Bulvár

SOS! Jsem v práci za blbce!

 

Tak jsem konečně našla práci, to víte v mém věku je to rovno téměř zázraku – tím spíš, že se jedná o dobrou práci u počítače a i dobře placenou.

Jenže....

Sedím v kanceláři s mladičkým kolektivem, až si připadám jako jejich babička. Ti lidé jsou tak nabití elánem, pohotoví, plní energie. No co vám budu povídat, někdy si opravdu s nimi připadám jak nad hrobem.

Můj problém je následující. Všimla jsem si, že většina kolegů téměř nepoužívá myš. Používají různé klávesové zkratky a jde jim práce od ruky daleko rychle nežli mně.
Já stále držím myš, a pokud chci i zavřít okno, musím myší. Neumím totiž pracovat s klávesnicí, neznám ty různé zkratky.... A když jsem poprosila takovou mladičkou kolegyňku, zda by mi nenapsala ty nejpoužívanější zkratky na papír, začala se smát, ať si z ní raději nedělám blázny.

Tak už jsem se raději na nic neptala, abych nebyla za ještě většího blbce.
Může mi prosím někdo z vás poradit na mém oblíbeném magazínu?
Bude někdo tak hodný a napíše mi ty různé zkratky, které se běžně používají???

Předem mnohokrát děkuji.

 

   
21.06.2005 - Společnost - autor: Čtenářský příběh

Komentáře:

 1. [42] jatunka [*]

  to chce klídek...mám pocit, že stará nejsem, ale u kompjůtru si taky rozumím s myší, zkratek používám minimum...

  superkarma: 0 21.06.2005, 17:15:19
 2. avatar
  [41] Vivian [*]

  superkarma: 0 21.06.2005, 17:09:56
 3. avatar
  [39] liman [*]

  jenom trošííííčku

  superkarma: 0 21.06.2005, 15:38:04
 4. avatar
  [37] liman [*]

  Zkratky + myš a je to v pohodě navždy.

  Něco málo:

  Klávesové zkratky v tabulkách (tabulka agendy)
  Pohyb mezi poli a záznamy
  Klávesa Přechod na určitý záznam
  F5 Přesun na pole s číslem záznamu; poté zadání čísla záznamu a stisknutí klávesy ENTER

  Klávesa Pohyb mezi poli a záznamy
  TABULÁTOR
  nebo ŠIPKA VPRAVO Přesun na další pole
  END Přesun na poslední pole v aktuálním záznamu v režimu navigace
  SHIFT+TABULÁTOR
  nebo ŠIPKA VLEVO Přesun na předchozí pole
  HOME Přesun na první pole v aktuálním záznamu v režimu navigace
  ŠIPKA DOLŮ Přesun na aktuální pole v dalším záznamu
  CTRL+ŠIPKA DOLŮ Přesun na aktuální pole v posledním záznamu v režimu navigace
  CTRL+END Přesun na poslední pole v posledním záznamu v režimu navigace
  ŠIPKA NAHORU Přesun na aktuální pole v předchozím záznamu
  CTRL + ŠIPKA NAHORU Přesun na aktuální pole v prvním záznamu v režimu navigace
  CTRL+HOME Přesun na první pole v prvním záznamu v režimu navigace

  Klávesa Přesun na jinou obrazovku s daty
  PAGE DOWN Přechod o jednu obrazovku dolů
  PAGE UP Přechod o jednu obrazovku nahoru
  CTRL+PAGE DOWN Přechod o jednu obrazovku doprava
  CTRL+PAGE UP Přechod o jednu obrazovku doleva
  Výběry polí a záznamů
  Klávesa Výběr pole či záznamu
  TABULÁTOR Výběr dalšího pole
  F2 Přecházení mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a režimem navigace
  SHIFT+MEZERNÍK Přecházení mezi výběrem aktuálního záznamu a prvního pole aktuálního záznamu v režimu navigace
  SHIFT + ŠIPKA NAHORU Rozšíření výběru na předcházející záznam, je-li aktuální záznam vybrán
  SHIFT + ŠIPKA DOLŮ Rozšíření výběru na další záznam, je-li aktuální záznam vybrán
  CTRL+A či CTRL+SHIFT+MEZERNÍK Výběr všech záznamů

