Počátkem příštího roku, tedy 31. prosince 2010, bude dokončena tak zvaná deregulace nájemného. Nájemníci se obávají drastického zvýšení čistého nájmu. Jak se zachovat, když na vás pronajimatel tlačí? Zeptali jsme se právníka Stanislava Křečka.

Stanislav Krecek

V malých obcích končí tímto rokem plošně regulace nájemného. Právní předpis, konkrétně zákon č. 107/2006 Sb., pozbývá v malých obcích platnosti a vztahy mezi nájemci a pronajimateli budou, jak se říká, na vodě. Je jasné, že se tato situace nelíbí zvláště nájemníkům. Je čas propadat panice?

O problematice jsem hovořil se doktorem Stanislavem Křečkem, dlouholetým členem Sdružení na ochranu nájemníků a stávajícím místopředsedou Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Měl jsem vlastně jen dvě zato zásadní otázky...

Kolik je maximální výše nájemného po deregulaci?
Dosavadní horní výše nájemného byla určována zákonem č. 107/2006 Sb., a to podle velikosti obce. V podstatné části republiky, tedy mimo Středočeský kraj a velká města, účinnost tohoto zákona končí, takže nájemné už nebude pronajímatel moci jednostranně zvyšovat, jak tomu bylo dosud, a jak to shora uvedený zákon umožňoval, ale bude se muset s nájemcem na výši nového nájemného dohodnout.

Pokud k takové dohodě nedojde, uvažuje se o tom, že by výši nájemného mohl stanovit soud, ale podmínky, za kterých by se tak dělo, nejsou dosud ujasněny.

Jestli tomu dobře rozumím, tak nájemce musí nově s výší nájmu souhlasit, anebo může pronajimatel nájemné prostě zvednout?
Pronajímatel může jednostranně zvyšovat nájemné jenom tam, kde dosud platí zákon č. 107/2006 Sb., což jsou velká města a Středočeský kraj, v jiných obcích nemůže pronajímatel nic takového učinit, a musí se s nájemcem o výši nájemného dohodnout. Pokud by pronajímatel jen zaslal novou výši nájemného a vyžadoval jeho placení, byl by takovýto postup neplatný, ale doporučuji s pronajímatelem jednat a pokusit se dohodnout na rozumném řešení.

Kde bude nadále platit zákon č. 107/2006 Sb.

Pojem velká města by mohl být trochu zavádějící, proto uvádíme úplný výpis měst České republiky, kde výše zmíněný zákon od 31. prosince 2010 platnosti nepozbývá. Jsou to abecedně tato: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Praha a Zlín.

Reklama