PRAHA, 06. října 2011

Společnost Tetra Pak podpořila na podzim tohoto roku obnovu původní druhové skladby stromů na Šumavě ve spolupráci s Národním parkem Šumava. Tato obnova přispívá k ozdravění kůrovcovou kalamitou zasažených lesů v národním parku. Sázení se uskuteční ve druhé zóně a je v souladu s platným lesním hospodářským plánem. V lokalitě Prášily bude díky firmě Tetra Pak vysazeno v letošním roce  5000 stromů. Smíšený les jedlí, smrku, buků a javoru klenu odpovídá původní druhové skladbě lesa a je stabilnější a odolnější proti  kůrovci. „Podobné aktivity jsou plně v souladu s naší strategií ochrany životního prostředí a plánujeme je opakovat i v dalších letech. Rádi bychom příští rok zapojili do této aktivity i naše zaměstnance v rámci dne dobrovolných prací, který každoročně organizujeme“, říká k projektu výsadby Karel Netolický, ředitel firmy Tetra Pak Česká republika.

Nápojové kartony firmy Tetra Pak jsou z více než 70% vyrobeny z obnovitelného zdroje – ze dřeva. Lesy, které využívá, nevlastní, ani nevyrábí papír. Aby však měla firma Tetra Pak jistotu, že jsou lesy řádně spravovány, aktivně sleduje proces jejich těžby a po celém světě úzce spolupracuje s dodavateli, nevládními organizacemi a dalšími subjekty jako jsou WWF (World Wilde Found) a FSC (Forest Stewardship council).

Společnost Tetra Pak je jedním z průkopníků environmentálního přístupu v podnikání. Již od svého vzníku před šedesáti lety se chová ekologicky odpovědným a udržitelným způsobem a stanovuje tak měřítka nejen svému průmyslovému odvětví. Chráníme dobré je heslo, kterým se řídí v celém hodnotovém řetězci, nejen v oblasti životního prostředí. 

Textová zpráva
Text nebyl redakčně upraven 


Tuto tiskovou zprávu jsem bezplatně zveřejnil, protože podobné aktivity jistě patří mezi dobré zprávy!

Máte nějakou dobrou zprávu?

  • O stavu světa?
  • O dobrém skutku?
  • O vzácném člověku?
  • O úžasné akci?
  • O píli a snaze?

Napište nám ji na redakční mail:

redakce@zena-in.cz

A pod dobrou zprávu napište, komu mám poslat 1 000,- v případě, že váš příspěvek kolem 16. hodiny ocením jako pro mne nejzajímavější.  Komu mám sdělit dobrou zprávu…

Reklama