  Klávesa Rozšíření výběru
  F8 Zapnutí režimu rozšíření (v pravém dolním rohu okna se objeví ROZ); opakovaným stisknutím klávesy F8 se rozšíří výběr na slovo, na pole, na záznam (pouze v zobrazení datového listu) a na všechny záznamy.
  ŠIPKA VLEVO
  nebo ŠIPKA VPRAVO Rozšíření výběru na sousedící pole ve stejném řádku v zobrazení datového listu
  ŠIPKA NAHORU
  nebo ŠIPKA DOLŮ Rozšíření výběru na přilehlé řádky v zobrazení datového listu
  SHIFT+F8 Zrušení předchozího rozšíření
  ESC Zrušení režimu rozšíření

  Klávesa Výběr sloupce a přesun sloupce v zobrazení datového listu
  CTRL+MEZERNÍK Výběr aktuálního sloupce či zrušení výběru aktuálního sloupce pouze v režimu navigace
  SHIFT + ŠIPKA VPRAVO Výběr sloupce vpravo, je-li vybrán aktuální sloupec
  SHIFT + ŠIPKA VLEVO Výběr sloupce vlevo, je-li vybrán aktuální sloupec
  CTRL+SHIFT+F8 Přepnutí do režimu přesunu. Po přepnutí použijte klávesy ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO k přesunu vybraného sloupce (nebo vybraných sloupců) doprava či doleva
  Použití klávesových zkratek při úpravě textu či dat

  Poznámka: Není-li kurzor zobrazen, zobrazte jej stisknutím klávesy F2.
  Klávesa Přesun kurzoru v poli
  ŠIPKA VPRAVO Přesun o jeden znak doprava
  CTRL+ŠIPKA VPRAVO Přesun o jedno slovo doprava
  ŠIPKA VLEVO Přesun o jeden znak doleva
  CTRL+ŠIPKA VLEVO Přesun o jedno slovo doleva
  END Přesun na konec pole v polích o jednom řádku
  CTRL+END Přesun na konec pole v polích o více řádcích
  HOME Přesun na začátek pole v polích o jednom řádku
  CTRL+HOME Přesun na začátek pole v polích o více řádcích

  Klávesa Kopírování, přesun či odstranění textu
  CTRL+C Kopírování výběru do schránky
  CTRL+X Vyjmutí výběru a zkopírování do schránky
  CTRL+V Vložení obsahu schránky na pozici kurzoru
  BACKSPACE Odstranění výběru či znaku vlevo od kurzoru
  DELETE Odstranění výběru či znaku vpravo od kurzoru
  CTRL+DELETE Odstranění všech znaků vpravo od kurzoru

  Klávesa Zrušení změn
  CTRL+Z či ALT+BACKSPACE Odstranění právě napsaného textu
  ESC Zrušení změn v aktuálním poli či záznamu; jestliže bylo změněno pole i záznam, stiskněte dvakrát klávesu ESC, čímž dojde ke zrušení změn v aktuálním poli i v aktuálním záznamu

  Klávesa Zadání dat v zobrazení datového listu či ve formulářovém zobrazení
  CTRL+STŘEDNÍK (;) Vložení aktuálního data
  CTRL+DVOJTEČKA (:) Vložení aktuálního času
  CTRL+ALT+MEZERNÍK Vložení výchozích hodnot pro pole
  CTRL+APOSTROF (') Vložení hodnoty ze stejného pole v předchozím záznamu
  CTRL+ZNAMÉNKO PLUS (+) Přidání nového záznamu
  CTRL+ZNAMÉNKO MINUS (-) Odstranění aktuálního záznamu
  SHIFT+ENTER Uložení změn do aktuálního záznamu
  MEZERNÍK Přecházení mezi hodnotami v zaškrtávacím políčku či v přepínači
  CTRL+ENTER Vložení nového řádku

