Ve státní správě dochází k radikálnímu zeštíhlování. Propouští se, snižují se platy. A to se přirozeně nelíbí odborářům. Dnes je v Praze velká stávka, které se účastní nejen úředníci, ale i policisté, hasiči, dopraváci...

Odboráři se sešli v 10.30 na Letné a kolem poledního plánují přesun před ministerstvo vnitra. Ve 13.00 je plánována demonstrace na náměstí Jana Palacha.

Viktorie Plívová, Tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí, nám zaslal vyjádření ministra Jaromíra Drábka k této dnešní demonstraci...

Snížení objemu platů ve státní správě o deset procent je základním bodem programu této vlády. Předpokladem pro dosažení tohoto cíle je kromě organizačních změn i úprava tarifních tabulek. Jednotlivé odborové organizace byly opakovaně vyzývány k předložení vlastních návrhů řešení tohoto požadavku, pokud nesouhlasí s návrhy předkládanými vládě odpovědnými ministry. Namísto konstruktivního řešení ale přicházejí se zmanipulovanými výklady škrtů, které jdou nad rámec návrhu předloženého MPSV i zadání ušetřit desetinu výdajů. Dnešní demonstraci proto vnímám jako nešťastný důsledek toho, že odborové organizace zatím nebyly ochotny věcně diskutovat o jakékoli změně, pouze trvají na svém původním stanovisku, že stávající systém není třeba měnit."

Jaký je váš názor, milé čtenářky? Souhlasíte se snižováním platů ve státní správě?

Pokud chcete svůj názor vyjádřit anonymně, můžete například v této anketě...

Přímý přenos z demonstrace můžete sledovat na serveru iDNES...

Reklama