Ještě na počátku 20. století byly infekční nemoci příčinou více než poloviny všech lidských úmrtí. Očkování pomáhá infekčním nemocem předcházet a Očkovací kalendář v Elektronické zdravotní knížce (EZK) vám pomůže na ně nezapomenout. Nyní byla tato aplikace certifikována Českou vakcinologickou společností, klienti EZK tak mají k dispozici odbornými lékaři schválenou službu, která garantuje správnost a aktuálnost očkovacích látek.

Aplikace Očkovacího kalendáře v EZK monitoruje podstoupená očkování, hlídá věkovou hranici pacienta pro jednotlivá očkování, sleduje a upozorní pacienta prostřednictvím e-mailu nebo SMS na termín aplikace další vakcíny v rámci daného očkování nebo nutnost přeočkování po ukončení platnosti.

ocko

„Očkovací kalendář Elektronické zdravotní knížky je užitečným nástrojem, který pacienti dlouho postrádali, a věřím, že jej v hojné míře budou využívat. Pacient i lékař získali možnost přehledného sledování a evidence očkování. Velmi užitečnou funkcí je upozorňování na jednotlivá očkování formou SMS či e-mailu, nemělo by se už proto stávat, že zapomenou na konkrétní termín očkování nebo jaká očkování prodělali v minulosti,“ říká prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD., předseda České vakcinologické společnosti.

Očkování je pojem, který provází každého z nás již od dětství, povinnost očkování je právně ukotvena zákonem
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Málokdo si však pamatuje termíny povinného očkování nebo proti jakým infekčním nemocem byl kdy očkován. Očkovací kalendář v Elektronické zdravotní knížce je přitom průvodcem nejen předepsanými očkováními, ale i nepovinnými. Právě ta budou v nadcházejícím období aktuální, ať již pacient plánuje očkování proti chřipce před příchodem zimy nebo například doporučená očkování na cestu do exotických zemí. Tuto funkci EZK jistě ocení i rodiče malých dětí, jejichž očkovací schéma je termíny a informacemi doslova přeplněné.

„Nyní aktuálnost a správnost Očkovacího kalendáře Elektronické zdravotní knížky pravidelně prověřuje pracovní skupina složená ze zástupců České vakcinologické společnosti a vývojářů Elektronické zdravotní knížky,“ říká MUDr. Hana Cabrnochová, pediatrička a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti.

„Jsem přesvědčen, že aplikace Očkovacího kalendáře se stane pevnou součástí bezpečí poskytované zdravotní péče pacientovi a zároveň praktickým prvkem informačního zázemí lékařů,“ říká generální ředitel společnosti IZIP, a.s. ing. Jiří Pašek.

Čtyři pilíře EZK a jejich průvodci na vaší cestě za zdravím

1. Emergentní dataset

Nehoda může potkat bohužel každého z nás a základní zdravotní informace z Emergentního datasetu v Elektronické zdravotní knížce jsou to první, co potřebují záchranáři v krizové situaci znát.

Standa Berkovec

2. Zdravotní informace ve vlastních rukou

Přínos Elektronické zdravotní knížky pro pacienty i české zdravotnictví je velký. Poskytuje ošetřujícímu lékaři okamžité a zásadní informace o zdravotním stavu pacienta, v případě urgentních situací může vést k záchraně života.

Prof. MUDr. Jan Pirk

3. Osobní účet pojištěnce

Mám rád věci pod kontrolou, a to se týká i mého zdravotního stavu. Díky Elektronické zdravotní knížce mám přehled, kdy jsem platil regulační poplatek nebo nějaký doplatek na léky a kolik stála moje léčba. Za skutečně praktickou považuji možnost rychle si zkontrolovat, zda nedlužím nic na pojistném.

Zdeněk Pohlreich

4. Manažer zdraví

Oceňuji možnost nastavit si v mé EZK, kdy mám jakou preventivní prohlídku. Preventivní prohlídky se totiž snažím dodržovat. Dříve jsem musela spoléhat na svou paměť a častokrát jsem se zapomněla včas objednat. Nyní mě má EZK včas sama upozorní. To samé platí také o očkování. Nemusím kontrolovat očkovací průkaz, abych zjistila, že se blíží termín přeočkování.

Lucie Váchová

Elektronická zdravotní knížka - online průvodce zdravím

Čtyři pilíře vašeho zdraví

Data pro záchrannou službu - Emergentní dataset
Důležitá zdravotní data pacienta nutná pro záchranu života, do kterých, v případě ohrožení, může nahlédnout záchranná zdravotnická služba. Zasahující lékař se tak včas dozví zásadní informace o pacientovi jako je krevní skupina, poslední očkování proti tetanu, rizikové faktory, alergie a trvalá medikace.

Zdravotní informace ve vlastních rukou
Elektronická zdravotní knížka (EZK) slouží k online zapisování i čtení, tedy sdílení zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem v reálném čase. Je dostupná přes internet z kteréhokoliv místa 24 hodin denně. Uložená data jsou vysoce zabezpečena. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě. Stává se vlastníkem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením.

Osobní účet pojištěnce
Obsahuje přehledy vykázané zdravotní péče, uhrazených regulačních poplatků, doplatků na léky a umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného. Pacient je tak informován o nákladech, které byly vynaloženy na jeho léčbu. Součástí zprávy je také identifikace případných nedoplatků na pojistném.

Manažer zdraví
Elektronická zdravotní knížka upozorňuje lékaře i pacienty na preventivní aktivity a informuje o zdravotních rizicích. K dispozici je například kalendář preventivních prohlídek, očkovací kalendář, upozorňování formou SMS/emailu, BMI index, měření krevního tlaku a cukru v krvi.

Bezpečnost
Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz EZK probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.

Registrace
O zřízení Elektronické zdravotní knížky lze zažádat u svého lékaře nebo lékárníka. Pro pojištěnce VZP je registrace dostupná i na vybraných pobočkách České pošty vybavených pracovištěm Czech POINT a na 19 pobočkách Pojišťovny VZP, a.s., dále na označených registračních místech. Zaregistrovat se můžete také online na webových stránkách www.izip.cz.

Reklama