Nový ročník stipendijního projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě startuje dnešním dnem. Již po šesté svedou klání na poli vědy nadějné badatelky, z nichž tři nejlepší si rozdělí částku tři čtvrtě milionu korun.

Své projekty mohou nově přihlašovat prostřednictvím webových stránek www.prozenyvevede.cz. Čas na přihlášení své vědecké práce mají do 31. ledna 2012.

„Jsme rádi, že můžeme vyhlásit nový ročník stipendia, jehož hlavním cílem je podpora mladých vědkyň. Pro tři nejlepší je připraveno stipendium ve výši 250 000 korun, které bude sloužit na podporu jejich vědecké činnosti,“ říká Markéta Dvořáčková, ředitelka komunikace společnosti L´Oréal a dodává:“Účelem stipendia však není pouze finanční zajištění projektu, ale také celospolečenské posílení úlohy žen ve vědeckých profesích.“

Šestý ročník se otevírá

Již po šesté se na lokální úrovni otevírá stipendium L´Oréal Pro ženy ve vědě, které je součástí mezinárodního programu For Women In Science na podporu žen pracujících ve vědě. Na lokální úrovni jsou odbornými garanty Česká komise Unesco a Akademie věd  České republiky, jejichž představitelé letos opět vytvoří porotu rozhodující o přidělení stipendia. „Velmi nás těší tradičně vysoká úroveň přihlašovaných prací. Žadatelky disponují nejen odborností, ale také vykazují rozsáhlou publikační činnost, což je vzhledem k jejich věku obdivuhodné,“ dodává prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předsedkyně odborné poroty.

Badatelky do 35 let přihlásí své projekty on-line

Podmínkou účasti je předložení vědeckého projektu z oblasti matematicko-fyzikálních, technických, chemických, biologických a lékařských věd a věk uchazečky do 35 let včetně. Novinkou letošního roku je digitalizace přihlašovacího procesu, kdy uchazečky budou své projekty vkládat na webové stránky www.prozenyvevede.cz. V písemné podobě musí být předkládán pouze originál přihlášky s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru, kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět. Originál přihlášky je třeba odevzdat na sekretariátě České komise pro UNESCO, Praha 1, Rytířská 31, Praha 1.

Více informací najdete na www.forwomeninscience.coma www.prozenyvevede.cz.

Pro ženy ve vědě / For Women In Science

Mezinárodní projekt For Women In Science vznikl v roce 1998 ve spolupráci UNESCO a společnosti L’Oréal se snahou podpořit ženy působící na poli vědy a ocenit jejich úsilí. Na mezinárodní úrovni uděluje každoročně pět cen významným badatelkám, které se za svou kariéru staly vzorem pro následující generaci. Dále rozděluje 15 mezinárodních stipendií mladým vědkyním, jejichž výzkumný projekt přijala uznávaná vědecká instituce mimo jejich domovskou zemi.

V České republice se, podobně jako ve více než 60 dalších zemích, kde L’Oréal působí, udělují už šestým rokem národní stipendia Pro ženy ve vědě. Odborná porota každoročně vybírá tři projekty nadějných vědkyň do 35 let včetně.

Společnost L’Oréal

Společnost L’Oréal, lídr kosmetického trhu, je s vědou a výzkumem spojená už od svého počátku před více než sto lety: její zakladatel Eugene Schueller byl chemik, který ve své domácí laboratoři připravoval první bezpečné barvy na vlasy. Dnes spadá pod L’Oréal 23 globálních kosmetických značek a působí ve více než 130 zemích světa. Do výzkumu a vývoje investuje téměř 600 milionů euro, jedna čtvrtina z toho připadá na pokročilý výzkum.

Další informace vám poskytne:

Barbora Šumanská, Ogilvy Public Relations, 602 658 209, barbora.sumanska@ogilvy.com

Markéta Zaoralová, L'Oréal Česká republika s.r.o., 222 777 313, 724 830 981, mzaoralova@cz.loreal.com

Reklama