  Klávesa Obnovení polí aktuálními daty
  F9 Přepočítání polí v okně
  SHIFT+F9 Opětovné dotazování v podkladových tabulkách. V podformuláři touto operací provedete pouze dotazování na podformulář.
  F9 Obnovení obsahu vyhledávacího pole v seznamu nebo v poli se seznamem
  Použití klávesových zkratek v náhledu před tiskem a v ukázce rozvržení
  Klávesa Operace s okny a s dialogovými okny
  P nebo CTRL+P Otevření dialogového okna Tisk
  S Otevření dialogového okna Vzhled stránky
  Z Přiblížení či oddálení části stránky
  C nebo ESC Zrušení náhledu před tiskem či ukázky rozvržení

  Klávesa Prohlížení různých stránek
  F5 Přesun na pole s číslem stránky; poté zadat číslo stránky a stisknout klávesu ENTER
  PAGE DOWN
  nebo ŠIPKA DOLŮ Zobrazení další stránky (je-li vybrána možnost Přizpůsobit)
  PAGE UP
  nebo ŠIPKA NAHORU Zobrazení předchozí stránky (je-li vybrána možnost Přizpůsobit)

  Klávesa Pohyb v náhledu před tiskem a v ukázce rozvržení
  ŠIPKA DOLŮ Posun dolů po malých částech
  PAGE DOWN Posun dolů o jednu celou obrazovku
  CTRL + ŠIPKA DOLŮ Přesun na dolní okraj stránky
  ŠIPKA NAHORU Posun nahoru po malých částech
  PAGE UP Posun nahoru o jednu celou obrazovku
  CTRL + ŠIPKA NAHORU Přesun na horní okraj stránky
  ŠIPKA VPRAVO Posun doprava po malých částech
  END
  nebo CTRL + ŠIPKA VPRAVO Přesun na pravý okraj stránky
  CTRL+END Přesun na pravý dolní okraj stránky
  ŠIPKA VLEVO Posun doleva po malých částech
  HOME
  nebo CTRL + ŠIPKA VLEVO Přesun na levý okraj stránky
  CTRL+HOME Přesun na levý horní okraj stránky
  Globální klávesové zkratky
  Klávesa Zobrazení nápovědy
  F1 Zobrazení nápovědy aplikace.
  SHIFT+F1 Zobrazení popisů ovládacích prvků. Po stisknutí kombinace kláves SHIFT+F1, přesuňte ukazatel na příkaz nabídky, tlačítko panelu nástrojů nebo na oblast obrazovky a poté klepněte tlačítkem myši

  Klávesa Tisk a uložení
  CTRL+P Tisk aktuálního či vybraného objektu
  CTRL+S
  nebo SHIFT+F12
  nebo ALT+SHIFT+F2 Uložení objektu

  Klávesa Použití pole se seznamem nebo seznamu
  F4
  nebo ALT + ŠIPKA DOLŮ Otevření pole se seznamem
  F9 Obnovení obsahu vyhledávacího pole v seznamu nebo v poli se seznamem
  ŠIPKA DOLŮ Přesun o jeden řádek dolů
  PAGE DOWN Přesun o jednu stránku dolů
  ŠIPKA NAHORU Přesun o jeden řádek nahoru
  PAGE UP Přesun o jednu stránku nahoru
  TABULÁTOR Přechod z pole se seznamem či ze seznamu

  Klávesa Hledání a záměna textu či dat
  CTRL+F Otevření karty Najít v dialogovém okně Najít a nahradit (jen v zobrazení datového listu a v formulářovém zobrazení)
  CTRL+H Otevření karty Nahradit v dialogovém okně Najít a nahradit (jen v zobrazení datového listu a ve formulářovém zobrazení)
  SHIFT+F4 Nalezení následujícího výskytu textu zadaného v dialogovém okně Najít a nahradit, je­li dialogové okno zavřené (jen v zobrazení datového listu a ve formulářovém zobrazení)

