.

Soutěžní pravidla – Electrolux na portálu zena-in.cz

Soutěžní pravidla – Electrolux na portálu zena-in.cz

Zúčastněte se soutěže se společností Electrolux a získejte nový spotřebič značky Electrolux v hodnotě 10 000 Kč (včetně DPH).

Pravidla soutěže:

 • Organizátorem soutěže je obchodní společnost ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 5, čp. 64, PSČ 140 21
 • soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky
 • soutěžící v době konání soutěže zašle na uvedenou adresu (electrolux@pleon-impact.cz) elektronicky fotografie produktu značky Electrolux, jehož rok výroby je maximálně do roku 1989, a to ve formátu jpg. a v počtu maximálně 5 fotografií.
 • každá fotografie musí být zřetelná s dobře čitelným logem společnosti Electrolux. Součástí dodaného fotografického materiálu musí být fotografie výrobního štítku, aby bylo možné doložit rok výroby
 • společnost Electrolux si vyhrazuje právo před konečným rozhodnutím fyzicky prohlédnout spotřebič zaslaný na fotografii
 • společnost Electrolux si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných fotografií jednotlivých účastníků soutěže.  Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie, jež nebudou byť jen částečně splňovat stanovené podmínky soutěže, anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži
 • každý registrovaný účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tedy zaslat jedenu sadu soutěžní fotodokumentace k jednomu spotřebiči
 • účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • výběr celkem 3 výherců, tj. těch, jejichž fotografie budou vyhodnoceny jako nejlepší, provede do 30. 9. 2009 odborná porota složená z 3 členů jmenovaných společností Electrolux.
 • výherci si musí jako výhru vybrat spotřebič značky Electrolux v maximální hodnotě do 10 000 Kč (včetně DPH – viz doporučená maloobchodní cena).
 • účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat přezdívky, pod kterými soutěžící provedli svou registraci do systému www.zena-in.cz a reprodukce všech zaslaných fotografií nebo jejich částí, a to bez časového, územního a množstevního omezení.  Organizátor je dále oprávněn zaslané fotografie pro účely uveřejnění upravit.
 • soutěž poběží minimálně po dobu dvou měsíců, a to v termínu od 23. 6. 2009 do 31. 8. 2009 . O případném dalším prodloužení soutěže má právo rozhodnout společnost Electrolux. Tuto skutečnost zveřejní na webových stránkách www.zena-in.cz
 • Tato soutěž může být ze závažných důvodů ukončena nebo odvolána. Pravidla této soutěže mohou být organizátorem soutěže změněna, přičemž taková skutečnost bude skutečnost zveřejněna na webových stránkách www.zena-in.cz.
 • výherci budou kontaktováni společností Electrolux na emailovou adresu, kterou mají registrovanou na webových stránkách www.zena-in.cz, aby se dostavili k předání starého produktu společnosti Electrolux zobrazeného na vítězných fotografiích a aby si převzali jimi vybranou výhru
 • výherci se zavazují darovat společnosti Electrolux vyfotografované staré produkty společnosti Electrolux, které se stanou vlastnictvím společnosti Electrolux. O předání bude sepsán předávací protokol. Následně bude výherci předána výhra v podobě výhercem vybraného nového spotřebiče značky Electrolux v maximální hodnotě do 10 000 Kč (včetně DPH – viz doporučená maloobchodní cena) Podmínkou k převzetí výhry je doručení a předání starého spotřebiče společnosti Electrolux.
 • podmínkou účasti v této soutěži je registrace účastníků soutěže na webu zena-in.cz, kde jsou uveřejněna tato pravidla.  
   
24.06.2009 - Electrolux - autor: Lukáš Čejka