Děti jsou to nejcennější, co máme. Moc rády zjišťují nové informace a objevují svět kolem sebe. Každý známe ten jejich zvídavý dotaz „A proč? Nebo oblíbené co to je?“

Velmi důležité je chránit je před potenciálním nebezpečím, které na ně může číhat všude – domácí vybavení, spotřebiče, nábytek. Bohužel i žaluzie a rolety se mohou stát zejména pro kojence a menší děti potenciálním nebezpečím.

stínidla

Od 1. 9. 2014 platí v ČR nová ČSN EN norma:

  • ČSN EN 13 120: Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky,
  • ČSN EN 16 433: Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Zkušební metody
  • ČSN EN 16 434: Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení

Hlavní je ČSN EN 13120, která nově upravuje zajištění bezpečnosti dětí před uškrcením v nebezpečných smyčkách, které se mohou tvořit u ovládání (řetízky, šňůry) vnitřních žaluzií.

Norma ČSN EN 13120 se vztahuje na všechny vnitřní žaluzie s výjimkou těch, u kterých nevznikají žádné nebezpečné smyčky ovládacího mechanismu. Všude tam, kde mají přístup děti ve věku od 0 až 42 měsíců, jako jsou byty, rodinné domy, hotely, nemocnice, kostely, obchody, školy a všeobecně všechna veřejná místa, je potřeba tuto normu dodržet.

Tam, kde se výskyt dětí nepředpokládá, musí být na výrobku upozornění s následujícím textem: „Výrobek je určen k instalaci v prostorách, kde se nepředpokládá přístup dítěte“.

Nejvýznamnějším důsledkem této normy je změna provozní délky ovládání žaluzie, která se tímto stala závislou na instalační výšce, a prvek zajišťující dětskou bezpečnost.

Systém pro přetržení

Délka vytahovací šňůry musí být omezena tak, že pokud není specifikována montážní výška, bude délka tahacího lanka menší než nebo rovna 2/3 výšky clony.

.stínidla

Pokud je montážní výška zadána, bude vzdálenost od podlahy ke spodní části tahacího lanka alespoň 0,6 m.

stínidla

Nebezpečná smyčka musí být odstraněna v průběhu postupného působení zatížení 6 kg nebo nejpozději do 5 sekund po působení.

Upevněný (pevný) napínací systém

Upevněný napínací systém zabraňuje smyčce řetízku stát se volným. Vzdálenost mezi dvěma prameny smyčky nesmí být větší než 50 mm výstupu z pevného napínacího zařízení a současně musí vytahovací šňůry být omezeny následovně:

  • kde není specifikována instalační výška a výška clony je menší nebo rovna 2,5 m, musí být délka vytahovací šňůry nižší nebo rovna 1 m
  • kde není specifikována instalační výška a výška žaluzie je vyšší než 2,5 m, musí být délka šňůr nižší nebo rovna výšce clony s odečtením hodnoty 1,5 m
  • kde je instalační výška specifikována, bude vzdálenost od podlahy ke spodní část ovládací šňůry alespoň 1,5 m

stínidla

Všechny výrobky interiérové stínicí techniky, které jsou instalovány v místech, kde se předpokládá výskyt dítěte ve věku 0 – 42 měsíců, musí mít od výše uvedeného data ochranné prvky a musí být označeny s varovným upozorněním, jak na samotném výrobku, tak na jeho obalu. Platí závazně pro všechny výrobce, a musí být uvedeno v českém jazyce.

Ukázka:

VAROVÁNÍ:

(musí být čitelné, tzn. velkým písmem)

  • malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek;
  • aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte;
  • odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry;
  • nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Výstražný piktogram 

stínidla

Tento piktogram (nebezpečí uškrcení) musí výrobek obsahovat.

Stejné informace musí být uvedeny také v návodu na montáž u zakoupeného výrobku a musí zřetelně uvádět procedury, které mohou být provedeny laiky (neprofesionály).

Za dodržení požadavků na zajištění bezpečnosti dětí je zodpovědný nejen výrobce (dodávkou ochranných prvků testovaných dle norem, aplikací výstražného upozornění apod.), ale i prodejce a montér. Ti jsou povinni informovat konečného zákazníka o možném riziku a nesou odpovědnost za řádnou instalaci žaluzie včetně ochranných prvků.

„Všechny naše produkty splňují špičkové technické řešení skloubené s požadavky na moderní design a je pro nás samozřejmostí dodržet také požadavky uvedených norem na zajištění bezpečnosti dětí. Proto jsme vyvinuli vlastní ochranné prvky pro odstranění nebezpečí uškrcení.“ vysvětluje Petr Sedláček ze společnosti Isotra.

Prosíme, nepodceňujte ve vlastním zájmu tyto informace a při koupi nové stínicí techniky tyto důležité detaily prověřte!

www.isotra.cz

Reklama