V současné době probíhá akce pod názvem „Pro Tvé srdce i srdce těch druhých“, kterou zahájila značka Flora 10. dubna. Z každého zakoupeného výrobku Flora je věnován finanční příspěvek ve výši 25 haléřů na koupi speciálních přístrojů, potřebných na Klinice kardiologie IKEM pro Holterův systém ambulantního monitorování EKG.

 

Flora a Vy

 

Již více než desetiletí se Flora věnuje prevenci srdečně-cévních onemocnění a naplňuje tak své poslání pomáhat zlepšit zdraví srdce. Snaží se ukázat cestu ke zdravějšímu srdci a zájemcům poradit, jak se ke svému vlastnímu srdci chovat lépe. Flora spolupracuje s odbornou veřejností a organizacemi, zabývajícími se problematikou kardiovaskulárních onemocnění, včetně Světové federace srdce. Spotřebitelům je k dispozici bezplatná Informační linka Flory, kde se zájemci mohou poradit o problematice zdravého životního stylu, a on-line poradna na webu o zdravém životním stylu www.flora.cz, jehož součástí je i velmi oblíbená e-kalkulačka. Nejviditelnější formou edukace jsou Floraporadny – poradenská centra v Praze a v Brně.

 

Partner projektu

 

Partnerem Flory v projektu „Pro Tvé srdce i srdce těch druhých“ je Nadační fond „Moderní léčba arytmií“, který vznikl v roce 1995. Nadační fond se stal účinným pomocníkem při zkvalitňování práce vysoce specializované medicínské péče i při podpoře vědecké a výzkumné práce na Klinice kardiologie IKEM. Za pomoci Nadačního fondu se podařilo zajistit pro toto pracoviště celou řadu moderních přístrojů určených k diagnostice i k samotné léčbě. Vzhledem k výraznému nárůstu počtu pacientů není na Klinice kardiologie IKEM dostatek záznamníků pro jednotlivé nemocné. Nadační fond „Moderní léčba arytmií“ by rád získal větší počet těchto záznamníků.  V životě jsou chvíle, kdy nejen každá vteřina, ale i každá informace je doslova životně důležitá – a je k nezaplacení! Holterovský systém je jedním ze způsobů, jak tyto informace o srdečním rytmu získat..

 

Tuky pro zdravé srdce

 

Rostlinný tuk Flora pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a zvyšovat denní příjem nenasycených mastných kyselin, zejména pak polynenasycených, a vitaminů A, D a E. Flora obsahuje zvýšené množství omega-3 polynenasycených mastných kyselin, neboť bylo vědecky prokázáno, že jejich zvýšený příjem může snižovat riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Do projektu jsou zahrnuty všechny výrobky Flora – tzn. Flora, Flora Light (vhodná pro redukční a nízkotučnou dietu), Flora s vlákninou (obohacená o dietní vlákninou) a Flora pro.activ (obsahuje rostlinné steroly, které výrazně snižují hladinu cholesterolu).

 

Od 10. dubna do 20. května tohoto roku půjde 25 haléřů z každého rostlinného tuku Flora prostřednictvím Nadačního fondu „Moderní léčba arytmií“ na koupi Holterova monitorovacího přístroje pro IKEM. Cena rostlinného tuku Flora se pro spotřebitele nemění. Kolik peněz už bylo vybráno, můžete sledovat na webových stránkách www.milujsvesrdce.cz.  

Reklama