  Klávesa Operace v okně
  CTRL+F6 Přecházení mezi otevřenými okny
  ENTER Obnovení vybraného minimalizovaného okna, jsou-li všechna okna minimalizovaná
  CTRL+F8 Přepnutí do režimu změny velikosti pro nemaximalizované aktivní okno; velikost okna změníte kurzorovými klávesami
  ALT+MEZERNÍK Zobrazení ovládací nabídky
  SHIFT+F10 Zobrazení místní nabídky
  CTRL+W
  nebo CTRL+F4 Zavření aktivního okna

  Klávesa Různé
  F7 Kontrola pravopisu
  SHIFT+F2 Otevření okna Lupa, v němž lze zadat výrazy a další text do malých vstupních oblastí
  ALT+F4 Ukončení aplikace Microsoft Access, zavření dialogového okna či zavření okna vlastností
  Použití klávesových zkratek v oknech a v dialogových oknech
  Klávesa Práce v okně
  ALT+TABULÁTOR Přepnutí do následujícího programu
  ALT+SHIFT+TABULÁTOR Přepnutí do předchozího programu
  CTRL+ESC Zobrazení nabídky Start ve Windows
  CTRL+W Zavření aktivního okna aplikace
  CTRL+F6 Přepnutí do následujícího okna aplikace
  CTRL+SHIFT+F6 Přepnutí do předchozího okna aplikace

  Klávesa Práce v dialogovém okně
  CTRL+TABULÁTOR
  nebo CTRL+PAGE DOWN Přepnutí na následující kartu v dialogovém okně
  CTRL+SHIFT+TABULÁTOR
  nebo CTRL+PAGE UP Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně
  TABULÁTOR Přesun na následující možnost nebo skupinu možností
  SHIFT+TABULÁTOR Přesun na předchozí možnost nebo skupinu možností
  Šipkové klávesy Přesun mezi možnostmi ve vybraném rozevíracím seznamu nebo přesun mezi možnostmi ve skupině možností
  MEZERNÍK Vykonání činnosti přiřazené vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka
  Klávesa s písmenem pro první písmeno v názvu možnosti (při vybraném rozevíracím seznamu) Přesun na možnost podle prvního písmene v názvu možnosti v rozevíracím seznamu
  ALT + klávesa s písmenem Výběr možnosti nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka podle písmene podtrženého v názvu možnosti
  ALT + ŠIPKA DOLŮ Otevření vybraného rozevíracího seznamu
  ESC Zavření vybraného rozevíracího seznamu
  ENTER Vykonání činnosti přiřazené výchozímu tlačítku v dialogu
  ESC Zrušení příkazu a zavření dialogového okna

  Klávesa Editace v textovém poli
  HOME Přesun na počátek položky
  END Přesun na konec položky
  ŠIPKA VLEVO
  nebo ŠIPKA VPRAVO Přesun o jeden znak vlevo nebo vpravo
  CTRL + ŠIPKA VLEVO
  nebo CTRL + ŠIPKA VPRAVO Přesun o jedno slovo vlevo nebo vpravo
  SHIFT+HOME Výběr textu od pozice kurzoru na začátek položky
  SHIFT+END Výběr textu od pozice kurzoru na konec položky
  SHIFT + ŠIPKA VLEVO Výběr jednoho znaku vlevo
  SHIFT + ŠIPKA VPRAVO Výběr jednoho znaku vpravo
  CTRL + SHIFT + ŠIPKA VLEVO Výběr jednoho slova vlevo
  CTRL + SHIFT + ŠIPKA VPRAVO Výběr jednoho slova vpravo
  Klávesy pro práci s nápovědou
  Pokud není nápověda otevřena, stiskněte F1. Pokud k vyhledání témata nápovědy používáte Pomocníka Office, můžete k výběru tématu nápovědy použít klávesy Alt + 1 (2 atd.).
  Práce s oknem nápovědy
  Klávesa Činnost
  F6 Přesun mezi navigačním podoknem a podoknem tématu
  ALT+O Zobrazením nabídky Možnosti získáte přístup k příkazům panelu nástrojů nápovědy
  ALT+MEZERNÍK Zobrazení nabídky ovládacích prvků aplikace
  ALT+F4 Zavření aktivního okna nápovědy

  Pohyb v navigačním podoknu
  Klávesa Činnost
  CTRL+TAB Přepnutí na následující kartu
  CTRL+SHIFT+TAB Přepnutí na předcházející kartu
  ALT+C Přepnutí na kartu Obsah
  ALT+A Přepnutí na kartu Průvodce odpovědí
  ALT+I Přepnutí na kartu Rejstřík
  ENTER Otevření nebo zavření vybrané knihy nebo otevření vybraného tématu nápovědy
  ŠIPKA DOLŮ Výběr následující knihy nebo tématu nápovědy
  ŠIPKA NAHORU Výběr předcházející knihy nebo tématu nápovědy
  Pohyb v podoknu tématu
  Klávesa Činnost
  ALT+ŠIPKA VLEVO Návrat zpět na předchozí zobrazené téma nápovědy
  ALT+ŠIPKA VPRAVO Přechod kupředu na předchozí zobrazené téma nápovědy
  TAB Přechod na první nebo následující hypertextový odkaz
  SHIFT+TAB Přechod na poslední nebo předcházející hypertextový odkaz
  ENTER Aktivace vybraného hypertextového odkazu
  ESC Zavření informačního okna
  ŠIPKA NAHORU Posun směrem na začátek tématu nápovědy
  ŠIPKA DOLŮ Posun směrem ke konci tématu nápovědy
  PAGE UP Posun o větší úseky směrem na začátek tématu nápovědy
  PAGE DOWN Posun o větší úseky směrem ke konci tématu nápovědy
  HOME Přesun na začátek tématu nápovědy
  END Přesun na konec tématu nápovědy
  CTRL+P Vytištění aktivního tématu nápovědy
  CTRL+A Výběr celého tématu nápovědy
  CTRL+C Kopírování vybraných položek do schránky

  superkarma: 0 21.06.2005, 15:17:01
 5. [36] xenie [*]

  nemyslím že by bylo nutné se učit nějaké zkratky, taky používám myš, je mi 32 a než hledat zkratky, je to pro mně určitě rychlejší kliknout na potřebnou ikonku MYŠÍ...

  superkarma: 0 21.06.2005, 14:51:22
 6. avatar
  [34] Žížala [*]

  al.do: ta myš na ženě out je super

  superkarma: 0 21.06.2005, 13:49:50
 7. avatar
  [33] Kelly [*]

  Jo, a když se Vám "sekne" počítač a nebude možné soubory zavřít nebo z nich vyskočit, použijte Ctrl+Alt+Del.
  Nejprve 1x - kde se Vám zobrazí výpis všech programů, které máte spuštěny, tam je můžete ukončit, nebo opět stisknout Ctrl+Alt+Del, kdy se Vám poté restartuje počítač. Tento způsob je šetrný a nazývá se mu "studený restart" - kdy neohrožujete data počítače tak, jako "tvrdým" vypnutím skrz hlavní startovací tlačítko ...

  superkarma: 0 21.06.2005, 13:33:52
 8. avatar
  [32] Ryta [*]

  Já bych tedy asi věkem zapadla do té omladiny, ale zkratky neznám taky a používám ráda. Tak žádný stres a pracujte tak jak se vám pracuje nejlépe a nenechte se otrávit

  superkarma: 0 21.06.2005, 13:32:00
 9. avatar
  [31] Kelly [*]

