Dnešní uspěchaná doba, trvalý stres, špatné stravování a nevhodná životospráva – to všechno má vliv na srdce a krevní oběh. Za jejich nemoci však mohou i dědičné dispozice. Onemocnění tohoto nejdůležitějšího tělního systému patří mezi nejčastější příčiny úmrtí, a to nejen u mužů, ale i u žen – především těch, které jsou v období přechodu nebo jej už mají za sebou.

Předčasná smrt v důsledku selhání srdce a dlouhodobé postižení kardiovaskulárními nemocemi dnes není ničím výjimečným ani u lidí ve věku kolem 45 let. Řadu pacientů, kteří překonají srdeční infarkt či mozkovou mrtvici, tím pádem pak čeká ještě mnoho let života s větším nebo menším omezením, jež může nakonec vést až k invalidnímu důchodu.

Vlastnímu uzávěru cév v mozku nebo srdci, který je náhlou událostí, ovšem předchází plíživá choroba – ateroskleróza. V některých případech trvá dlouhá desetiletí, než nakonec dojde k uzavření mozkové či srdeční cévy silným nánosem vápenatých usazenin neboli plaké na stěnách tepen.

Jinými slovy: Infarkt a mrtvice mají dlouhou historii, v žádném případě se nejedná o onemocnění „z čistého nebe“. A protože léčení těchto vážných příhod je velmi náročné a bohužel ne vždy úspěšné, hraje velmi důležitou roli prevence.

Vzhledem k tomu, že takzvané klasické rizikové faktory mohou být zděděny, je třeba se zaměřit na rodinu. Například zhruba třetina  nemocných s infarktem trpí dědičnou poruchou látkové výměny a na vzniku více než 60 % všech případů vysokého krevního tlaku se podílejí kromě jiného také genetické dispozice.

Nepodceňujte rizika
Podle odborníků by se měl každý, v jehož rodině se vyskytne infarkt, mozková mrtvice nebo zvýšené hodnoty hladiny cholesterolu v krvi, nechat cíleně prověřit rizikové faktory. Včasná diagnóza totiž nabízí cennou šanci připravit se na boj s postižením ještě dříve, než se rozvine. Například množství cholesterolu v krvi je možné upravit změnou životního stylu a stravovacích zvyklostí, hlavně omezením příjmu jídla  s vysokým obsahem cholesterolu a naopak konzumací potravin s větším podílem balastních látek.

Efektivní cestou, jak se dostat na stopu možnému nebezpečí, je třeba speciální vyšetření všech členů rodiny. Je populární především v zahraničí, kde je často požadováno zdravotními pojišťovnami před uzavřením pojištění. Jeho součástí jsou dotazníky, krevní testy a další vyšetření. Na základě výsledků pak lékař sestaví přehled rizikových faktorů pro vznik onemocnění srdce a krevního oběhu a navrhne potřebná opatření.

Situace u nás je trochu jiná kvůli finanční náročnosti těchto testů. Přesto může každý z nás jednou za rok požádat o zjištění hladiny cholesterolu v krvi či o změření krevního tlaku. Některé soukromé kliniky provádějí kompletní vyšetření zdravotního stavu se zaměřením na prevenci civilizačních chorob, ovšem jedná se o nadstandardní placenou službu.

Měl někdo z rodiny infarkt? Ovlivnilo to nějak způsob vašeho života? Chodíte na preventivní vyšetření?

Reklama