho lidé i jejich problémy a setkáváním s nimi se stává moudrým. Nepříjemnou stránkou jeho společenských aktivit je skon ke klevetám a jízlivosti. Osud Kaštanu závisí na okolnostech - má-li štěstí a milujícího partnera, dostane se vysoko. Nikdy se nevzdává a proti překážkám bojuje vytrvale. Většinou vítězí.

Jasan
25. 5.–3. 6. a 22. 11.–1. 12.
Je patronem lidí milovaných všemi. Podobně jako jasan miluje slunné prostředí, tak i osoby narozené v jeho znamení září a proteplují mezilidské vztahy dobrou náladou a milým úsměvem. Když se jim daří, jsou oslňující. Jejich jas, energie a impulsivnost ovlivňují blízké okolí. Pokud jim něco nevyjde, odklidí se do stínu a trpělivě vyčkají na novou příležitost. Jsou ctižádostiví a velmi schopní. Nikdy je nepodceňujte, dobře vědí, co chtějí, a vytčeného cíle zpravidla dosahují velmi snadno. Jasan vždy dokáže vykouzlit teplo domova a lidské blízkosti. Jeho povaha je nevšední, třebaže někdy sobecky sleduje své cíle a prospěch. Ale lidé mu to rádi odpustí - je přece tak milý a příjemný! A ještě jedna krásná vlastnost - v lásce je vždy věrný. Pokud si vás Jasan vybere jako životního partnera, nevymění vás za všechny pomíjivé krásy světa.

Habr
4. 6.–14. 6. a 2. 12.–11. 12.
Člověk narozený v jeho znamení je seriózní, pořádkumilovný a jako voják vyžaduje přesné plnění povinností. Nedbalost a lajdáctví ho dokážou vyvést z míry. Je typem estéta, který dbá o svůj vzhled. Tajně sní o slávě a miluje pochvalu. Vzestup či úspěchy druhých v něm vyvolává závist. Ve svém okolí jen těžko snáší lidi nadané a úspěšné. On sám musí vyniknout. Jeho partner musí projevit značnou míru přizpůsobivosti a diplomacie. I v lásce je Habr dost náročný, chce prožít něco neobyčejného, zcela zázračného. Manželství bere jako závazek, který musí celý život vzorně plnit, proto bývá i věrný. Typickým znakem Habru je nedůvěřivost k lidem, což zatěžuje celý jeho osobní život.

Fíkovník
14. 6.–23. 6. a 12. 12.–21. 12.
Jeho smysl pro humor a vrozená intuice ho činí člověkem oblíbeným a v mezilidských vztazích šikovným. Je hravý a dokáže se těšit z maličkostí všedního dne. Miluje děti a zvířata a oni milují jeho. S osudem si pohrává, ale mívá štěstí, z nepříjemných životních situací ho vyvedou jeho inteligence a prozíravost. Obtížné překážky neřeší, neboť je dost líný. Někdy působí dojmem povrchního člověka, ale opak je pravdou! Vše, co chce, také uskuteční. Miluje rodinný život, jeho vřelost a kamarádství z něho dělají jednoho z nejzábavnějších partnerů i rodičů, se kterými druhé baví svět.

Bříza
24. 6.
I Těmto lidem patří jediný den. Krásný elegantní strom symbolizuje osobu s dobrým vkusem, jemnou a citlivou. A jako bříza nenáročná na úrodnost a vlhkost půdy, tak i člověk narozený v jejím znamení nevyžaduje mnoho. Největší problémy prožívá Bříza sama se sebou. Žije vnitřními úzkostmi a nejistotami, proto potřebuje vedle sebe druha či přítele moudrého a trpělivého. Pokud takového najde, promění se Bříza v sebejistého člověka, nesmírně pracovitého, svědomitého, přesného a také úspěšného. Jeho inteligence a fantazie mu zaručují úctu celého okolí. Miluje přírodu a rozumí jí. Jeho vnitřní citlivost a intuice mu vydatně pomáhají ve vztazích s dětmi a zvířaty. V lásce se umí rozdat a charakterizuje jej stálost citů. Pokud je vaším partnerem člověk narozený 24. června, rozhodně prožijete příjemný vztah bez tragických citových ztrát.