  Anno, až budete mít chviličku, vyzkoušejte si kombinaci klávesy Alt, kterou budete držet + čísla z numerologické klávesnice. Pod některými čísly se skrývají zajímavá písmenka, jako např. ű: Alt+251, ö: Alt+148 atd. atd. ... která na klávesnici nejsou, jen si s tím pohrajte ...
  Zavináč @ se píše také Alt (na pravé straně mezerníku) + V, Alt na levé straně mezerníku + V = se Vám zobrazí "role" Nápovědy ...
  Ctrl+O Vám otevře dialogové okno "průzkumníku" .... ;
  Ctrl+H otevře dialogové okno, kde můžete hledat a opravovat slova v textu Wordu ...
  Mimochodem, na liště Wordu, kde máte tlačítka: Soubor, Úpravy, Nástroje atd. po jejich rozkliknutí se zobrazí "role" s dalšími možnostmi tlačítek a u některých z nich by jste měla mít na pravé straně role zobrazeny právě klávesové zkratky ... Pokud je tam nemáte, poproste někoho, kdo Vám je nastaví, mám pocit, že se to nastavuje přímo v Nástrojích a jejich Možnostech nebo "Vlastní", ale nejsem si tím jista ...
  A jen se kvůli takové prkotině neciťte jako osel, tu jde jen o praxi, nic víc, za chvilku budete stejně šikovná, jako ostatní a možná je ještě strčíte do kapsy ... já si zase nemůžu zvyknout na rolovací kolečko na myši ... prostě, zvyk je zvyk ... přeji hodně štěstí

  superkarma: 0 21.06.2005, 13:28:47
 10. avatar
  [30] miluska [*]

  Já jsem samouk-nikdy jsem s počítačem nedelala-za mých časú leda tak ruské sčoty,neco jsem vypátrala sama,neco se preptala ,já to mám len pre zábavu,tobe preji at se ti darí a nenech se otrávit tou omladinou

  superkarma: 0 21.06.2005, 13:25:52
 11. avatar
  [29] Žábina [*]

  Aja: tak jí to napiš na lístek a přilípni na monitor

  superkarma: 0 21.06.2005, 13:25:32
 12. avatar
  [28] Aja [*]

  Mě se jedna kolegyně ptá skoro každé pondělí, jak se přepíná česká klávesnice na anglickou... A pokaždé odpoví: AHA....?

  superkarma: 0 21.06.2005, 13:21:44
 13. avatar
  [25] jiraka [*]

  Ten odkaz na klávesové zkratky je bezvadný, díky. Jinak bych chtěla podotknout, že je mi 56 let, všichni mí spolupracovníci jsou mladší, než já, ale jako babička si mezi nimi nepřipadám. Řekla bych, že po 20 letech je každý člověk hotový a pak už na té číslici nezáleží. Mládí ani stáří nejsou přednost ani zásluha. Když mi něco nejde, poradím se, když mohu poradit někomu já, tak to udělám, pokud to dotyčný chce. Je mi s nimi dobře.

  superkarma: 0 21.06.2005, 13:08:12
 14. avatar
  [24] Žábina [*]

  používám jedině

  superkarma: 0 21.06.2005, 12:59:24
 15. avatar
  [21] bookcase [*]

  janí: Tvoje poslední zkratka je úžasná, dííííky

  superkarma: 0 21.06.2005, 12:41:47
 16. avatar
  [20] Trinii [*]

  Ale ne, určitě nejsi za blbce... podívej na ty zkratky a zkus je používat, každý si najde pár těch svých oblíbených...třeba já je znala, učili jsme se je, ale přesto používám skoro pořád myš a nikdy mě nenapadlo o tom přemýšlet.
  horší je být v té práci neviditelná, s tím mám problém já...

  superkarma: 0 21.06.2005, 12:34:48
 17. avatar
  [18] Trinitty20 [*]

  Zlatá myška zvlášť když v ní plave rybka Taky většinou myšuju a jako blbec si fakt nepřipadám

  superkarma: 0 21.06.2005, 12:32:39
 18. avatar
  [17] Trinitty20 [*]

  Zlatá myška zvlášť když v ní plave rybka Taky většinou myšuju a jako blbec si fakt nepřipadám

  superkarma: 0 21.06.2005, 12:32:37
 19. avatar
  [15] Pajinka [*]

  Nejde ani tak o zkratky, ty ti určitě můžeme vypsat (klidně napiš vzkaz, co konkrétně často děláš, abych ti k tomu příslušnou zkratku napsala), ale spíš o přístup tvé kolegyně, to je . Hlavu vzhůru, hlavně se neponižuj a neztrácej sebevědomí.

