single

Rodiče samoživitelé a lidé s dětmi ve střídavé péči tvoří v současnosti přes 15 % evropských domácností. Jejich podíl neustále stoupá. Stejný trend je i v České republice. Sólo rodičovství je sedmý nejčastěji jmenovaný důvod chudoby. Každá Evropská země rodiče podporuje jinak. Finsko dá přednost pracovnímu zařazení, Německo přispívá finančně. A jak si stojí Česko? Máme alespoň bezplatné kurzy.

Sólo rodiče v Evropě a u nás

Jednotlivé země a oblasti EU se značně liší co do rozsahu a metod podpory rodičovství. Například země na severu Evropy podporují zaměstnanost rodičů. Ve Skandinávii existuje velmi dobrá infrastruktura péče o děti, umožňující vysokou zaměstnanost rodičů malých dětí. Firemní jesle, školky, nebo sdílení pracovního místa, s nímž se u nás vůbec nesetkáváme, je tady docela běžnou záležitostí.

Německo a Rakousko pomáhají finančně. Tyto země vydávají oproti srovnatelným zemím nadprůměrné množství financí ve prospěch rodin, ale na rozdíl od Skandinávie jde většina (70 %) těchto výdajů na přímé poskytování přídavků a jen menší část (30 %) na zajišťování služeb státu.

V Česku nejsou peníze ani nabídky práce. V České republice žije podle statistik každé čtvrté dítě jen s jedním rodičem a životní úroveň takových rodin je oproti zbytku populace podstatně nižší. Chudobou a nízkou životní úrovní je ohroženo 40 % neúplných rodin s dětmi, příjmy zhruba poloviny z nich se pohybují pod hranicí 1,5 násobku životního minima. Výživné ani sociální dávky přitom zpravidla nepokryjí ani minimální potřeby neúplné rodiny. Proto je pracovní aktivita sólo rodičů životní nutností, přitom ale osamělí rodiče s malými dětmi dosti obtížně shánějí zaměstnání.

Bez zajímavosti není ani délka mateřské respektive rodičovské dovolené. My ji máme ze všech států nejdelší. Naopak nejkratší je ve Velké Británii a na Kypru, kde je stát ochoten podporovat své rodičky jen 13 týdnů. Ve Finsku můžete čerpat rodičovskou dovolenou v délce 158 pracovních dnů, to zhruba 31 týdnů. Ve zmíněném Německu až rok. Podrobnosti o délce rodičovské dovolené v evropských zemích najdete ZDE.

Projekt „Sólo rodiče a práce“

V letošním roce se v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení objevil projekt „Sólo rodiče a práce“. Projekt nabízí interaktivní bezplatné semináře a webináře (on-line semináře) zaměřené na vstup sólo rodičů do práce. Dvoudenní semináře v Praze, ubytování, strava, hlídání dětí, výuka i pomůcky jsou účastnicím a účastníkům poskytnuty zcela zdarma.

Rodiče v nich obdrží informace a rady od personalistů, právničky a psychologů, vytvoří si profesionální životopis, motivační dopis a plán návratu do práce, nacvičí si pracovní pohovor, projdou sebeprožitkovým cvičením a získají další dovednosti. Pro ty, kteří se do Prahy nedostanou fungují semináře prostřednictvím internetu.

 „Semináře pro sólo rodiče znamenají mimo jiné také značnou psychickou podporu ve složité situaci, kdy nemají práci a vychovávají své děti bez partnera,“ vysvětluje manažerka projektu Halka Jaklová.

Podrobnosti o projektu najdete ZDE.

Reklama