Buk
22. 12.
Tento den je dnem původního keltského svátku, který byl násilím církví přelepen Vánocemi. Lidé Buku dostali do vínku celou řadu jedinečných vlastností. V zaměstnání najdeme tyto lidi velmi často na vedoucích místech, pro něž jsou přímo předurčeni - nejenže mívají odvážné životní plány, ale dokážou je většinou proměnit ve skutečnost. Ve sporu s nimi jejich protivníci velmi brzo zjistí, jak tvrdé a houževnaté je dřevo buku i povaha těchto lidí. Pokud je Buk přesvědčen o své pravdě, neustoupí ani o píď, nesleví ze svého přesvědčení, ani za cenu vlastního ohrožení. Proto bývá člověk zrozený pod vládou Buku velmi dobrou oporou pro ostatní. Pokud patříte mezi jeho přátele, lepšího ochránce nenajdete. Přestože bývají lidé Buku velmi šetrní, jejich šetrnost nikdy nepřeroste v lakotu. Naopak bývají velmi nenároční, vděční a dokážou se těšit doslova z každé maličkosti. Protože si příliš nelámou hlavu zbytečnými starostmi, působí někdy navenek trochu dojmem lehkomyslných lidí, ale těmi nikdy nejsou.

Sedí to?

   
15.10.2010 - Astrologie - autor: Michaela Kudláčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [50] Garwa [*]

  komentář byl smazán administrátorem či moderátorem

  superkarma: -10 08.02.2017, 00:41:10
 2. avatar
  [49] daska59 [*]

  Já jsem líska, to je pěkně tvrdý oříšek Sml30

  superkarma: 0 30.09.2012, 17:08:56
 3. [48] free [*]

  Jsem jasan a nevím, jak působím a okolí.  Rozhodně jsem teď ve stínu.

  superkarma: 0 09.02.2012, 16:18:03
 4. [47] fly86 [*]

  jsem dub a sedi to presne Sml59

  superkarma: 0 25.11.2011, 13:18:05
 5. avatar
  [46] lenka.ha [*]

  u mne taky sedí :-) cedrSml57

  superkarma: 0 25.12.2010, 07:57:33
 6. avatar
  [45] denkas [*]

  já sem vrba! hm

  superkarma: 0 29.11.2010, 23:21:15
 7. avatar
  [44] channah007 [*]

  už roky mě bolí kolena, před nedávnem jsem četla, že je to nedostatkem pokory a teď tu čtu, že jako borovici je mi pokora cizí, z čehož odvozuji, že mě bolest kolen nikdy nepřejde Sml16

  superkarma: 0 19.10.2010, 10:35:44
 8. avatar
  [43] sara.l [*]

  Pentlička — #41blbost to určitě není Pentličko, ale kdybys měla ráda více sama sebe, tak by jsi nebyla závislá na lásce, která je dávno pryč...

  superkarma: 0 18.10.2010, 09:20:21
 9. [42] Hanule [*]

  Zajímavé - u nás to sedí pro celou rodinu.Sml59

  superkarma: 0 18.10.2010, 08:38:35
 10. avatar
  [41] Pentlička [*]

  Fofo — #30 Pro mě to není blbost, já s ním prožila 27 let a o žádného pana Božského už nestojím.

  1. na komentář reaguje sara.l — #43
  superkarma: 0 17.10.2010, 17:30:40
 11. [40] Iveta01 [*]

  já jsem borovice a musím říct že to na mě sedí fakt perfektně Sml30

  superkarma: 0 17.10.2010, 13:16:48
 12. [39] orchie [*]

  Tak nevím, nevím, jsem jasan. Akorát já ctižádostivá no nevím, nevím. Možná když by se dalo říct ze dokážu někoho ukecat tak snad možná ale ctižádostivá to fakt néé

  superkarma: 0 17.10.2010, 09:33:52
 13. [38] Marie Dymackova [*]

  Cypříš a sedí se vším všudy

  superkarma: 0 16.10.2010, 12:14:11
 14. avatar
  [37] kuty [*]

  Alka1 — #36 Sml16

  superkarma: 0 15.10.2010, 19:02:08
 15. avatar
  [36] Alka1 [*]

  kuty — #17 Taky Jabloň...

  1. na komentář reaguje kuty — #37
  superkarma: 0 15.10.2010, 18:55:32
 16. [35] Anai [*]

  Cypřiš - neuvěřitelné! Ale až teď, v pozdním věku, před 20 lety bych se s tím až tolik neztotožňovala, nicméně tehdy jsem to "nebyla já"... akorát by o mně nikdo neřekl, že klidná, já spíše ten klid teď hodně vyhledávám a potřebuju...

  Na další lidi a příbuzné to až tak ale nesedí.... Sml80

  superkarma: 0 15.10.2010, 15:11:27
 17. avatar
  [34] syrrit [*]

  Já jsem Dub, to jsem celej já :-))

  superkarma: 0 15.10.2010, 14:14:00
 18. avatar
  [33] RenataP [*]

  ale jo, docela to sedí :-)

  superkarma: 0 15.10.2010, 14:08:49
 19. [32] Fofo [*]

  Teď jsem dočetla ségru - Vrba - a musím říct, že sedí. Akorát máma a cypřiš nejdou dohromady, ale to se nedivím, protože podle normálního horoskopu by měla být lev a to taky není Sml16

  superkarma: 0 15.10.2010, 14:07:48
 20. [31] Fofo [*]

  Ajajaj, přítel je jabloň Sml23 A docela bych řekla, že to na něj i sedí. Akorát nevím, jak si rozumí s jilmem, jestli nebude chtít uplatnit své nevěrné jabloňové sklony Sml30

  superkarma: 0 15.10.2010, 14:04:36

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [30] Fofo [*]

  Pentlička — #29 Pentličko - to je blbost upírat se jen na jednoho mužskýho. Až to přebolí, tak určitě zase najdeš svého pana Božského, uvidíš Sml58

  1. na komentář reaguje Pentlička — #41
  superkarma: 0 15.10.2010, 14:00:56
 2. avatar
  [29] Pentlička [*]

  Fructia — #18 Žádného přítele nemám ani nehledám. Můj ex byl a bude můj jediný chlap. Bohužel já už nejsem jeho jediná žena.

  1. na komentář reaguje Fofo — #30
  superkarma: 0 15.10.2010, 13:42:59
 3. [28] Rikina [*]

  Noo, podle toho, co tam čtu, bych měla teoreticky patřit mezi Javory. Ale šedá jest teorie, a javor života se zelená... Sml57 nevím, to by musel posoudit někdo jiný, zda to odpovídá. Sml30 

  superkarma: 0 15.10.2010, 13:05:06
 4. avatar
  [27] aiša [*]

  jsem fíkovník , vcelku to sedí , ale jestli ta poslední část sedí -to by museli zhodnotit ty moji mužský , i když 30 let spolu -kdo vydržel s kým , já s ním nebo on se mnou Sml80Sml30Sml30Sml30

  superkarma: 0 15.10.2010, 12:36:49
 5. avatar
  [26] arjev [*]

  Málem jsem zapomněla : Terezky, Terinky ... vše nejlepší, přeji štěstí ať jste lísky, habři, duby.... buďte krásné hlavně uvnitř srdce.

  superkarma: 0 15.10.2010, 12:09:50
 6. avatar
  [25] arjev [*]

  Mám ráda břízu, jabloň je můj strom, ale takový vzrostlý dub o samotě stojící jsem já.

  Pěkný víkend.

  superkarma: 0 15.10.2010, 12:07:33
 7. avatar
  [24] fructia [*]

  nadenica — #23 Jéééé Sml53 no jo, ale pro svého muže jsi určitě krásná, zejména když budete zanedlouho očekávat Sml71 Sml59

  superkarma: 0 15.10.2010, 11:47:08
 8. avatar
  [23] nadenica [*]

  Fructia — #14taky jsem topol a o té fyz.kráse..to musí posoudit jiní (teď mám skoro 100kg a to mám ještě 2,5měsícu do termínu poroduSml54)

  1. na komentář reaguje Fructia — #24
  superkarma: 0 15.10.2010, 11:39:58
 9. avatar
  [22] arjev [*]

  Brbla — #15 a má napsaný správný datum narození?

  superkarma: 0 15.10.2010, 11:30:45
 10. avatar
  [21] Lady Rovena [*]

  V jedné knize o keltském horoskopu jsem četla, že tento stromokruh není ani tak o tom kdy jsme se narodili, ale o tom, kdy jsme byli zplozeni Sml28 takže si to zkuste přepočítat Sml30 

  Jinak na mě ta borovice sedí tak 50/50 cenné předměty nemusím mít a většinou mám pocit, že já a logika ... no nevím nevím Sml30 co to je logika? Sml30 

  superkarma: 0 15.10.2010, 11:16:58
 11. avatar
  [20] átéčko [*]

  Jsem lípa a souhlasí to.Sml22

  superkarma: 0 15.10.2010, 09:42:17
 12. avatar
  [19] sara.l [*]

  Pentlička — #16 teda to je věta až z toho mrazí,pokud je to vzájemná láska chápu...

  superkarma: 0 15.10.2010, 09:37:39
 13. avatar
  [18] fructia [*]

  Pentlička — #16 A co ten současný přítel - toho nemiluješ? Sml15

  1. na komentář reaguje Pentlička — #29
  superkarma: 0 15.10.2010, 09:36:13
 14. avatar
  [17] kuty [*]

  já jsem jabloň a myslím že ten strom ke mě vážně patří,miluji ho ze všech nejvíc a taky jeho plodySml16.Můj muž je jasan a sedí to na něho stoprocentněSml67.A náš Jurajda je lípa a jestli to na něho sedí to ukáže až čas.

  Ovšem můj bratr je oliva a moc to nesedí ,snad dříve víc ale dnes už neSml15.

  1. na komentář reaguje Alka1 — #36
  superkarma: 0 15.10.2010, 09:20:49
 15. avatar
  [16] Pentlička [*]

  Jsem jasan a vůbec to na mě nesedí. Jedině ta věrnost v lásce - vždycky jsem milovala, miluju a budu milovat jen svého ex.

  1. na komentář reaguje Fructia — #18
  2. na komentář reaguje sara.l — #19
  superkarma: 0 15.10.2010, 09:15:17
 16. [15] Brbla [*]

  Já bych se s mým horoskopem celkem i ztotožnila, ale přečetla jsem si přítelův a to jsem se teda pobavila. Ten je naprostý opak Sml30

  1. na komentář reaguje arjev — #22
  superkarma: 0 15.10.2010, 09:15:05
 17. avatar
  [14] fructia [*]

  Jsem topol a sedí to.... jestli o sobě můžu říct, že jsem fyzicky krásná, to už nechám jiným Sml54 Sml52

  1. na komentář reaguje nadenica — #23
  superkarma: 0 15.10.2010, 09:06:05
 18. avatar
  [13] Michaela Kudláčková [*]

  ToraToraTora — #7 Napiš to co nejdřív!!Sml67Sml16

  superkarma: 0 15.10.2010, 08:52:27
 19. avatar
  [12] šája [*]

  Jsem cedr a ten horoskop mi nesmírně lichotí Sml9

  superkarma: 0 15.10.2010, 08:47:37
 20. avatar
  [11] Eliza [*]

  Ach bože. Už od včerejška se cítím osamělá a nepochopená (ať žijou hormony a počasí), ale dejte mi velký úkol, naprostou důvěru a pocit nepostradatelnosti - zapomenu na všechny starosti života a vykonám velké věci. Sml24

  A kdyby to náhodou nebyla pravda, tak se zkusím narodit jindy. Sml57

  superkarma: 0 15.10.2010, 08:47:26
 21. avatar
  [10] Renia [*]

  Ma mně i manžela sedí dokonale.Sml59

  superkarma: 0 15.10.2010, 08:37:13
 22. avatar
  [9] OlgaMarie [*]

  Prošla jsem si i manžela a děti a je TO o nich!Sml59

  superkarma: 0 15.10.2010, 08:32:39
 23. avatar
  [8] ifulinkaa [*]

  ToraToraTora — #7 tak to se těším už teď,nebude to vůbec nuda Sml30

  superkarma: 0 15.10.2010, 08:31:30
 24. avatar
  [7] ToraToraTora [*]

  Sml52Sml52Tak to jsem se pobavila. To sedí jak prdel na hrnec. Jsem cypřiš a ta "Rodinná dipolomacie" Sml52Sml52mohla bych mít doktorát a dělat přednášky. Kdybyste viděli naše návštěvy u tchýně a následná diplomatická vyjednávání o obnovení přátelských vztahů jejího syna s ní a vnoučaty.....jednou to napíšuSml54

  1. na komentář reaguje ifulinkaa — #8
  2. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #13
  superkarma: 0 15.10.2010, 08:26:23
 25. avatar
  [6] Dante Alighieri [*]

  Jsem Topol a sedí na mě VŠECHNO výše uvedené. Sml6

  superkarma: 0 15.10.2010, 08:25:29
 26. avatar
  [5] ifulinkaa [*]

  jako ořešák se necítím vůbec. tento horoskop se asi nepsal podle mne ;-) ale jinak ten strom mám ráda,hladká kůra mi evokuje čistotu, rozložitost jistou důstojnost a důležitost.

  superkarma: 0 15.10.2010, 08:05:17
 27. avatar
  [4] OlgaMarie [*]

  Na mě to sedí! Humorné mi přišlo, že většinu mi kdysi o mně tvrdil před mnoha lety psychiatr!Sml30

  superkarma: 0 15.10.2010, 07:33:04
 28. avatar
  [3] selinka [*]

  Taky mě ten odstavec podruhé zmátl Sml54 jako topol se vidím, až na to výtvarné nadání a fyzický vzhled Sml36

  superkarma: 0 15.10.2010, 07:08:55
 29. avatar
  [2] maje [*]

  tak já, jako topol - s většinou souhlasím, ale všechno určitě nesedíSml80Sml80

  superkarma: 0 15.10.2010, 07:08:07
 30. avatar
  [1] enka1 [*]

  Tedy na mě z té vrby sedí tak desetinaSml22.

  Není v článku jeden odstavec dvakrát nebo ještě nejsem dokonale probuzená?

  superkarma: 0 15.10.2010, 06:52:42

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme