Na svého profesora ze střední vzpomíná čtenářka s nickem arjev, ve svém příspěvku, za který děkujeme. I na třídní schůzky došlo.

Splnil se mi sen studovat, když jsem po složení rozdílových zkoušek byla přijata na SPŠ strojnickou v Přerově přímo do druhého ročníku složeného ze samých vyučených u různých oborů. To bylo v 1. polovině 70. let min. století.

V této době bylo na průmyslovce pár profesorů, ze kterých v žilách tuhla krev. Mezi nimi byl i náš profesor češtiny a zároveň i náš třídní profesor - Vlastimil Holub. Kdo jste ho znali nebo vás přímo učil, dáte mi za pravdu, že jemu zkřížit stéblo na cestě znamenalo velmi tvrdý boj nebo odchod ze školy. Šikana to ale nebyla !!!

U tohoto pana profesora neexistovalo zapomenout domácí úkol, nesplnit jeho úkoly.... Pokud se tak stalo, nesmělo se častokrát opakovat a zavčasu se jemu omluvit. To víte, my vyučenci jsme měli 18 let, mysleli si, že jsme sežrali všechnu moudrost světa.... I když jsme byli varováni před tímto tvrdým profesorem, který ctil zásadu : Jen připravený může zvítězit, pár jedinců ho nechtě otestovalo.

Nezapomněli domácí úkol, přímo se na něj vykašlali a neomluvili se. Profesor zbělel, oči se mu zabarvily do červena a suchým hlasem pronesl, že se mají dotyční dostavit do jeho kabinetu a tam se domluví dál. To dál znamenalo, že si profesor obešel naše další profesory, hlavně z rýsování a když jsme dostali asi po deseti dnes domácí rýsování, na učení hromadu dalšího, tak tito provinilci vyfásli referáty jako domácí úkol.

Když shrnu rysy, učení a po třech letech odmlky v učení, to byl veliký nářez. My jsme v tom neviděli naši neschopnost, lenost, pohodlnost, ale profesor byl .......následovalo jeho ohodnocení a to ne zrovna lichotivé.

Konečně se dostanu k první třídní schůzce. Rodiče byli všichni, seděli potichu a když vešel pan profesor, vstali. Usmál se, pokynul hlavou, že si mohou sednout a za stolkem pronesl památnou řeč : " Dobrý den vážení rodiče, vítám vás na naší první třídní schůzce a nevím, do jaké míry jsem před vámi obnažen....." Profesor si byl vědom, že jsme ho doma očernili, pomluvili ...

V dnešní době jsem ráda, že mě učil, ale ty jeho referáty mě fakt vytáčely. Skutečně jsme je dostávali v tu nejnevhodnější dobu.

arjev

Pozn. red.: text nebyl redakčně upraven.

Také jsem pár takových drsanů měla, ale musím uznat, že si jejich výklady pamatuji nejvíc

Reklama