Další díl seriálu První pomoc u dětí věnujeme šokovým stavům. Oběhový šok je na rozdíl od šoku psychického jednou z nejvážnějších situací, s jakou se lze v rámci první pomoci setkat. Organismus postupně ztrácí svou schopnost zásobit tkáně kyslíkem, z tohoto důvodu ohrožuje šok pacienta přímo osudově. Tento stav je příčinou smrti u 9-10 % závažných mnohočetných poranění.

 

Příčiny a rozdělení šoků

Na nebezpečí rozvoje šoku je lépe pomýšlet při všech závažnějších úrazech, u dětí jimi jsou především zlomeniny, rozsáhlé popáleniny (puchýře vyplňuje krevní plazma) a krvácení. U malých pacientů jsou všechny ztráty tekutin přesahující 20-30 % z celkového objemu více než závažné. Pozor, šok se může dostavit i při dlouhodobém nebo masivním průjmu či zvracení, které provází velké úbytky tekutin. Z hlediska první pomoci lze šoky rozdělit zhruba do tří skupin:

 

Objemový šok - již zmíněné velké ztráty tělesných tekutin vedou k nebezpečnému úbytku krve v cévním řečišti. Příčinnou je nejčastěji masivní krvácení, těžká dehydratace, přehřátí a popáleniny. Při krvácení je vždy prioritou jeho zástava – viz. minulý díl seriálu.

Anafylaktický šok -  vzniká v důsledku silné alergické reakce na cizí látku. V podstatě spadá též do skupiny objemových šoků, neboť důsledkem přemrštěné reakce organismu je zvětšení kapacity cévního řečiště. U dětí (ale i dospělých) k němu dochází nejčastěji po bodnutí hmyzem. Dostavit se ale může i po injekci léku, na který je pacient alergický.
Irsko

Pro menší procento postižených je spouštěčem silná potravinová alergie (nejčastěji ořechy, ryby), v těchto případech nebývá reakce tak bouřlivá. Postiženému poklesne krevní tlak, je mu nevolno, někdy zvrací. Dále dochází k otokům obličeje a krku, začíná ztěžka dýchat a tep se mu zrychluje.
Ideální stav je takový, že rodiče dotyčného o alergii ví a mají s sebou vždy účinný lék (např. dávkovací injekční pero Epipen Junior s obsahem adrenalinu). V případě, že takový medikament není k dispozici, proveďte základní opatření dle níže uvedených „5 T“. Rychle otékající horní cesty dýchací se pokuste improvizovaně zajistit opatrným vložením gumové hadičky. Pokud máte po ruce nějaký nosní sprej (Nasivin, Otrivin, Olynth apod.), ihned dýchací cesty vystříkejte. Je šance, že tím zmenšíte a zpomalíte otok sliznice. Částečně účinná mohou někdy být i antihistaminika (např. Dithiaden). Dle Doc. MUDr. Víta Petrů, CSc.  je  v případě průniku alergizující látky do organizmu vpichem (bodnutí hmyzu, injekce léku) nutné postižené místo zchladit a dle možnosti končetinu zaškrtit (tep musí být hmatný!) nad místem průniku. Zpomalí se tak rychlost vstřebávání alergenu. Žihadlo i potencionálně potřísněný oděv nezapomeňte odstranit! U nastupujícího otoku krku aplikujte ledový obklad a nabídněte (nebo prostě vnuťte) kostky ledu k cucání. I když u dětí spíše uspějete se zmrzlinou. Vždy však ihned volejte linku 155 a uveďte, že se jedná o anafylaxi. Buďte připraveni kdykoliv zahájit resuscitaci!

Kardiogenní  šok – tento druh šoku je vyhrazen spíše dospělým pacientům, proto se jím v tomto článku nebudeme podrobněji zabývat. Ke kardiogennímu šoku dochází v případě, že srdce přestane plnit roli krevního čerpadla (např. při infarktu myokardu), takže krev ani neobíhá, ani se neokysličuje.

 

Jak jej poznáme

Příznaky šoku jsou dle brožury Základy první pomoci od MUDr. Davida Kinšta a Mgr. Jana Sedláčka: závratě, pocit slabosti, bledá studená opocená kůže, rychlý a slabý tep, nízký krevní tlak, rychlé a mělké dýchání, úzkost, neklid, pocit žízně, později dezorientace, apatie a bezvědomí. U dětí je typický počáteční neklid a rozrušení, které vystřídá apatie a netečnost. U kojenců mnoho napoví i stav fontanely, její zapadnutí signalizuje vážné problémy.

 

První pomoc aneb pravidlo „5T“ (již poněkud modifikované)

Laická první pomoc toho při řešení této život ohrožující situace mnoho nezmůže, užiteční jsme především v počáteční fázi šoku. V druhé, tzv. ireverzibilní fázi, kdy dochází k postupnému rozpadu buněk v důsledku nedostatečného okysličení, se pacient bez odborné pomoci v žádném případě neobejde. A v mnoha případech i tato pomoc selhává. Pamatujte, průběh šoku zhoršuje a urychluje bolest, chlad a úzkost. Z toho vychází i tzv. protišoková opatření, nebo-li známá tábornická pomůcka zvaná  „5T“.

 

„5T“

Pacienta nejprve uložte do protišokové polohy – tj. na záda s podloženýma nohama alespoň o 30 cm. Pozice zajišťuje dostatek krve pro nejdůležitější orgány, tedy srdce a mozek. Ne nadarmo se jí říká autotransfuze. Nejtěžší případy masivního krvácení si vyžadují zvednutí dolních končetin kolmo k tělu.

 

Ticho – malému pacientovi zajistěte klidné prostředí. Vlídně k němu hovořte a uklidňujte jej, pomoci může i pohádka nebo nějaký příběh na odvedení pozornosti. Většímu dítěti s ohledem na rozsah poranění a situaci vysvětlete, jaká zranění má, a že bude nutná lékařská péče, která mu určitě pomůže.

Tekutiny – nikdy nepodávejte dítěti tekutiny, nenechte se „ukecat“! Mohli byste tak vyvolat nežádoucí zvracení a komplikovat narkózu. Ústa otírejte navlhčeným kapesníkem, o přívod tekutin se postarají odborníci podáním infuzního roztoku.

Teplo – chlad zhoršuje průběh šoku. Postiženého přikryjte a snažte se udržet tepelný komfort. V létě však pozor na přehřátí, ve stínu bude pacientovi lépe!

Tišení bolesti – spočívá v ošetření příčiny (krvácení, popáleniny, zlomeniny). Nepodávejte žádné léky (ani alkohol). Nevstřebají se, spíše vyvolají zvracení.  

Transport – volejte linku 155 a vždy zdůrazněte, že se jedná o osobu s příznaky rozvíjejícího se šoku. Není-li to nevyhnutelně nutné, netransportujte dítě svépomocí. Hrozí zhoršení stavu během transportu.

 Zdroje: První pomoc u dětí, MUDr. Pavel Srnský, nakladatelství Grada

            Skripta Vodní záchranné služby -  Základy první pomoci, MUDr. David Kinšt a Mgr. Jan Sedláček

            První pomoc pro přežití – Příručka SAS, Chris McNab

 

Reklama