  superkarma: 0 21.06.2005, 12:25:06
 20. [14] Rikina [*]

  Radši používám myš, a pár oblíbených zkratek, protože pamatovat si všechny ani nejde, některý programy mají svoje vlastní zkratky, a to by se leda pletlo. Ostatně každej program má zpravidla manuál, a nápovědu přímo obsaženou, která se dá otevřít kdykoliv při práci, a tam jsou ty zkratky popsány.

  superkarma: 0 21.06.2005, 12:23:28
 21. avatar
  [12] bednaroi [*]

  ja osobně, a to je mi 24, používám raději myš

  superkarma: 0 21.06.2005, 12:11:17
 22. avatar
  [11] Lenika [*]

  ValerieM: Já taky tak

  superkarma: 0 21.06.2005, 12:05:10
 23. avatar
  [10] Olina [*]

  Já to taky kombinuju, ale zvykla jsem si ve Wordu používat spíš klávesnici i při psaní, když chci něco udělat s textem, tak používám shift a různý kombinace šipek, kláves Home, End, PageUp, PageDown, nebo Shift+Ctrl+šipky apod. k výběru textu (bez Shiftu k pohybu v dokumentru), kterej pak buď vymažu nebo pomocí Ctrl+B ztučním nebo Ctrl+I zkurzívuju...
  Spoustu zkratek jsem našla v nápovědách u excelu a wordu a některý objevila náhodou, kdy jsem se přemáčkla a ono to něco udělalo, třeba Ctrl+D v Excelu

  superkarma: 0 21.06.2005, 12:04:42
 24. avatar
  [8] Eva_CZ [*]

  Anno - vsichni mi zakaznici maji nekde na ocich vylepene papiry se zkratkami a nez najdou, co potrebuji a nez se jim povede stisknout, co maji... Pouzivam prave tlacitko mysi, v zivote jsem nekopirovala jinak, nez pomoci nej a na zkratky zvysoka kaslu... S pocitaci pracuji od r.1979, s PC asi od r.1985 (??).

  superkarma: 0 21.06.2005, 11:51:10
 25. [7] ValerieM [*]

  Já používám myš, tu přímo miluju a pamatovat si všechny zkratky?
  Já používám vložit Ctrl+V, kopírovat Ctrl+C a zavinář ALT+64 a to je asi vše

  superkarma: 0 21.06.2005, 11:46:59
 26. avatar
  [5] Deja [*]

  Aničko, také pracuji v mlaďoučkém kolektivu, v počítačové firmě a kluci rejdí myší, jak zběsilí. Každý má nějaké oblíbené zkratky, které používá, ale jen několik málo.

  superkarma: 0 21.06.2005, 11:44:45
 27. avatar
  [4] Kekka [*]

  To se naučíš, neboj. A taky se nestyď zeptat. Na tom přece nic není se ptát. Já to v práci dělám taky a kašlu na to, že bych mohla vypadat jako pitomec.Žádnej učenej z nebe nespadl.

  superkarma: 0 21.06.2005, 11:42:18
 28. avatar
  [3] Léňa [*]

  Nic si z toho nedělej, já používám akorát Ctrl+Alt+V a to je mi 20 a s počítačem dělám každej den.

  superkarma: 0 21.06.2005, 11:31:39
 29. avatar
  [2] Amálie [*]

  Zkratky jsou v každé příručce i na netu i v počítači samotném a je jich tolik, že vypsat je je na román :-)

  Tip:ovládání na liště v hormí části monitoru: Alt + podtržené písmenko, v menším podseznamu stačí i písmenko samotné. Označení celého textu: Ctrl + A, tisk: Ctrl+ P, kopírovat: Ctrl+ C, vložit okopírované: Ctrl + V, zavináč @: Alt + V (někde jen Alt v pravo)....a tak by se dalo pokračovat. Držim pěstě, ať to zvládneš.

  superkarma: 0 21.06.2005, 11:31:32

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme