V seznamu klinických diagnóz najdeme pod číslem F 17 „poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku“. Tato diagnóza se týká naprosté většiny kuřáků - kolem 80 %, tedy zhruba 2 milionů obyvatel ČR. Přitom naprostá většina z nich by raději nekouřila: přestat by si přálo zhruba 7 z 10 dospělých kuřáků. Proč si tedy denně kupují něco, co není nijak levné a navíc to vůbec nechtějí? Odpovědí je nikotin, droga návykovější než heroin.

Jak se zbavit závislosti na tabáku?

Právě proto, že přestat kouřit není lehké, nabízí dnešní medicína pomoc. Samozřejmě základním předpokladem je rozhodnutí kuřáka cigaret se zbavit. Sám se také musí „naučit nekouřit“, stejně jako dříve propadl tomuto zlozvyku: připravit si předem nekuřácká řešení pro situace, kdy obvykle po cigaretě sahal.

Právě pro závislé kuřáky bývají ale problémem silné a nepříjemné abstinenční příznaky jako nervozita, úzkost, podrážděnost, špatná nálada až deprese, nesoustředěnost, poruchy spánku či zvyšování hmotnosti. K jejich potlačení máme k dispozici účinné léky, které jsou dnes nabízeny ve 39 centrech pro závislé na tabáku. Jejich seznam najdete na internetových stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz.

CHOPN vzniká především při vdechování znečištěného vzduchu. Těžko si představit koncentrovanější směs chemikálií než tabákový kouř. Dokonce i v případě pasivního kouření vdechujeme podstatně znečištěný vzduch. Měli bychom se proto vyhnout jakémukoliv kontaktu s tabákovým kouřem – bezpečná dávka neexistuje.

Pokud jde o aktivní kouření, je samozřejmě nejlépe nikdy nezačít. Pokud jsme kouřit začali, měli bychom přestat co nejdříve. Pokud je naše úsilí neúspěšné, je na místě vyhledat pomoc odborníka. Kromě výše uvedených center pro závislé na tabáku by měl pomoci alespoň poskytnutím základních informací jakýkoliv lékař.

Světový den boje proti CHOPN v České republice

Světový den boje proti CHOPN letos proběhne dne 16. listopadu. Jeho organizátorem je již tradičně Globální iniciativa proti chronické obstrukční plicní nemoci (GOLD) ve spolupráci s lékaři-specialisty a pacientskými organizacemi. V České republice se pod záštitou Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN) opět uskuteční řada zajímavých aktivit zaměřených jak na laickou, tak odbornou veřejnost. Více informací naleznete na www.copn.cz.

Nechte si zdarma změřit své plicní funkce

Bezplatné vyšetření spirometrie v rámci Světového dne CHOPN v ČR proběhne dne 16. 11. 2011 od 9.00 do 16.00 hod., pro zájemce je připraven stručný dotazník zjišťující obecnou informovanost o CHOPN.

Místa konání:

  • Mělník - nám. Karla IV.,
  • Ústí nad Labem - Mírové náměstí,
  • Praha - nám. Míru.

 

Reklama