Skupina EUROCLINICUM GROUP, která vlastní a provozuje polikliniky, nemocnice, lékárny a laboratoře po celé České republice, se rozhodla  prostřednictvím svého programu prevence rakoviny prsu uspořádat výstavu mamografických snímků s názvem „Vaše nejcennější foto“ ve třech svých zařízeních, kam ženy běžně docházejí na vyšetření v rámci mamárního screeningu. Výstava má za cíl upozornit veřejnost na nebezpečí karcinomu prsu a na fakt, že preventivní vyšetření prsů je zcela zásadní pro záchranu života.

EUROCLINICUM

Nápad uspořádat výstavu mamografických snímků vysvětluje předseda představenstva společnosti EUROCLINICUM Ing. Václav Vachta: „Naše společnost disponuje pěti mamocentry v Čechách i na Moravě, a jelikož máme nejvyšší počty vyšetřených pacientů ročně, cítíme odpovědnost za aktivní podporu prevence rakoviny prsu. Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto ojedinělou výstavu mamografických snímků pacientek, která bude od září 2013 umístěna v poliklinikách v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a zlínské Nemocnici Atlas.“

EUROCLINICUM

V České republice probíhá od roku 2002 Národní program screeningu karcinomu prsu. Za tu dobu bylo provedeno celkem 3,6 mil. screeningových mamografií, z toho byl záchyt zhoubného nádoru u 17 tis. žen. Počet provedených vyšetření u cílové populace 45 až 69 let činí 1,7 mil. žen, což udává pokrytí 54%.

„Současnou provyšetřenost v mamocentrech společnosti EUROCLINICUM hodnotí MUDr. Zdeněk Kubr, výkonný ředitel pro zdravotnická zařízení EUROCLINICUM: „V rámci dvouletého cyklu bylo v našich mamocentrech vyšetřeno 130 000 pacientek. Našim pacientkám nabízíme odbornou péči a příjemné prostředí, minimální čekací lhůty na vyšetření a maximální profesionalitu díky tomu, že naše centra jsou provozně propojená a umožňují v rizikových případech konzultaci mezi pracovišti.“

EUROCLINICUM

MUDr. Petr Váša, odborný garant mamografického screeningu EUROCLINICUM GROUP a primář mamocentra Ústecké polikliniky, doplňuje: „Letos na podzim proběhne adresné zvaní žen na mamární screening, což je tou nejlepší cestou ke zvýšení účasti. Zde nacházím srovnání se zahraničím, kde adresné zvaní funguje a účast žen se pohybuje nad hranicí 60 %.“ A dodává: „Významnou měrou se na zvyšování účasti podílejí i mediální kampaně na podporu prevence rakoviny, a to je také jeden z důvodů, proč přicházíme s výstavou „Vaše nejcennější foto“.

EUROCLINICUM

Do projektu výstav „Vaše nejcennější foto“ poskytly své mamografické snímky pacientky, které mají osobní zkušenost s rakovinou prsu, a chtějí upozornit ostatní ženy, aby nepodceňovaly nutnost preventivního vyšetření. Výstavy zahájí 7 mamografických snímků žen spolu s jejich osobními poutavými příběhy. Výstavy potrvají do konce října 2013.

EUROCLINICUM

Reklama