V Praze na Václavské náměstí u Můstku bude ve dnech 21. a 22. 5. 2007 od 10 do 18 hod. stát stan proti melanomu.

Maligní melanom je jeden z nejzhoubnějších nádorů. Postihuje stále mladší ročníky a každoročně dramaticky vzroste počet nových případů. Proti roku 1970 se téměř zpětinásobil, oproti roku 1930 je dokonce 14 x vyšší. Pokud se tento růst nezastaví, bude brzy nejčastějším nádorem vůbec. Je jednoznačně prokázáno, že kromě prakticky neovlivnitelných příčin hraje velmi výraznou roli v jeho vzniku působení ultrafialového záření na kůži, které můžeme vhodným chováním a dobře organizovanou prevencí významně omezit. Je tedy zřejmé, že se účinný boj proti tomuto nádoru musí ubírat dvěma směry. Jedním z nich je to, co běžná populace již řadu let ví, ale bohužel většina se tím stále neřídí. Je to systematická ochrana jak proti slunečnímu záření nejen na pláži nebo na horách, ale i při běžných aktivitách při práci nebo ve volném čase mimo budovy. V pražské populaci proběhl v minulém měsíci průzkum organizovaný pracovištěm Univerzity Karlovy, ze kterého vyplynulo, že pravidelnou a tím účinnou fotoprotekci používá v 62 % případů věková skupina žen mezi 20 a 40 lety, která se tak zařadila v žebříčku mezi nejlepší. Naproti tomu fotoprotekce nejméně oslovila skupinu mužů ve věku 40-60 let, kteří se svými 15 % patří k nejhorším.

Mnohem závažnější zjištění však spatřují dermatovenerologové, kteří prováděli tento průzkum, v tom, že především mladší populace zatěžuje svou kůži ultrafialovým zářením z umělých zdrojů, tedy soláriích, čímž se ještě snadněji přibližuje urychlení procesu stárnutí kůže s předčasnou tvorbou vrásek i kožních nádorů. Průzkum tu ukázal, že ve věkové kategorii od 20 do 30 let navštíví solárium více než 10 x do roka 37 % žen.

Z uvedeného je zřejmé, že bude ještě nějakou dobu trvat, než si populace uvědomí závažnost škod způsobených ultrafialovým zářením, a proto musí dermatovenerologové přistoupit k aktivním preventivním opatřením, při kterých se musí snažit co nejdříve zachytit změny na kůži včetně změn mateřských znamének, které by postupně vedly ke vzniku kožního nádoru. Dnes již jen málokdo nezná ABCD kritéria pro orientační diagnostiku maligního melanomu. Při pozitivním nálezu by takové zjištění na vlastní kůži mělo vést pacienta k rychlé návštěvě kožního lékaře. Je třeba ale přiznat, že v tomto případě, pokud se skutečně jedná o zhoubný nádor, už není v úplně počátečním stádiu, kdy je šance na vyléčení téměř stoprocentní. Přitom dnešní moderní technika v rukou dermatologa umí při pravidelných kontrolách rozpoznat určité změny charakteristiky pigmentových znamének  při porovnání s předchozí kontrolou a označit tak ta znaménka, která začala být aktivnější a tím odstranit nádor ještě v úplném počátku jeho vývoje, kdy ještě nemůže ohrozit život pacienta. Jinými slovy nepodceňujme pravidelné kontroly znamének u kožního lékaře, které vám mohou zachránit život.

Každý z nás má v průměru 5-10 pigmentových mateřských znamének. Kdybychom chtěli např. jednou ročně vyšetřit z preventivních důvodů všechna všem obyvatelům České republiky, jednalo by se o vyšetření 50-100 miliónů znamének ročně a takovou službu zatím nejsme schopni poskytnout. Proto lze toto vyšetření doporučit všem, kteří patří do rizikové skupiny. To jsou osoby s nízkým fototypem (otestovat si jej můžete na  www.melanomy.cz), osoby s větším množstvím mateřských znamének (> 50), osoby,u jejichž příbuzných se melanom vyskytl a nebo ti, kteří se v dětství spálili. Nejen ti, kteří jednoznačně patří do některé z těchto skupin a vědí, že mají na kontroly znamének chodit alespoň jedenkrát ročně, ale i my všichni ostatní bychom měli alespoň jednou navštívit kožního lékaře, který posoudí, zda jsou na naší kůži znaménka, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Každoročně probíhá v květnu evropský den melanomu. Letošní celoevropsky stanovené datum  nebylo v České republice pro návštěvu kožní ordinace pro bezplatné zkontrolování kůže nejvhodnější, protože se jednalo o první den po víkendu a zároveň  bylo před svátkem, takže mnoho lidí trávilo volno mimo bydliště. Proto se pracovníci Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy rozhodli, že letos poskytnou tento užitečný servis v květnu ještě jednou a to 21. a 22. 5. 2007 vždy od 10 do 18 hodin a nikoliv v nemocnici, ale ve speciálně upraveném ordinačním stanu přímo v dolní části Václavského náměstí v Praze.

Ve stanu si můžete nechat bezplatně vyšetřit pigmentová znaménka a to i za použití digitálního dermatoskopu, který bude na toto místo převezen. Zároveň budou distribuovány informační letáčky k této problematice a podělit se o své zkušenosti s fotoprotekcí přijde s prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc, MBA, i moderátor Aleš Cibulka.

Reklama